[Code] [phpbb3,punBB,IPB] Select CODE content

  Bài viết hay nhất1
Chèn vô nơi nhận javascript: footer, header, viewtopic
Code:
<script type="text/javascript" src="http://scriptfm.googlecode.com/files/select.js"></script>
Nguồn script : help.forumotion.com
Bạn không có quyền trả lời bài viết