[Share] Skin lời trái tim - Update 29/4/2k12

  Bài viết hay nhất1
Bản skin ltt được sửa lỗi 100% được up lại tại đây:
http://camxuc9x.yourme.net/t1227-topic#4601
Đến hẹn lại lên, giữ đúng lời hứa với các cậu đến hè mình sẽ share tất cả những gì của diễn đàn!

Tất cả code và js đều có trong file, tải về và thay thui heng!
Nhớ bật chức năng Blog của diễn đàn!

ẩn bài
Mọi người cần chú ý về thay các link js và html cho đúng nhá, và 1 số trang html level view của web mình heng! Trong file tải về có list trang html!
Demo:
http://nl2.upanh.com/b6.s26.d2/70cb4b3c11e6007455ee48a97c262dd6_44066122.camxuc9x223919copy.png
http://nl5.upanh.com/b5.s28.d1/bfee35ef77d106680ad683144796cb65_44066145.onxinlambqt224007copy.png
http://nl7.upanh.com/b2.s27.d2/0c70028b1fa99dc3dd3420c0c68dea93_44066157.guibaimi224225copy.png
http://nl2.upanh.com/b3.s27.d2/827cd3c1a261937ddc60b5de956fe101_44066172.tamsutuoiteen224149copy.png
http://nl1.upanh.com/b3.s26.d1/550c79264dd3c31f32041d695fd1a833_44065971.sharenutchonskin224046copy.700x0.png
http://nl6.upanh.com/b3.s28.d2/73d26f29d323867f723796df5b0951f1_44065966.diendancamxuc9x224111copy.700x0.png

Cuối cùng là ấn thank cho mình một cái hoặc cm heng :noidan:
Ghi lại nguồn nếu mang đi chia sẻ nha! :nherang:
  Bài viết hay nhất2
test
  Bài viết hay nhất3
xem
  Bài viết hay nhất4
:huytsao:
  Bài viết hay nhất5
xem
  Bài viết hay nhất6
:huytsao: 8888888888888888888
  Bài viết hay nhất7
xem cái nào anh em ơi
  Bài viết hay nhất8
xem.......................................
  Bài viết hay nhất9
xem 20 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
  Bài viết hay nhất10
xem...........................
  Bài viết hay nhất11
cái này lỗi rồi admin ơi sửa lại đi ạ
  Bài viết hay nhất12
Hiện tại skin gặp một số rắc rối chưa khắc phục được nên đành hẹn bạn vào dịp khác để mình edit lại vậy, giờ chưa có thời gian. Trước forum mình xài dùng ngon ko có lỗi gì, đem qua test forum khác nên gặp một số lỗi nhỏ, thông cảm nha!
  Bài viết hay nhất13
Mọi người hãy chuyển qua dùng bản skin ms này nha!
http://camxuc9x.yourme.net/t1226-topic
  Bài viết hay nhất14
aergerh
  Bài viết hay nhất15
:huytsao:
  Bài viết hay nhất16
xem
  Bài viết hay nhất17
xem
  Bài viết hay nhất18
xem
  Bài viết hay nhất19
rrrrrrrrrrrrrrr :lobung:
  Bài viết hay nhất20
xem
  Bài viết hay nhất21
xem
  Bài viết hay nhất22
thank's
  Bài viết hay nhất23
xem
  Bài viết hay nhất24
không phải tôi
  Bài viết hay nhất25
view của web mình
  Bài viết hay nhất26
Bạn không có quyền trả lời bài viết