Ẩn thanh quảng cáo mặt định của 4rum

  Bài viết hay nhất1
ADMIN SHARE CODE ẨN THANH QUẢNG CÁO ĐI ADMIN :herher:
  Bài viết hay nhất2
Cho vào css:
Code:
.forumline.module-advert {opacity: 0.1;
}
đoạn code này chỉ làm mờ quảng cáo thôi, chớ có làm mất hẳn, coi trừng forum del đó :quaivat:
Bạn không có quyền trả lời bài viết