[Share] Skin phpBB LTT full mod - đã sửa lỗi

  Bài viết hay nhất1
Trước khi xem bạn hãy ấn vào hình bên trên góc trái để thu gọn bài viết.

Skin Lời trái tim được phát triển bởi Mr.Why ( admin http://camxuc9x.yourme.net/ )
Khi sử dụng skin này, các bạn có thể chỉnh sửa giao diện nhưng không được phép thay đổi, làm mờ, che giấu... dòng bản quyền :
© CX9X - Edit by Mr.Why

Các mods đi kèm trong skin này được sưu tầm từ nhiều nguồn và có chỉnh sửa nhiều (có danh sách kèm theo), mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa chưa được sự đồng ý trực tiếp từ Mr.Why ( mr.why_9x@yahoo.com ) là vi phạm bản quyền.

CX9X chỉ share skin này tại CamXuc9x.yourme.net
Các trang khác có thể dẫn liên kết đến đây nhưng không được phép sao chép và chia sẽ ở nơi khác.

Demo online: http://camxuc9x2.forumvi.com/

Demo:
http://nl2.upanh.com/b6.s26.d2/70cb4b3c11e6007455ee48a97c262dd6_44066122.camxuc9x223919copy.png
http://nl5.upanh.com/b5.s28.d1/bfee35ef77d106680ad683144796cb65_44066145.onxinlambqt224007copy.png
http://nl7.upanh.com/b2.s27.d2/0c70028b1fa99dc3dd3420c0c68dea93_44066157.guibaimi224225copy.png
http://nl2.upanh.com/b3.s27.d2/827cd3c1a261937ddc60b5de956fe101_44066172.tamsutuoiteen224149copy.png
http://nl1.upanh.com/b3.s26.d1/550c79264dd3c31f32041d695fd1a833_44065971.sharenutchonskin224046copy.700x0.png
http://nl6.upanh.com/b3.s28.d2/73d26f29d323867f723796df5b0951f1_44065966.diendancamxuc9x224111copy.700x0.png
Danh sách mods sử dụng trong skin:

 1. Mod đăng kí
 2. Bộ gõ Tiếng Việt
 3. Ứng dụng colorbox xem ảnh, video, liên kết
 4. Trả lời nhanh không chuyển trang.
 5. Trích dẫn nhanh không chuyển trang.
 6. Đánh giá bài viết ver 2.
 7. Bài viết liên quan ver 3.
 8. Chatbox tự đăng nhập.
 9. Index_box có chức năng đóng mở chuyên mục.
 10. Chuyên mục con chia 2 cột
 11. Last topic ver3.
 12. Mem mới đăng kí
 13. Lazy load
 14. Link nháy 7 màu
 15. Thanh cuộn
 16. Shop avatar - Cái này mình chưa có thời gian để edit, up sau nha!
 17. Level hình người
 18. Level EXP


Hướng dẫn:

Mọi thắc mắc về skin Lời trái tim gửi tại : http://camxuc9x.yourme.net/t1227-topic#4601
  Bài viết hay nhất2
Code:
<script src="http://lethanhton.googlecode.com/files/check_reg.js"></script>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a></span></td>
  </tr>
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <th class="thHead" valign="middle" height="25">{SITENAME} - {REGISTRATION}</th>
  </tr>
  <tr>
   
        <table width="80%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
              <td>
                  <div class="genmed">
                    <fieldset class="fieldset">
            <legend>Nội Quy Diễn Ðàn</legend>
            <table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0" width="100%">
            <tr>
              <td>Ðể tiếp tục việc đăng ký, bạn phải đồng ý với những quy định như sau:</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>
                  <div class="page" style="border:thin inset; padding:6px; height:175px; overflow:auto">

                 

                    <!-- regular forum rules -->
                    <p><strong>Nội Quy Diễn Ðàn</strong></b><p>Việc ghi danh vào diễn đàn hoàn toàn miễn phí.<br />Trước khi ghi danh tất cả đều phải đồng ý với những quy ước sau:</p>
<ul>
<li>Tất cả bài gởi đều phải viết bằng tiếng Việt đầy đủ các dấu nếu không sẽ bị xóa bỏ.</li>
<li>Xin đừng bàn về chuyện chính trị, tôn giáo hay những đề tài dễ gây hiềm khích.</li>
<li>Không được kỳ thị chủng tộc, giới tính, nơi cư ngụ hay tuổi tác.</li>
<li>Xin hãy cư xử hoà nhã với nhau! Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức công kích, mạ lị nào nhắm vào một cá nhân hay một đoàn thể. </li>
<li>Xin đừng gởi bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu dâm.</li>
</ul>
Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước. Ðây là một diễn đàn có tính cách cá nhân vì vậy nội dung bài gởi chúng tôi sẽ không chịu một trách nhiệm nào.
                    <!-- regular forum rules -->

                  </div>
<form method="post" onsubmit="return checkform(this);" name="agreeform" action="/profile.forum?mode=register&agreed=true&step=2"><label><input type="checkbox" value="0" name="agree"> <b>Tôi đã đọc và Đồng Ý tuân thủ theo những quy định đăng ký của diễn đàn Tôi Nhớ Bạn</b></label></td></tr></table></fieldset></div></div><div align="center"><input name="ok" type="submit" value="Tiếp Tục Đăng Ký"></div></form>
              </td><br />{MY_RULES}
                    <br />
                    <br />
                                          <br />
                  </div>
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>
  Bài viết hay nhất3
Code:
<table class="forumline" width="98%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="6" align="center">
   <tr>
      <th class="thHead" colspan="2"><font color="#ffffff">{DONATE_TITLE}</font></th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1">
         <span class="gen">{DONATE_TEXT}</span>
      </td>
   </tr>
</table>
<br />

{ERROR_MESSAGES}

<!-- BEGIN main_page -->


   <table class="forumline" width="98%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
      <tr>
         <th class="cathead" colspan="2">
            <font color="#ffffff">Hình thức chi trả</font>
         </th>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1">
            <br /><span class="gen">

<style type="text/css">
<!--
.style13 {color: #CC33FF}
.style14 {font-size: 18px}
.style16 {
   color: #0000FF;
   font-weight: bold;
}
.style17 {color: #00FF00}
.style19 {
   color: #FF3333;
   font-weight: bold;
}
.style20 {
   color: #00FFFF;
   font-weight: bold;
}
.style21 {
   color: #FF00FF;
   font-weight: bold;
}
.style23 {color: #FF0000; font-weight: bold; }
.style25 {color: #00FF00; font-weight: bold; }
.style27 {
   font-size: 18px;
   font-weight: bold;
   color: #FF0000;
}
.style28 {color: #CC33FF; font-size: 24; }
.style29 {
   color: #FF00FF;
   font-size: 24px;
}
-->
</style>
<ul class="style14">
  <li class="style13">Với dịch vụ <span class="style23">Allopass</span> <br> Bước 1: Bạn Click vào hình <img src="https://payment.allopass.com/static/buy/button/en/162x56.png"> tiếp tục bạn Click vào<span class="style16">"Choose your country"</span> và chọn quốc gia Việt Nam. <br> Bước 2: Gửi tin nhắn theo hướng dẫn <span class="style17">(PASS gửi đến 8708)</span> mỗi tin nhắn <span class="style23">SMS</span> bạn gửi đi, bạn sẽ nhận được <span class="style25">1 mã số</span> và <span class="style20">mất 15k trong tài khoản</span><br> Bước3: Bạn vui lòng nhập mã số vào ô <span class="style19">CODE</span>, như vậy <span class="style16">Forum  Tôi Nhớ Bạn</span> sẽ nhận được <span class="style27">100</span>  <span class="style17"><strong>Credits</strong></span></li>
  <li class="style13">Nếu bạn có tài khoản <span class="style21">Paypal</span>, bạn có thể chọn đơn vị tiền tệ mình sử dụng và làm theo hướng dẫn chi tiết. </li>
  <li class="style28"><span class="style29">Mục tiêu của chúng ta</span> là <span class="style23">1600 Credits</span> để mua tên miền <span class="style16">.com</span> và <span class="style23">1000 Credits</span> để <span class="style17">xóa quảng cáo cho thành viên!</span> </li>
</ul></span><br /><br />
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td colspan="2" align="center" class="row1">
            <table align="center">
               <tr>
               <!-- BEGIN pay_method -->
                  <td style="text-align:center;vertical-align:top;padding:25px">
                  <form action="{S_CREDITS_ADD_ACTION}" method="post" name="post" class="ipbform2"">
                           <!-- BEGIN radio -->
                           <input type="radio" name="pay_method" id="{main_page.pay_method.radio.METHOD}" value="{main_page.pay_method.radio.METHOD}"> 
                           <!-- END radio -->
                           <span class="gen">{main_page.pay_method.L_BY_METHOD}</span><br />
                           <br />
                           <img src="{main_page.pay_method.I_BY_METHOD}" align="absmiddle" vspace="10" hspace="10">
                           {main_page.pay_method.B_SUBMIT}
                  </form>
                  </td>

               <!-- END pay_method -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>

<!-- END main_page -->

<!-- BEGIN phonecall_method -->
<table class="forumline" width="98%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
   <tr>
      <th class="cathead" colspan="2">
         {L_BY_PHONECALL}
      </th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="catbottom" width="50%" align="center">
         <span class="gen"><b>{L_FIRST_STEP}</b></span>
      </td>
      <td class="catbottom" width="50%" align="center">
         <span class="gen"><b>{L_SECOND_STEP}</b></span>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td width="50%" align="left" class="row1">
         <span class="gen">
            <br />
            {L_BY_PHONECALL_EXPLAIN}
            <br /><br /><br />
            <table border="0"  align="center">
               <tr>
                  <td align="center">
                     <span class="gen">
                        <p>{ALLOPASS_FLAGS}</p>
                     </span>
                  </td>
               </tr>
            </table>
            <br /><br />
            {L_BY_PHONECALL_EXPLAIN_2}
            <br /><br />
         </span>
      </td>
      <td width="50%" align="center" class="row2">
         <form action="{POST_URL}" method="post" name="APform" target="_blank">
            <span class="gen">
               {L_INSERT_CODE}
               <br /><br />
               <!-- BEGIN hidden_field -->
               <input type="hidden" name="{phonecall_method.hidden_field.NAME}" value="{phonecall_method.hidden_field.VALUE}" />
               <!-- END hidden_field -->
               <input class="post" type="text" name="CODE0" value="" size="12" maxlength="10" />
                <input class="liteoption" onclick="this.form.submit(); this.form.APsub.disabled=true;" type="submit" name="APsub" value="{L_SUBMIT}" />
            </span>
         </form>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <form action="{S_CREDITS_ADD_ACTION}" method="post">
         <td class="catbottom" colspan="2" align="center">
            <input class="liteoption" type="submit" name="cancel" value="{L_CANCEL}" />
         </td>
      </form>
   </tr>
</table>
<!-- END phonecall_method -->

<!-- BEGIN credit_card_method -->
<table class="forumline" width="98%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
   <tr>
      <th class="cathead" colspan="2">
         {L_BY}
      </th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1">
         <span class="gen">
            <!-- BEGIN switch_select_currency -->
            <form action="{S_CREDITS_ADD_ACTION}" method="post" name="post"  id="currency_form">
               <br />
               {L_BY_PAYMENT_EXPLAIN}
               <br /><br />
               <div align="center">
                  {L_CURRENCY} :  
                  <select name="currency" id="currency">
                     <!-- BEGIN select_currency -->
                     <option value="{credit_card_method.switch_select_currency.select_currency.VALUE}"{credit_card_method.switch_select_currency.select_currency.SELECTED}>{credit_card_method.switch_select_currency.select_currency.OPTION}</option>
                     <!-- END select_currency -->
                  </select>   
                  <input type="hidden" name="pay_method" value="{PAY_METHOD}" />
                  <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
               </div>
               <hr width="60%" />
            </form>
            <!-- END switch_select_currency -->
            <table cellpadding="4" align="center">
               <tr>
                  <td align="right"><span class="gen">{L_SELECT_SUM} : </span></td>
                  <td align="left">
                     <form action="{S_CREDITS_ADD_ACTION}" method="post" name="post">
                        <select id="{PAY_METHOD}_option" name="credits_option" style="width:250px">
                           <!-- BEGIN credits_option -->
                           <option value="{credit_card_method.credits_option.VALUE}">{credit_card_method.credits_option.OPTION}</option>
                           <!-- END credits_option -->
                        </select>   
                        <input type="hidden" name="pay_method" value="{PAY_METHOD}" />
                        <input type="hidden" name="currency" value="{CURRENCY}" />
                        <input class="liteoption" type="submit" name="sub_paypal" value="{L_SUBMIT}" />
                     </form>
                  </td>
               </tr>
               <tr>
                  <td align="right"><span class="gen">{L_INSERT_SUM} : </span></td>
                  <td align="left">
                     <form action="{S_CREDITS_ADD_ACTION}" method="post" name="post">
                        <input type="hidden" name="pay_method" value="{PAY_METHOD}" />
                        <input type="hidden" name="currency" value="{CURRENCY}" />
                        <input class="post" type="text" name="sum_selected" />    <input class="liteoption" type="submit" name="sub_paypal_field" value="{L_SUBMIT}" />
                     </form>
                  </td>
               </tr>
            </table>
            <br />
         </span>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="catbottom" align="center">
         <form action="{S_CREDITS_ADD_ACTION}" method="post" name="post">
            <input class="liteoption" type="submit" name="cancel" value="{L_CANCEL}" />
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<script type="text/javascript">
$(function(){
   $("#currency").change(function(){
      $("#currency_form").submit();
   });
});
</script>
<!-- END credit_card_method -->

<!-- BEGIN paypal_confirm -->
<table class="forumline" width="98%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"">
   <tr>
      <th class="thHead" valign="middle" height="25">{MESSAGE_TITLE}</th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1" align="center">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
            <tr>
               <td colspan="2" align="center">
                  <span class="gen">
                     <br />
                     {MESSAGE_TEXT}
                     <br /><br />
                  </span>
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td width="50%" align="{RIGHT}" valign="bottom">
                  <form action="{S_CONFIRM_ACTION}" method="post" target="_blank">
                     <!-- BEGIN hidden_field -->
                     <input type="hidden" name="{paypal_confirm.hidden_field.NAME}" value="{paypal_confirm.hidden_field.VALUE}" />
                     <!-- END hidden_field -->
                     <input class="mainoption" type="submit" name="confirm" value="{L_YES}" />
                  </form>
               </td>
               <td width="50%" align="{LEFT}" valign="bottom">
                  <form action="{S_CREDITS_ADD_ACTION}" method="post">
                     <input class="liteoption" type="submit" name="cancel" value="{L_NO}" />
                  </form>
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END paypal_confirm -->

<br clear="all" />
  Bài viết hay nhất4
http://tinypaste.com/8fd4954c
  Bài viết hay nhất5
Code:
<br/><div style="width: 960px;" align="center"><div><div class="tcat_left" style="float: left;"></div><div class="tcat_bg" style="float: left;"><div class="tcat2"><h2>¨‘°ºO(¯°•.Chào mừng bạn đã trở lại.•°¯)Oº°‘¨</h2></div></div></div>
<div class="tcat_right"><div style="padding: 12px;"></div></div><div style="clear: both;"></div><div class="bleft"><div class="bright"><table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930"><tr><td>
 
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td valign="bottom">

         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <td style="padding: 1px;" class="row4 genmed"><span class="gensmall">{LOGGED_AS}.<br>{LAST_VISIT_DATE}<br />
         {CURRENT_TIME}<br />
         </span>
         <!-- END switch_user_logged_in -->


      </td>
      <td class="row4 gensmall" align="right" valign="bottom">

         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br>  

         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br/>

                        <a href="{L_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td></tr></table>
</div> </td></tr></table></div></div><div style="clear: both;"></div><div><div class="tfoot_left"></div><div class="tfoot_bg"></div><div class="tfoot_right"></div></div></div>
<!-- BEGIN catrow -->
<!-- BEGIN tablehead -->
<div style="width: 960px;" align="center">
    <div>
      <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
      <div class="tcat_bg" style="float: left;">
<div class="tcat2">
{catrow.tablehead.L_FORUM}
    </div>
   
</div></div>

<div class="tcat_right">
<div style="padding: 12px;">
<div style="padding-top: 12px;">
        <span class="tcat_alt_collapse" style="float: right;"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/collap13.png" alt="" border="0"><img style="display: none;" src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/98/54/42/collap10.png" alt="" border="0"></img></img></span>
      </div> 
</div>
</div>

<div style="clear: both;"></div>
<div class="bleft"><div class="bright">
<table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930">
<tr align="center">
  <td class="alt2" width="3%"><font color="red"><b>Icon</b></font></td>
  <td class="alt2" width="52%"><font color="red"><b>Diễn đàn</b></font></td>
        <td class="alt2" width="31%"><font color="red"><b>Bài mới gửi</b></font></td>
        <td class="alt2" width="7%"><font color="red"><b>Chủ đề</b></font></td>
          <td class="alt2" width="7%"><font color="red"><b>Số bài</b></font></td>
  </tr>
  <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN cathead -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
        <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
              <span onmouseover="showtip('{catrow.cathead.CAT_TITLE}');" onmouseout="hidetip();"><a class="cattitle" title="catrow.cathead.CAT_DESC" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a></span>
            </span>
        </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
  </tr>
  <!-- END cathead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
<tr align="center">
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="alt2">
        <img title="" onmouseover="showtip('{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}');" onmouseout="hidetip();" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="" />
      </td>
      <td class="alt1Active" align="left">
        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
              <div class="postbody"><dl><a class="forumlink" onmouseover="showtip('Chuyên mục: <font color=#ff8a00>{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</font><br>Chủ đề: <font color=yellow>{catrow.forumrow.TOPICS}</font> <br>Bài gửi: <font color=red>{catrow.forumrow.POSTS}</font>');" onmouseout="hidetip();" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}"><b><font face="Times New Roman" size=4 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</font></b></a></dl></div>
            </span>
        </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
        <div class="postbody"><dl><span class="gensmall">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
         
</dl></div>
        <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}<span onmouseover="showtip('Vào xem danh sách bài viết mục này!');" onmouseout="hidetip();"><b>{catrow.forumrow.LINKS}</b></span></div>

                   
      </td>
      <!-- BEGIN forum_link_no -->
      <td class="alt2">
                <div class="postbody" align="left"><dl><img src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/post_n10.gif"><span class="gensmall"><b>{catrow.forumrow.LAST_POST}</b></span></dl></div> <!-- END forum_link_no -->
<!-- BEGIN switch_moderators_links -->
   <div class="postbody"><dl><font size="1" color="black"><b>{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}</b> </font><font size="2">{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}</font></dl></div>
 <!-- END switch_moderators_links -->
      </td>
              <td class="alt1">
                <span><b><font color="red" size="5"> {catrow.forumrow.TOPICS}</font></b></span>
              </td>
  <td class="alt2">  <span><b><font color="red" size="4"> {catrow.forumrow.POSTS}</font></b></span></td>
   
      <!-- BEGIN forum_link -->
      <td class="row3" colspan="3" align="center" valign="middle" height="50"><span class="gensmall">{catrow.forumrow.forum_link.HIT_COUNT}</span></td>
      <!-- END forum_link -->
  </tr>
  <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN catfoot -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
  </tr>
  <!-- END catfoot -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
</table>
</div></div>
    <div style="clear: both;"></div>
  <div>

          <div class="tfoot_left"></div>
          <div class="tfoot_bg"></div>
          <div class="tfoot_right"></div>
    </div>

</div>


<!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  Bài viết hay nhất6
Code:
<form action="{S_MODE_ACTION}" method="get">
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" align="center" class="forumline" width="100%">
   <tr>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_ORDER_OR_SELECT}</th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1">
      <table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" align="center" class="genmed">
         <tr>
            <td width="100%">{L_USER_SELECT} <input type="text" class="post" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" />      
            {L_SELECT_SORT_METHOD} {S_MODE_SELECT}      
            {L_ORDER} {S_ORDER_SELECT}       {S_HIDDEN_SID} <input class="liteoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /></td>
         </tr>
      </table>
      </td>
   </tr>
</table>
</form>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thCornerL" nowrap="nowrap" height="25">STT</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_AVATAR}</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_USERNAME}</th>
      <!-- BEGIN switch_th_group -->
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_GROUPS}</th>
      <!-- END switch_th_group -->
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_INTERESTS}</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_JOINED}</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">Thời gian cuối</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">Bài gửi</th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_PM}</th>
      <th class="thCornerR" nowrap="nowrap">{L_WEBSITE}</th>
   </tr>
   <!-- BEGIN memberrow -->
   <tr>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"> {memberrow.ROW_NUMBER} </span></td>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><div class="blog_comment-avatar"><span class="avatarmember"><a href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.AVATAR_IMG}</a></span></div></td>
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"><span class="gensmall"><div class="thanhvienmoi" style="height: 20px;width: 125px;"><a class="gen" onmouseover="showtip('Ngày gia nhập: <font color=red>{memberrow.JOINED}</font><br>Số bài viết: <font color=#eeff00>{memberrow.POSTS} bài viết</font><br>Lần truy cập cuối: <font color=#00ffbf>{memberrow.LASTVISIT}</font><br>Status: <font color=#00eeff>{memberrow.INTERESTS}</font>');" onmouseout="hidetip();" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.USERNAME}</font></a></div></span></span></td>
      <!-- BEGIN switch_td_group -->
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen"><div class="nhom" style="height: 20px;width: 116px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.GROUPS}</font></div></span></td>
      <!-- END switch_td_group -->
          <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gen"><div class="stt">{memberrow.INTERESTS}</div></span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall"><div class="ngaythamgia" style="height: 20px;width: 57px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{memberrow.JOINED}</font></div></span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gensmall">{memberrow.LASTVISIT}</span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle"><span class="gen">{memberrow.POSTS}</span></td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"> {memberrow.PM_IMG} </td>
      <td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"> {memberrow.WWW_IMG} </td>
   </tr>
   <!-- END memberrow -->
   <!-- BEGIN switch_no_user -->
   <tr>
      <td class="catBottom" colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" height="28" align="center"><span class="gensmall">{switch_no_user.L_NO_USER}</span></td>
   </tr>
   <!-- END switch_no_user -->
</table>
<!-- BEGIN switch_pagination -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
          <td><span class="nav"><dl>{PAGE_NUMBER}</dl></span></td>
      <td align="right"><span class="nav">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
</table>
<br />
<!-- END switch_pagination -->
  Bài viết hay nhất7
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<div>
  <div>
      <table>
        <tbody>
            <tr>
              <td>
<!-- END html_validation -->
              </td>
              <td valign="top" width="{C3SIZE}">
              <div id="{ID_RIGHT}">
                  <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                  {giefmod_index2.MODVAR}
                  <!-- BEGIN saut -->
                  <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                  <!-- END saut -->
                  <!-- END giefmod_index2 -->
              </div>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
      </table>
  </div>
</div>
<!-- close div id="page-body" -->
</div>


<form action="/forum" method="get" style="clear:left">

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="970" class="page" align="center">
<tr class="foot-title">
  <td align="center" width="100%" height="50px" style="color: rgb(255, 255, 255); padding-right: 10px;"> Forum 4ALL - Mái Nhà Tình Bạn
     
  </td>
</tr>
</table>

</form>
<div style="width:970px;">
      <div class="foot-L"></div>
      <div class="foot-M">

        <div class="foot-text" align="left" style="float:left; width:50%; padding-top:5px">
          Style by Loitraitim<br/>
          Vbb-ripped by HQTH Team & FM-ripped by Việt K<br>
          Skin edit and add mod by Mr.Why<br>
          Powered by phpbb2 ® Version 2.0<br/>
          Copyright ©2011 - 2012, Forumotion CX9X.<br/>
                                Vui lòng không xóa dòng này khi sử dụng skin.
        </div>
        <div align="right" class="foot-text smallfont" style="float:left; width:50%; padding-top:5px">

          Diễn đàn Cảm Xúc 9X là một diễn đàn mở<br/>
          BQT không chịu trách nhiệm về nội dung bài viết.<br/>
          Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr.Why<br/>
          Yahoo mail: mr.why_9x@yahoo.com<br/>
                                Số điện thoại: 01692984654
        </div>
      </div>
      <div class="foot-R"></div>
</div>
</div>

<div id="page-footer">
  <div align="center">
      <div class="gen">
<!-- BEGIN html_validation -->
      </div>
  </div>
</div>
<!-- END html_validation -->
<script>$("a.lengtht").each(function(){
        if ($(this).text().length > 24) {$(this).text($(this).text().substr(0, 19));$(this).append('...');
        }
    });$(".a1view").each(function(){$(this).html(parseInt($(this).text().replace(/^[\s\S]*-\s+(\d+)\s+[\s\S]*$/m, '$1')));});</script>


<script>$("a.recentlink").each(function(){
        if ($(this).text().length > 50) {$(this).text($(this).text().substr(0, 50));$(this).append('...');
        }
    });</script>
<script type='text/javascript' src="http://camxuc9x.yourme.net/h85-page"></script>               
<script type="text/javascript" src="http://teen9b.googlecode.com/files/7mau.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://camxuc9x.yourme.net/h40-tooltip"></script>
  Bài viết hay nhất8
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
   <tr>
      <td>
         <div>
            <div>
               <div>
<!-- END html_validation -->
               </div>
            </div>
            <!-- BEGIN switch_footer_links -->
            <div align="center">
               <div class="gen">
                  <!-- BEGIN footer_link -->
                     <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                     <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                  <!-- END footer_link -->
               </div>
                                  </div>
                                  <!-- END switch_footer_links -->
         </div>
                {PROTECT_FOOTER}
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true, oauth: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>
<style type="text/css">.c3pag {padding:6px!important}</style><div class="c3pag"><a href="/donate" onmouseover="showtip('Donate a coffee');" onmouseout="hidetip();"><img height="24" src="http://images.findicons.com/files/icons/101/old_school/128/java_old_school.png"></a><a href="/donate"><img height="10" src="http://illiweb.com/fa/subsilver/empty.gif"></a> <a href="#top" onmouseover="showtip('Top');" onmouseout="hidetip();"><img height="24" src="http://icons.iconarchive.com/icons/milosz-wlazlo/boomy/48/up-icon.png"></a> <a href="#baimoi" onmouseover="showtip('12 bài viết mới');" onmouseout="hidetip();"><img height="24" src="http://icons.iconarchive.com/icons/milosz-wlazlo/boomy/48/edit-icon.png"></a> <a href="#chatbox" onmouseover="showtip('Chatbox');" onmouseout="hidetip();"><img height="24" src="http://icons.iconarchive.com/icons/milosz-wlazlo/boomy/48/chat-icon.png"></a> <a href="#thongke" onmouseover="showtip('Thống kê 10A6');" onmouseout="hidetip();"><img height="24" src="http://icons.iconarchive.com/icons/milosz-wlazlo/boomy/48/help-icon.png"></a> <a href="#bottom" onmouseover="showtip('Bottom');" onmouseout="hidetip();"><img height="24" src="http://icons.iconarchive.com/icons/milosz-wlazlo/boomy/48/down-icon.png"></a> </div>
<script type="text/javascript" src="http://teen9b.googlecode.com/files/smoothscroll.js"></script>
<script src="http://teen9b.googlecode.com/files/tv-mudim.js"></script>
<script type="text/javascript">$(function(){$("input#username_reg").attr("maxlength","15");})</script>
  Bài viết hay nhất9
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
  <!-- END meta_emulate_ie7 -->
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  {META_FAVICO}
  {META}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://camxuc9x.yourme.net/h52-cb"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
 
  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <!-- END switch_ticker -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>

  {GREETING_POPUP}
    <script type="text/javascript">function display_upload_imageshack(button){var container=document.getElementById('servimg_upload_gui');if(!document.getElementById('obj_servimg')){container.innerHTML='<p><iframe src="http://camxuc9x.yourme.net/h71-page" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0" width="500" height="250">Update your browser for Imageschip!</iframe></p>'}var div=document.getElementById('servimg_upload_gui');var visible=div.style.visibility;if(visible=='hidden'){var window_w=(document.body)?document.body.clientWidth:window.innerWidth;var cd=FindXY(button);var h=button.offsetHeight;var i=0;while(i<selectId.length){if(document.getElementById(selectId[i])){document.getElementById(selectId[i]).style.visibility='hidden'}i++}var sub=((window_w-cd['x'])<555)?(555-window_w+cd['x']):0;div.style.visibility='visible';div.style.width='auto';div.style.left=(cd['x']-sub)+'px';div.style.top=(cd['y']+h)+'px'}else{div.style.visibility='hidden'}}</script>


{HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->

 <script type="text/javascript" charset="utf-8">
    $(function() {$(".postbody img").lazyload({effect : "fadeIn",placeholder : "http://illiweb.com/fa/empty.gif",overflow: scroll});});
  </script>


<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){
      $('#maxkytu').keyup(function() {
        max_chars = 70;       
        /* Lấy giá trị hiện tại của ô input */
        current_value = $('#maxkytu').val();
        /* Đếm giá trị hiện tại */
        current_length = current_value.length;
        /* Tính toán các giá trị còn lại */
        remaining_chars = max_chars-current_length;
        $('#counter_number').html(remaining_chars);
       
        /* Đổi màu nếu còn lại ít hơn 10 kí tự */
        if(remaining_chars<=9){
        $('#counter_number').css('color', 'red');
        } else {
        $('#counter_number').css('color', 'green');
        }
      });
  });
</script>
<style type="text/css">
.counter {font-size: 10px; padding: 0 5px; color: #000}
</style>
<script src="http://illiweb.com/rsc/30/frm/admin/admin.js" type="text/javascript"></script>

</head>
<body text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}
<!-- logo -->
<a name="top"></a>

<div align="center">
  <div style="width:970px; height:280px;"><div class="row4">
<img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/banner11.jpg" width="970" height="280">
</div></div>

  <div style="clear:both"></div>

<!-- /logo -->

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:970px; text-align:left">
<div style="background: transparent url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/da10.png) no-repeat scroll right top; font-family: tahoma,verdana,arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;">

      <div style="padding:0px 7px" align="left">


<!-- breadcrumb, login, pm info -->

<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" height="60px;" width="100%">
<tr>
  <td class="alt1" width="100%">
<div class="navbar" style="font-size: 10pt;"><strong><div class="nav"><a class="nav" onmouseover="showtip('Click để quay về trang chính nhé!');" onmouseout="hidetip();" href="{U_INDEX}"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" /> Forum C.X.9x</a><d1>{NAV_CAT_DESC}</dl></div> <img src="http://img529.imageshack.us/img529/2123/navbitsfinallinkltr0595.gif" /> <font color="red">{PAGE_TITLE}</font></strong></div>
  </td>

  <td class="alt2" style="padding: 0px; background: rgb(255, 242, 245) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" nowrap="nowrap">

 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

      <!-- login form -->
      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" valign=middle>
      <tr><td>
      <table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
<tr>
         <td style="white-space: nowrap;"><label><span class="smallfont">ID </span></label></td>
         <td><span onmouseover="showtip('Nhập tên tài khoản vào  đây!');" onmouseout="hidetip();"> <input class="post" type="text" size="10" name="username" onfocus="if (this.value == 'Tên tài khoản') this.value = '';" /></span></td>
</tr>
<tr>
<td class="gensmall"><label><span class="smallfont">Pass </span></label></td>
         <td><span onmouseover="showtip('Nhập chính xác mật khẩu nhé!');" onmouseout="hidetip();"> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></td></span>
</tr></table>
</td>
<td>
<table cellpadding="0" cellspacing="5" border="0">
<tr>
<td nowrap="nowrap"><label> <span onmouseover="showtip('Click để tự động đăng nhập lần sau!');" onmouseout="hidetip();"><input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></span>Ghi nhớ</label>
</td></tr><tr>   
<td nowrap="nowrap">{S_HIDDEN_FIELDS}<span onmouseover="showtip('Bạn chắc chắn điền đúng mật khẩu rồi chứ?');" onmouseout="hidetip();"><input class="button" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"></span></td>      </tr>
      </table>
</td></tr>
</table>
<center><b><a href="/profile.forum?mode=sendpassword"><font size=1.7>:: Quên mật khẩu ::</font></a></b></center></form>   <!-- END switch_user_logged_out -->   <!-- / login form --><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><span class="gensmall"><font color="red">{LOGGED_AS}</font></span><br /><span class="gensmall"> <font color="blue">{LAST_VISIT_DATE}</font> <br /> <font color="green">{CURRENT_TIME}</font><br />
<font color="red"><blink><script type="text/javascript" src="http://camxuc9x.yourme.net/h66-chaohoi"></script></font></blink><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/9021611.gif"/><br><center><a onmouseover="showtip('<b>Đổi avatar của bạn</b>');" onmouseout="hidetip();" onclick="hidetip();" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/12738111.png" border="0"></a>   <a onmouseover="showtip('<b>Tin nhắn riêng</b>');" onmouseout="hidetip();" onclick="hidetip();" href="/privmsg?folder=inbox"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/mail-i11.jpg" width="16" height="16" border="0"></a>   <a onmouseover="showtip('<b>Sửa chữ ký của bạn</b>');" onmouseout="hidetip();" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/53177811.gif" border="0"></a>   <a onmouseover="showtip('<b>Sửa danh sách bạn bè</b>');" onmouseout="hidetip();" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/01233211.gif" border="0"></a>   <a onmouseover="showtip('<b>Thay đổi tùy chọn</b>');" onmouseout="hidetip();" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/20024711.gif" border="0"></a>   <a onmouseover="showtip('<b>Sửa thông tin cá nhân</b>');" onmouseout="hidetip();" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/11858811.png" border="0"></a></center><!-- END switch_user_logged_in -->

 
  </div>
  </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div style="border: 1px solid rgb(255, 146, 175); padding: 1px;">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">
      <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->


          <br />
            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->


                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                             
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

<script>$(document).ready(function(){
$("a[rel='ctube']").colorbox({iframe:true, innerWidth:853, innerHeight:480});
         $(".vdnho").colorbox({iframe:true, innerWidth:640, innerHeight:360});
$(".wb").colorbox({width:"80%", height:"80%", iframe:true});

                  });
</script>
  Bài viết hay nhất10
Code:
<!-- BEGIN switch_menu -->
{UCP_TABS}
<!-- END switch_menu -->
<!-- BEGIN navmenu -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a> :: {L_SEARCH_TITLE}</span></td>
  </tr>
</table>
<!-- END navmenu -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" align="center">
  <tr>
      <td align="center" class="catHead" colspan="8" height="28"><h1 class="cattitle">{L_SEARCH_MATCHES}</h1></td>
  </tr>
  <tr>
      <th class="thCornerL" nowrap="nowrap" width="4%" height="25"> </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_TOPICS} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_FORUM} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_REPLIES} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_AUTHOR} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_VIEWS} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_LASTPOST} </th>
      <!-- BEGIN watchsearch1 -->
      <th class="thCornerR" nowrap="nowrap"> X </th>
      <!-- END watchsearch1 -->
  </tr>
  <form action="{S_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return verify_select();">
  <!-- BEGIN searchresults -->
  <tr class="layemno">
      <td class="row1" align="center" valign="middle"><img title="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{searchresults.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}"></td>
      <td class="row1" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="row1"'><h2 class="topic-title">{searchresults.NEWEST_POST_IMG}{searchresults.TOPIC_TYPE}<a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a></h2><br />
      <span class="gensmall">{searchresults.GOTO_PAGE}</span></td>
      <td class="row3" align="center"><span class="postdetails"><a class="postdetails" href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{searchresults.REPLIES}</span></td>
      <td class="row3" id="tacgiamt" align="center" valign="middle"><span class="name">{searchresults.TOPIC_AUTHOR}</span></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{searchresults.VIEWS}</span></td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle" nowrap="nowrap" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="row3"'><span class="postdetails">{searchresults.LAST_POST_TIME}<br />{searchresults.LAST_POST_AUTHOR} {searchresults.LAST_POST_IMG}</span></td>
      <!-- BEGIN watchsearch -->
      <td class="row1" align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><input type="checkbox" name="mark[]2" value="{searchresults.TOPIC_ID}" /></td>
      <!-- END watchsearch -->
  </tr>
  <!-- END searchresults -->
  <!-- BEGIN watchsearch1 -->
  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="8" valign="middle" height="28" align="right"> <input type="submit" name="valid" value="{L_STOP_WATCH}" class="liteoption" /></td>
  </tr>
  <!-- END watchsearch1 -->
  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="8" valign="middle" align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></td>
  </tr>
  </form>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td valign="top"><span class="nav">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap"><span class="nav">{PAGINATION}</span><br />
      <span class="gensmall">{S_TIMEZONE}</span></td>
      <!-- BEGIN watchsearch1 -->
      <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap">
      <b><span class="gensmall"><a class="gensmall" href="javascript:select_switch_search(true);">{L_MARK_ALL}</a> :: <a class="gensmall" href="javascript:select_switch_search(false);">{L_UNMARK_ALL}</a></span></b><br />
      <!-- END watchsearch1 -->
  </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" align="center">
  <tr>
      <td align="right" valign="top">{JUMPBOX}</td>
  </tr>
</table>
  Bài viết hay nhất11
Code:
<!-- BEGIN topics_blog_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
<script type="text/javascript">
function check_uncheck_main_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   var all_checked = true;
   for (i = 0; (i < document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
      if (document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}') {
         all_checked = document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
      }
   }
   document.{topics_blog_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
}
function check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   for (i = 0; i < document.{topics_blog_box.FORMNAME}.length; i++) {
      if (document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}') {
         document.{topics_blog_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_blog_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
      }
   }
}
</script>
<!-- END multi_selection -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="7" align="center" nowrap="nowrap"> {topics_blog_box.row.L_TITLE} </th>
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_blog_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /></th>
      <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- BEGIN pagination -->
   <tr>
      <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
      <td class="row1" colspan="7" align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END pagination -->
   <!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
   <tr>
      <td class="row3" colspan="7"><span class="gensmall"> <b>{topics_blog_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
   </tr>
<!-- END header_row -->
 
<!-- BEGIN topic -->
{topics_blog_box.row.END_TABLE_STICKY}
     
   <tr>
      <!-- BEGIN single_selection -->
      <td class="{topics_blog_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20" rowspan="2"><input type="radio" name="{topics_blog_box.FIELDNAME}" value="{topics_blog_box.row.FID}" {topics_blog_box.row.L_SELECT} /></td>
   
          <!-- END single_selection -->
      <td class="{topics_blog_box.row.ROW_CLASS}" valign="top" colspan="7">
         <div class="blog_cal-border" style="margin-top:5px">
            <div class="blog_cal-content">
               <span class="blog_cal-{topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_CLASS0}">{topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_VALUE0}</span>
               <span class="blog_cal-{topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_CLASS1}">{topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_VALUE1}</span>
               <span class="blog_cal-{topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_CLASS2}">{topics_blog_box.row.FIRST_POST_DMY_VALUE2}</span>
            </div>
         </div>
         <br />
         <div class="blog_title">
            {topics_blog_box.row.ICON}{topics_blog_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_blog_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG} {topics_blog_box.row.TOPIC_TYPE}
            <h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_blog_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>
         </div>
         <!-- BEGIN switch_description -->
         <span class="genmed">
            <br />
            {topics_blog_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
         </span>
         <!-- END switch_description -->

               
         <span class="gensmall">{topics_blog_box.row.TOPIC_ANNOUNCES_DATES}{topics_blog_box.row.TOPIC_CALENDAR_DATES}</span> 
         <span class="gensmall">{topics_blog_box.row.GOTO_PAGE}<!-- BEGIN nav_tree -->{topics_blog_box.row.TOPIC_NAV_TREE} <!-- END nav_tree --></span>
         <div class="blog_comments">
            <span class="gensmall">{topics_blog_box.row.L_BY} <strong>{topics_blog_box.row.TOPIC_AUTHOR}</strong> - 
            <a href="{topics_blog_box.row.U_VIEW_TOPIC}#comments">{L_COMMENTS}</a>: {topics_blog_box.row.REPLIES} - 
            {L_VIEWS}: {topics_blog_box.row.VIEWS}

         </div>
      </td>
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <td class="row2" align="center" valign="middle" rowspan="2"><span class="postdetails"><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_blog_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_blog_box.FIELDNAME}[]{topics_blog_box.row.BOX_ID}" value="{topics_blog_box.row.FID}" {topics_blog_box.row.L_SELECT} /></span></td>
      <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
   <tr>
      <td class="row1" colspan="{topics_blog_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_blog_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
   </tr>
   <!-- END no_topics --><!-- BEGIN bottom -->
   <tr>
      <td class="catBottom" colspan="{topics_blog_box.row.COLSPAN}" valign="middle">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td> <span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
               <td align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
<!-- END bottom --><!-- BEGIN footer_table -->
</table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="gensmall" /><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_blog_box -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.blog_message', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
  Bài viết hay nhất12
Code:
<!-- BEGIN topics_list_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
<script type="text/javascript">
function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   var all_checked = true;
   for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMsmallfont}.elements.length) && all_checked; i++) {
   if (document.{topics_list_box.FORMsmallfont}.elements[i].smallfont == '{topics_list_box.FIELDsmallfont}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
      all_checked = document.{topics_list_box.FORMsmallfont}.elements[i].checked;
   }
   }
   document.{topics_list_box.FORMsmallfont}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
}
function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMsmallfont}.length; i++) {
   if (document.{topics_list_box.FORMsmallfont}.elements[i].smallfont == '{topics_list_box.FIELDsmallfont}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
      document.{topics_list_box.FORMsmallfont}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMsmallfont}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
   }
   }
}
</script>
<!-- END multi_selection -->
<table class="forumline" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
<td width="40%"  align="left"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   </td><td><center><table width="100%"><tr><td width="60%"  align="right" class="pagination"><span class="pagination">{PAGINATION}</span></td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>

  <div style="width: 960px;" align="center"><div><div class="tcat_left" style="float: left;"></div><div class="tcat_bg" style="float: left;"><div class="tcat2"><h2>¨‘°ºO(¯°•.Thống kê bài viết.•°¯)Oº°‘¨</h2></div></div></div><div class="tcat_right"><div style="padding: 12px;"><div style="padding-top: 12px;"><span class="tcat_alt_collapse" style="float: right;"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/collap13.png" alt="" border="0"><img style="display: none;" src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/98/54/42/collap10.png" alt="" border="0"></img></img></span></div></div></div><div style="clear: both;"></div><div class="bleft"><div class="bright">
<table class="tborder" width="930" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
 
<th class="catHead" height="25" colspan="{topics_list_box.row.header_table.COLSPAN}" align="center" nowrap="nowrap"> <font color="#ffffff"><b>{topics_list_box.row.L_TITLE}</b></font> </th>
  <th class="catHead" height="25" align="center" nowrap="nowrap" width="80"> <font color="#ffffff"><b>{topics_list_box.row.L_REPLIES}</b></font> </th>
      <th class="catHead" height="25" align="center" nowrap="nowrap" style="min-width:100px;"> <font color="#ffffff"><b>{topics_list_box.row.L_AUTHOR}</b></font> </th>
      <th class="catHead" height="25" align="center" nowrap="nowrap" width="50"> <font color="#ffffff"><b>{topics_list_box.row.L_VIEWS}</b></font> </th>
      <th class="catHead" height="25" align="center" nowrap="nowrap" style="min-width:150px;"><font color="#ffffff"><b> {topics_list_box.row.L_LASTPOST}</b></font></th>
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /></th>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- BEGIN pagination -->
   <tr>
      <td class="row3" colspan="7" align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END pagination -->
   <!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
   <tr>
      <td class="row3" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}"><span class="gensmall"> <b>{topics_list_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
   </tr>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
{topics_list_box.row.END_TABLE_STICKY}
   <tr>
      <!-- BEGIN single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
      <!-- END single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_FOLDER_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><img title="" onmouseover="showtip('{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}');" onmouseout="hidetip();" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="" /></td>
      <!-- BEGIN icon -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20">{topics_list_box.row.ICON}</td>
         
      <!-- END icon -->
     
      <td class="row3" width="100%">
         <div class="topictitle">
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
            <h2 class="topic-title">


               <div class="cx9x">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/i_icon10.gif"/><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a class="recentlink" onmouseover="showtip('Tiêu đề: <font color=yellow>{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</font>
<br><br>Mô tả: <font color=#ff8c00>{topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}</font>
                                          <br><br>Vào lúc: <font color=#FF6600>{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}</font>
<br><br>Lượt xem: <font color=#FF66CC>{topics_list_box.row.VIEWS}</font>
<br><br>Trả lời: <font color=red>{topics_list_box.row.REPLIES}</font>');" onmouseout="hidetip();" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE} </a></div>
<div class="thoigian" style="height: 18px;"><a onmouseover="showtip('{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME} ');" onmouseout="hidetip();"><img src=http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/59/25/icon_c11.gif> </a></div>
            </h2>
         </div>
           <!-- BEGIN switch_description -->
          <img src="{topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}" width="68" height="50"></span>
       
                          <!-- END switch_description -->
         <span class="gensmall">
        {topics_list_box.row.GOTO_OPEN} {topics_list_box.row.GOTO_PAGE_NEW} {topics_list_box.row.GOTO_CLOSE}              <!-- BEGIN nav_tree -->{topics_list_box.row.TOPIC_NAV_TREE} <!-- END nav_tree --></span>
      </td>

      <td class="row2" align="center" valign="middle"><div class="traloi" style="height: 18px;"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></div></td>
                        <td class="row3" align="center" valign="middle"><div class="tacgia"><span class="name"><strong><span onmouseover="showtip('Xem thông tin thành viên này!');" onmouseout="hidetip();"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</font></span></strong></span></div></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><div class="luotxem" style="height: 18px;"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></div></td>
      <td class="row3Right" onmouseover='this.className="row3"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br /><div class="tabmoi2"><span onmouseover="showtip('Xem thông tin thành viên này!');" onmouseout="hidetip();">{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR}</span> </div></span></td>
<!-- BEGIN multi_selection -->
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails"><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></span></td>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
   <tr>
      <td class="alt1" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
   </tr>
   <!-- END no_topics --><!-- BEGIN footer_table -->
</table> </div></div><div style="clear: both;"></div><div><div class="tfoot_left"></div><div class="tfoot_bg"></div><div class="tfoot_right"></div></div></div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr>
<td width="40%"  align="left"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   </td><td><center><table width="100%"><tr><td width="60%"  align="right" class="pagination"><span class="pagination">{PAGINATION}</span></td>
</tr>
</table>
</td></tr></table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="smallfont" /><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_list_box -->
  Bài viết hay nhất13
Code:
<script type="text/javascript">$(function(){$("div.t9hi:contains('Status')").empty();})</script>
<script type="text/javascript">$(function(){$("div.t9hi:contains('avatar-dulieu')").empty();})</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $("img").lazyload({effect : "fadeIn",placeholder : "http://illiweb.com/fa/empty.gif",overflow: scroll});
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            |
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}

  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
<tr><td>
  <div style="width: 960px;" align="center"><div><div class="tcat_left" style="float: left;"></div><div class="tcat_bg" style="float: left;"><div class="tcat2"><h2>¨‘°ºO(¯°•.{TOPIC_TITLE}.•°¯)Oº°‘¨</h2></div></div></div>
<div class="tcat_right"><div style="padding: 12px;"></div></div><div style="clear: both;"></div><div class="bleft"><div class="bright"><table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930">


  <tr class="post">
  <td class="alt1" width="185" valign="top">
<div class="pbg" align="center">
  <div class="ptop"></div>
  <div style="clear: both;"></div>
  <div class="info" width="200px">
        <span class="name"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></span>  </div>

            <span class="postdetails poster-profile">
            <div class="info" width="200px">
              {postrow.displayed.RANK_IMAGE}</span>  </div>
              <div class="info" width="200px">
        <span class="name"><div class="bvavatar"><span class="avatar10a6">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></span>  </div> </div>
  <script>
$(function() {
 
  if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
 
$("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
      $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" quality="medium" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") + 8) + '"></object>').show().next().hide();
  };

$("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
        $(this).hide();
 $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
        $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").hide().next().show();
    });
    $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
$(this).hide();
$("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
        $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").show().next().hide();
    });

});

</script>
<div class="info" width="165px" style="overflow: hidden;" align="center"><table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" style="cursor: pointer;"><tr><td><span class="genmed"><b>Thông tin thành viên :</b></td></tr><tr><td class="smallfont" style="display: '';">Click !</td><td style="display: none;"> <span class="postdetails poster-profile"><div class="thongtintv"><span class="postdetail"><div style="padding: 2px;"><div class="fmviPro5"><div class="khung"><span style="white-space:nowrap;"><span style="color:#00833E;"></span></span>


          <!-- BEGIN profile_field --><div class="t9hi">
<div class="fmviPro5"><div style="padding: 2px;"><div class="gensmall" style="padding: 3px; border: 1px #999999 dashed;">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div></div>
</div><!-- END profile_field -->
            {postrow.displayed.POSTER_RPG}
 </div></div></div></div></span></div></span>  </td></tr></table></div></span>
  <div style="clear: both;"></div>
  <div class="pbottom"></div>
  </td>

      <td class="row3"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
              <td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td colspan="2" class="hr">
                  <hr />
              </td>
            </tr>
                      <tr>
              <td colspan="2">
   
 
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">   
     
 <tr><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="padding: 10px 10px 10px 10px" width="100%"><center><font color="#ff5cec"><marquee valign="middle" direction="left" scrolldelay="1" scrollamount="3"><strong>
  {postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</strong></marquee></font></center></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></td></tr><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="6" /></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="205" height="6" /></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="6" /></td></tr>
                </table>
                  <div class="postbody">

                    <div><dl>{postrow.displayed.MESSAGE}</dl></div>

                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->
</div></div>
                    <div class="clear"></div>
                    <!-- sig -->
<br><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/untitl11.png">
<br/><center><div style="margin: 0px; padding: 5px; overflow: auto; max-height: 200px; max-width: 100%;">
<div class="hieuungchuky">{postrow.displayed.SIGNATURE}</div> </div></center>

             

      <!-- / sig -->


                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>

               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} browse-arrows"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} align="center" valign="middle" width="150">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
      </td>
      <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
         <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="middle">
               <div class="voteTopic">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
      <!-- BEGIN switch_vote -->
      <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
      </div>
      <!-- END switch_vote -->
      <!-- BEGIN switch_bar -->
      <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_plus -->
        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_minus -->
      </div>
      <!-- END switch_bar -->
      <!-- BEGIN switch_no_bar -->
      <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
        ----
      </div>
      <!-- END switch_no_bar -->
      <!-- BEGIN switch_vote -->
      <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
      </div>
      <!-- END switch_vote -->
  </div>
  <!-- END switch_vote_active -->
</div>
<span class="loadFMvi">
  <img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
  />
</span>    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row3" colspan="2" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END promot_trafic -->
 </div></div><div style="clear: both;"></div><div><div class="tfoot_left"></div><div class="tfoot_bg"></div><div class="tfoot_right"></div></div></div>

<div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
   {L_BOOKMARKS} 
   <!-- BEGIN social_bookmarking -->
   <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}" target="_blank" rel="nofollow">
      <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
   </a>
   <!-- END social_bookmarking -->
</div>

<div class="clear"></div>

<div id="blog_comments">
  <h1 class="page-title" style="margin-bottom:2px"><span onmouseover="showtip('Xuống khung trả lời');" onmouseout="hidetip();"><a href="#comments" name="comments" class="nav">{L_COMMENTS}</a></span></h1>
   <!-- BEGIN post_row -->
   <!-- BEGIN saut -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
         <td height="2px"></td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END saut -->
   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
         <td class="catLeft" height="25">
            <a name="news_{post_row.ID}"></a><span class="genmed">{post_row.TITLE}</span>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row2" align="left" height="24"><span class="gensmall"><img src="{ICON_TIME}" alt="" />{post_row.TIME} {BY} <b>{post_row.POSTER}</b></span></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row3" align="left">
            <span class="gensmall" style="line-height:150%">
               {post_row.TEXT}<br /><br />
               {post_row.OPEN}
               <a href="{post_row.U_READ_FULL}">{post_row.L_READ_FULL}</a>
               {post_row.CLOSE}
            </span>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row3" align="left" height="24"><span class="gensmall"><a href="{post_row.U_VIEW_COMMENTS}">{L_COMMENTS}</a>: {post_row.REPLIES}</span></td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END post_row -->

   <!-- BEGIN comment -->
   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <!-- BEGIN displayed -->
      <tr class="post">
         <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td>
                     <div class="clearfix">
                        <div class="blog_comment-avatar">
                                                                  <span class="avatarmember">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
                        </div>

                        <div id="profile{comment.displayed.U_POST_ID}">

                           <div class="blog_comment-title gensmall">
                              
                              <img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" /> {comment.displayed.POST_DATE_NEW} {L_TOPIC_BY} {comment.displayed.POSTER_NAME}{comment.displayed.L_ONLINE}
                           </div>

                           <div class="post-options profile-icons">
                              {comment.displayed.THANK_IMG} {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG} {comment.displayed.DELETE_IMG}
                           </div>

                        </div>
                     </div>

                     <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                     <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                        <!-- END switch_vote -->

                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                           <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                           <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                           <!-- END switch_vote_plus -->

                           <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                           <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                           <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                        <!-- END switch_no_bar -->

                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button"><a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                        <!-- END switch_vote -->
                     </div>
                     <!-- END switch_vote_active -->

                     <div class="postbody">
                                                          <dl><div class="noidungbaiviet">{comment.displayed.MESSAGE}</div>
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                        <dl class="attachbox">
                           <dt>{comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                 <dt>
                                    <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 </dt>

                                 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                 <dd>
                                    <em>{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_comment -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 <dd>
                                    <em>{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->

                                 <dd>({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                     <div class="clear"></div>
                     </div>

                     <span class="gensmall">{comment.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
         <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{comment.hidden.MESSAGE}</td>
      </tr>
      <!-- END hidden -->
   </table>
   <!-- END comment -->

   <!-- BEGIN no_comment -->
   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="center">
         <td class="row3" colspan="2" height="28">
            <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END no_comment -->

   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="right">
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td width="9%" class="noprint"> </td>
                  <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                  <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
          <tr><table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row3" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>
      <td class="row1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
   <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in --> </table></tr>
   </table>

<br />

  <div style="width: 960px;" align="center"><div><div class="tcat_left" style="float: left;"></div><div class="tcat_bg" style="float: left;"><div class="tcat2"><h2>¨‘°ºO(¯°•.Trả lời nhanh.•°¯)Oº°‘¨</h2></div></div></div>
<div class="tcat_right"><div style="padding: 12px;"></div></div><div style="clear: both;"></div><div class="bleft"><div class="bright"><table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930"><tr><td>
 
 
   <tr><td class="c3z" width="100%" align="center">
 
<a name="quickreply"></a><center><span onmouseover="showtip('Xem chủ đề cũ hơn');" onmouseout="hidetip();"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">« Chủ đề cũ</a></span>  : <span onmouseover="showtip('Xem chủ đề mới hơn');" onmouseout="hidetip();"><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">Chủ đề mới »</a></span></center>
                {QUICK_REPLY_FORM}

      </td>
  </tr>
    <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
                  <td class="row1" valign="top" width="25%"><span class="gensmall"><font color="red">  Quyền hành của bạn:</font></span></td>
         <td class="row3" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
    </td></tr></table></div></div><div style="clear: both;"></div><div><div class="tfoot_left"></div><div class="tfoot_bg"></div><div class="tfoot_right"></div></div>
</div>
   


<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>   
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
       
<script type="text/javascript">
$('.voteTopic').each(function (index) {
  $(this).next().attr('alt', 'vote'+index);
  $(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
  $(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span>    <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
  var altthis = $(this).attr('alt'); 
  var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
    var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
    if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
  $('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
  $('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
    };
    if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
        var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
        var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
        var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
        c = String(Math.round(n * m));
        d = String(n - c);
        $('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
        $('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
    }; 
    $('.plusFMvi').click(function () {
        var altcong = $(this).attr('alt');
        var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
        $('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
        $('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
        $('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
        $('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
        });
    });
    $('.minusFMvi').click(function () {
        var alttru = $(this).attr('alt');
        var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
        $('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
        $('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
        $('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
          $('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
        });
    });
});
</script>
  Bài viết hay nhất14
Code:
{BOARD_INDEX}
{TOPICS_LIST_BOX}
<div class="tren"> <div class="tren_trai"> <div class="tren_phai"> </div></div></div> <div class="doc_trai"> <div class="doc_phai"> <div class="doc_duoi"> <div style="padding-left:8px; padding-right:8px;"><div class="gensmall">

<div id="info_open" style="display:''">
 <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td class="catHead" colspan="8" height="25"> <b>  <font color="#ffffff">Thông tin hiển thị</font></b></td></tr>   
   
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>
  <td class="re"><font color="#F90297">Lưu ý:</font></td>

   <td class="re"><font color="#F90297">Thành viên đang online:</font></td>
   
   <td class="re"><font color="#F90297">Quản lý:</font></td>
   
</tr>
<tr valign="top">
   <td width="55%" class="alt1">

      <table cellpadding="0" cellspacing="1" border="0">
      <tr valign="bottom">         
<td class="gensmall" style="padding-right:6px">
• Tất cả bài viết trên diễn đàn phải có dấu tiếng Việt rõ ràng và đúng box quy định.<br/>
<font color="red">• Tận dụng chức năng tìm kiếm nhanh để tránh post bài trùng lặp.</font><br/>
<font color="red">• Các trường hợp vi phạm các quy định trên bài viết ngay lập tức bị xóa bỏ mà không cần báo trước.</font><br/>
• Bạn nên dùng FireFox để duyệt Forum tốt hơn. Download Firefox mới nhất <a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/download.html?product=firefox-3.6.11&os=win&lang=en-US" target="_blank"> <b>TẠI ĐÂY</b></a>.

   </td>


      </tr>
      
      </table>

   </td>
   
   

   <td width="25%" class="alt1"><div class="smallfont">{LOGGED_IN_USER_LIST}</div></td>
   
   <td width="20%" class="alt1"><div class="smallfont">{MODERATORS}</div></td>
   
</tr>
</table>

</form>


<div id="info_close" style="display:none">
   <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
         <td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont"><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></span></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="alt2" colspan="2" valign="top"><span class="smallfont"><b>{LOGGED_IN_USER_LIST}</b></span></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td class="navbar" valign="middle" width="100%"><span class="navbar">�<a class="navbar" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{nav_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
<tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav">�<a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>

</div></div></div></div></div> <div class="duoi"> <div class="duoi_trai"> <div class="duoi_phai"> </div></div></div> </div>

<div class="tren"> <div class="tren_trai"> <div class="tren_phai"> </div></div></div> <div class="doc_trai"> <div class="doc_phai"> <div class="doc_duoi"> <div style="padding-left:8px; padding-right:8px;"><div class="gensmall">
<div id="info_open" style="display:''">
 <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr><td class="catHead" colspan="8" height="25"> <b>  <font color="#ffffff">Thông tin bạn cần biết thêm</font></b></td></tr>   
   
      <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>
  <td class="re"><font color="#F90297">Chú thích bài  viết</font></td>
   <td class="re"><font color="#F90297">Bạn có quyền</font></td>

   
   
   
</tr>
<tr valign="top">
   <td width="55%" class="alt1">

      <table cellpadding="0" cellspacing="1" border="0">
      <tr valign="bottom">         
<td class="gensmall" style="padding-right:6px">
<!-- BEGIN switch_legend -->
   <tr>
      <td colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" align="center">
            <tr>
               <td>
                  <img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_NEW_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</span>
               </td>
               <td>
                  <img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_IMG}</span>
               </td>
               <td valign="top">
                  <img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_STICKY_IMG}</span><br />
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- END switch_legend -->

   </td>


      </tr>
      
      </table>

   </td>
   
   

   <td width="25%" class="alt1"><div class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</div></td>
   
   
   
</tr>
</table>
</div></div></div></div></div> <div class="duoi"> <div class="duoi_trai"> <div class="duoi_phai"> </div></div></div> </div>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>

         <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont"><font color="#000000">{L_JUMP_TO}</font>: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

   </tr></table></form>
  Bài viết hay nhất15
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <!-- BEGIN googlemap -->
   <tr>
      <td><br />
      <iframe frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="450" src="{googlemap.U_GOOGLEMAP}"></iframe><br />
      <br />
      </td>
   </tr>
   <!-- END googlemap -->
   <tr>
      <td><span class="navbar"><a class="navbar" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a></span></td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
   <tr>
      <td class="thead" width="35%" height="25">{L_USERNAME}</th>
      <td class="thead" width="25%">{L_LAST_UPDATE}</th>
      <td class="thead" width="40%">{L_FORUM_LOCATION}</th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="tcat" colspan="3" height="28"><span class="cattitle"><b>{TOTAL_REGISTERED_USERS_ONLINE}</b></span></td>
   </tr>
   <!-- BEGIN reg_user_row -->
   <tr>
      <td class="{reg_user_row.ROW_CLASS}" width="35%"><span class="smallfont"><a class="smallfont" href="{reg_user_row.U_USER_PROFILE}">{reg_user_row.USERNAME}</a></span></td>
      <td class="{reg_user_row.ROW_CLASS}" align="center" nowrap="nowrap" width="25%"><span class="smallfont">{reg_user_row.LASTUPDATE}</span></td>
      <td class="{reg_user_row.ROW_CLASS}" width="40%"><span class="smallfont"><a class="smallfont" href="{reg_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{reg_user_row.FORUM_LOCATION}</a></span></td>
   </tr>
   <!-- END reg_user_row -->
   <tr>
      <td class="alt1" colspan="3" height="1"><img src="_.gif" alt="." height="1" width="1"></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="tcat" colspan="3" height="28"><span class="cattitle"><b>{TOTAL_GUEST_USERS_ONLINE}</b></span></td>
   </tr>
   <!-- BEGIN guest_user_row -->
   <tr>
      <td class="{guest_user_row.ROW_CLASS}" width="35%"><span class="smallfont">{guest_user_row.USERNAME}</span></td>
      <td class="{guest_user_row.ROW_CLASS}" align="center" nowrap="nowrap" width="25%"><span class="smallfont">{guest_user_row.LASTUPDATE}</span></td>
      <td class="{guest_user_row.ROW_CLASS}" width="40%"><span class="smallfont"><a class="smallfont" href="{guest_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{guest_user_row.FORUM_LOCATION}</a></span></td>
   </tr>
   <!-- END guest_user_row -->
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="top"><span class="smallfont">{L_ONLINE_EXPLAIN}</span></td>
      <td align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_TIMEZONE}</span></td>
   </tr>
</table>
<br />
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" align="center">
   <tr>
      <td align="right" valign="top">{JUMPBOX}</td>
   </tr>
</table>
  Bài viết hay nhất16
Code:
<script type="text/javascript">$(function(){$("div.t9hi:contains('Status')").empty();})</script>
<script type="text/javascript">$(function(){$("div.t9hi:contains('Giới tính')").empty();})</script>
<script type="text/javascript">$(function(){$("div.t9hi:contains('avatar-dulieu')").empty();})</script>
<style type="text/css">.c3vote {border:1px solid #C2D5E3;padding:5px 8px;margin:0 3px}</style>
<script type="text/javascript" src="http://fmvi-group.googlecode.com/files/FMvi-Media-Player-l.js"></script>
<script type="text/javascript">
function votetrans(a) {
  return a['replace'](/Message not voted/, '<span class="lttpost" style="background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/59/25/thank110.png);">Bài viết chưa được vote</span>')['replace'](/Message reputation : (.+) \((.+) vote(s?)\)/, '<span class="lttpost" style="background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/59/25/qua11.gif);">Bài viết được vote $2 lần</span> <span class="lttpost" style="background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/59/25/no11.gif);"> Đánh giá: $1</span>')
}
 
 
 
</script>
<style type="text/css">
.postbody img {
-webkit-box-shadow: rgb(150, 150, 150) 1px 1px 5px;
background-color: white;
border-bottom-color: white;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-width: 5px;
border-color: initial;
border-color: initial;
border-image: initial;
border-left-width: 0px;
border-right-width: 0px;
border-style: initial;
border-style: initial;
border-top-width: 0px;
box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 5px;
color: transparent;
font-size: 0px;
height: auto;
margin-bottom: 10px;
margin-left: 5px;
margin-right: 5px;
margin-top: 5px;
max-width: 500px;
padding-bottom: 10px;
padding-left: 5px;
padding-right: 5px;
padding-top: 5px;
vertical-align: middle;
zoom: 1;
}
  .postbody img {
border: 1px solid #999;
padding: 1px;
}</style>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $(".postbody img").lazyload({effect : "fadeIn",placeholder : "http://illiweb.com/fa/empty.gif",overflow: scroll});
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
        <span class="nav">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
        <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
            |
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall"><span class="pagination">{PAGINATION}</span></span></td>
  </tr>
  <!-- END topicpagination -->
  {POLL_DISPLAY}

  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
<tr><td>
<div style="width: 960px;" align="center">
    <div>
      <div class="tcat_left" style="float: left;"></div>
      <div class="tcat_bg" style="float: left;">
<div class="tcat2">
<h2>{TOPIC_TITLE}</h2>
    </div>
   
</div></div>

<div class="tcat_right">
<div style="padding: 12px;"><div style="padding-top: 12px;">
<a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
  </div>     
</div>
</div>
<div style="clear: both;"></div>
<div class="bleft"><div class="bright">
<table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="900">
    <div style="clear: both;"></div>
  <table class="forumline row3" width="930" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5"><tr><th colspan="2" align="left"><span onmouseover="showtip('Click để xuống cuối trang');" onmouseout="hidetip();"><a style="float:right" href="#bottom"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/xuongd10.gif" alt="" border="0" /></a></span><span onmouseover="showtip('Click để lên đầu trang');" onmouseout="hidetip();"><a style="float:right" href="#top"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/collap13.gif" alt="" border="0" /></a></span><span class="gensmall"> <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" border="0" /><font  color=#ffffff>Thời gian gửi bài:</font>  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" /> <font  color=#ffffff>{postrow.displayed.POST_DATE}</font></span></th></tr><tr class="post"><td class="row3" valign="top" width="100%" colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="5"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="100%"><tr><td width="30px"><img src=http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/blast_11.gif></td><td align="left"><div style="background: url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/blastb11.png) repeat-x top left; height: 61px;"><div style="background: url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/blastl11.png) no-repeat top left; height: 61px;"><div style="background: url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/blastr11.png) no-repeat top right; height: 61px;"><table style="width: 95%; height: 100%; " align="center"><tbody><tr><td align="center"><span class="gen"><i><font color=green>{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</font></i></span></td></tr></tbody></table></td></tr></table></td></tr>

<tr><table width="920">
<td width="15%">
<div class="ava_tren"><div class="ava_tren_trai"><div class="ava_tren_phai"></div></div></div><div class="ava_doc_trai"><div class="ava_doc_phai"><div class="ava_doc_duoi"><div style="padding-left:8px; padding-right:8px;"><div class="poster-profile"><span class="u19"><div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <span class="fmviShopauto">
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
  </span>
  <!-- END profile_field -->
</div>
<div class="bvavatar">
  <div class="avatar10a6">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
</div>
<script>
$(function() {
 
  if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
 
$("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
      $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" quality="medium" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") + 8) + '"></object>').show().next().hide();
  };

$("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
        $(this).hide();
 $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
        $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").hide().next().show();
    });
    $("#dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").click(function() {
$(this).hide();
$("#moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}").show();
        $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").show().next().hide();
    });

});

</script></span></div></div></div></div></div><div class="ava_duoi"><div class="ava_duoi_trai"><div class="ava_duoi_phai"></div></div></div></td>

  <td width="20%">
    <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/toplef10.gif" width="18" height="2"></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/top10.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/top-110.gif"></td><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/toprig10.gif" width="4" height="2"></td></tr><tr><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/left10.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/arrow-10.gif" width="18" height="35"></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/box10.gif" nowrap="nowrap" style="padding: 10px 10px 10px 10px"><input id="moavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar Thường.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar Thường"/>
<input id="dongavatar{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none" type="submit" onmouseover="showtip('Click Để Xem avatar flash.')" onmouseout="hidetip()" value="Avatar flash"/><br><div id="postmenu_4"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"><span style="color:#0004FF"><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong></strong></a><span class="useronline" style="display: inline-block;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span></div>                            <div class="smallfont" align="center" style="font-size: 10px; font-weight: bold;"><font color="#0004FF">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</font></div></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/right10.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/right-10.gif" width="4" height="97"></td></tr><tr><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom10.gif" width="18" height="6"></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom11.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom12.gif"></td><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom13.gif" width="4" height="6"></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/toplef11.gif" width="18" height="2"></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/top11.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/top-111.gif"></td><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/toprig11.gif" width="4" height="2"></td></tr><tr><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/left11.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/left-110.gif"></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/box11.gif" style="padding: 4px 4px 4px 4px">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br /><div style="clear:both; padding-bottom:5px;"></div><div align="center">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} <!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}  </div></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/right11.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/right-11.gif"></td></tr><tr><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom14.gif" width="18" height="6"></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom15.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom16.gif"></td><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom17.gif" width="4" height="6"></td></tr></tbody></table></td>


  <td width="20%"><div class="hinhnguoilevel" >
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;height: 145px;width: 125px">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
</span></div>

</td>
<td width="20%"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/left11.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/left-110.gif"></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/box11.gif" style="padding: 4px 4px 4px 4px">  <div class="fmlevel" >
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
</span></div>
<br><fieldset style="border: 2px dotted rgb(255, 102, 153); padding: 10px; width: 144px; display: block;">
<a class="wb" onmouseover="showtip('<font color=red>Click để vào Shop Friends!</font>');" onmouseout="hidetip();" href="http://camxuc9x.yourme.net/h44-">
<img src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/59/25/icon_i11.gif"></a>
<a class="wb" onmouseover="showtip('<font color=#0ce5f5>Click để nghe quà tặng tình yêu!</font>');" onmouseout="hidetip();" href="http://camxuc9x.yourme.net/h16-"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/59/25/unname11.png"  width="35" height="35"></a>
<a class="wb" onmouseover="showtip('<font color=#2bf50c>Click để vào siêu thị!</font>');" onmouseout="hidetip();" href="http://camxuc9x.yourme.net/h21-"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/muasam10.jpg"></a></span>
<a class="wb" onmouseover="showtip('<font color=yellow>Click để tài trợ diễn đàn Tôi Nhớ Bạn</font>');" onmouseout="hidetip();" href="http://camxuc9x.yourme.net/donate"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/taitro10.jpg"></a></span>
</fieldset>

</td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/right11.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/right-11.gif"></td></tr><tr><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom14.gif" width="18" height="6"></td><td background="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom15.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom16.gif"></td><td><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bottom17.gif" width="4" height="6"></td></tr></tbody></table></td>

  <td width="20%">
<!-- BEGIN profile_field --><div class="t9hi">
<div style="padding: 2px;"><div class="gensmall" style="padding: 3px; border: 1px #999999 dashed;">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></div>
</div><!-- END profile_field -->
</td>

</table>

<tr><td class="row3" valign="top" width="100%" height="20" colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style="padding: 2px;"><span class="postdetails" style="font-size:10px;"><img src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/icon1110.gif" alt="Bài gửi" title="Bài gửi" border="0" /><b>Tiêu đề:  {PAGE_TITLE}</b></span></td></tr><tr><td align="center"><img src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/untitl16.jpg" height="1px" width="99%"></td></tr></tr>

<tr><td class="row4" valign="middle"><br/>
<div style="float: left;"><!-- BEGIN switch_vote_active --><script type="text/javascript">document.write(votetrans("{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}"));</script><!-- END switch_vote_active --></div>
<div style="float: left;"><span class="lttpost" style="background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/59/25/fav1010.png);"><a title="" class="lttluvmes" href="#" onmouseover="showtip('<font color=#d60cf5>Chia sẻ bài viết cho bạn bè qua các mạng xã hội!');" onmouseout="hidetip();" >Chia sẻ</a></span></div>
<div style="float: right;"><span class="lttpost" style="background-image:url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/59/25/f10.gif);"><span onmouseover="showtip('<font color=#ff5900>Thứ tự bài viết!</font>');" onmouseout="hidetip();"><a href="{postrow.displayed.POST_URL}"><b># {postrow.displayed.COUNT_POSTS}</b></a></span></span></div><div style="float: right;"><span class="lttpost" style="background-image:url(http://illiweb.com/fa/wysiwyg/page_white_code.png);"><span onmouseover="showtip('<font color=#00ff84>BBcobe nhúng vào bài viết!</font>');" onmouseout="hidetip();"><a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span></span></div></td>

  <tr><td colspan="2"><br/><div class="postbody"><dl><div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div><br><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span></div>
<br/><!-- BEGIN switch_attachments -->
                                    <dl class="attachbox">
                                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                        <dd>
                                            <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                            <dl class="file">
                                                <dt>
                                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                                </dt>

                                                <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                                <dd>
                                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_comment -->

                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                                <dd>
                                                    <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                                </dd>
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->

                                                <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                            </dl>
                                            <!-- END switch_post_attachments -->
                                        </dd>
                                    </dl>
                                    <!-- END switch_attachments -->
<div class="clear"></div></dl></div>
<!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
            <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=100&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->

<!-- sig -->
<br><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/signer10.png">
<br/><center><div style="margin: 0px; padding: 5px; overflow: auto; max-height: 200px; max-width: 100%;">
<div class="hieuungchuky">{postrow.displayed.SIGNATURE}</div> </div></center>

             

      <!-- / sig -->

</td></tr></table>

<tr style="background-color:#FFFFFF;">
      <td colspan="3">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color:#FFFFFF;">
            <tr>
<td align="left">
<div class="voteTopic">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
      <!-- BEGIN switch_vote -->
      <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
      </div>
      <!-- END switch_vote -->
      <!-- BEGIN switch_bar -->
      <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_plus -->
        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
        </div>
        <!-- END switch_vote_minus -->
      </div>
      <!-- END switch_bar -->
      <!-- BEGIN switch_no_bar -->
      <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
        ----
      </div>
      <!-- END switch_no_bar -->
      <!-- BEGIN switch_vote -->
      <div class="vote-button">
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
      </div>
      <!-- END switch_vote -->
  </div>
  <!-- END switch_vote_active -->
</div>
<span class="loadFMvi">
  <img alt="Loading" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
  />
</span>
<td valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
              </td>
</td>              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
 
  <!-- BEGIN first_post_br -->
</table>


<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <!-- END first_post_br -->

</table>
</div></div>
    <div style="clear: both;"></div>
  <div>

          <div class="tfoot_left"></div>
          <div class="tfoot_bg"></div>
          <div class="tfoot_right"></div>
    </div>

</div>


  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <tr>
      <td class="postdetails row3" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  <div style="width: 960px;" align="center"><div><div class="tcat_left" style="float: left;"></div><div class="tcat_bg" style="float: left;"><div class="tcat2"><h2>¨‘°ºO(¯°•.Xem bài cùng chủ đề.•°¯)Oº°‘¨</h2></div></div></div><div class="tcat_right"><div style="padding: 12px;"><div style="padding-top: 12px;"><span class="tcat_alt_collapse" style="float: right;"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/collap13.png" alt="" border="0"><img style="display: none;" src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/98/54/42/collap10.png" alt="" border="0"></img></img></span></div></div></div><div style="clear: both;"></div><div class="bleft"><div class="bright">
  <table align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="930"><tbody><tr><td class="c3z" align="left" width="100%"><a name="statistics"></a><div style="padding-left:8px; padding-right:8px;"><div class="gensmall"><div id="info_open" style="display:''"><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tbody><tr><td style="padding: 1px;" class="row4"><div style="overflow: auto; max-height: 159px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr><td class="title_small" align="center" width="57%">Bài gửi</td><td class="title_small" align="left" width="11%">Tác giả</td><td class="title_small" align="left" width="11%">Trả lời</td><td class="title_small" align="left" width="12%">Lượt xem</td><td class="title_small" align="center" width="10%">Người gửi cuối</td></tr><tr valign="top"><td colspan="5" style="border-top: 0px none; padding: 0px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"></div><td width="56%"><div class="baiviet"></div></td><td width="13%"><div class="hi3"></div></td><td width="9%"><div class="hi5"></div></td><td width="9%"><div class="hi4"></div></td><td width="13%" align="left"><div class="hi2"></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div> <div class="duo"> <div class="duoitrai"> <div class="duoiphai"> </div></div></div> </div><td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px"></td></tr></tbody></table></div></div><div style="clear: both;"></div><div><div class="tfoot_left"></div><div class="tfoot_bg"></div><div class="tfoot_right">
  </div></div><div style="clear: both;"></div><div>
  <!-- BEGIN no_post -->
  <tr align="center">
      <td class="row3" colspan="3" height="28">
        <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END no_post -->
  <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
        <table width="920" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
              <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle"><font color="#ffffff">{TOPIC_TITLE}</font></h1></td>
              <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr><table class="noprint" width="900" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="row3" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row3" align="right" valign="top" ><span class="gensmall"><span class="pagination">{PAGINATION}</span></span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="row3" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="row1" colspan="2" align="center" style="padding:0px">        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <div style="width: 960px;" align="center"><div><div class="tcat_left" style="float: left;"></div><div class="tcat_bg" style="float: left;"><div class="tcat2"><h2>¨‘°ºO(¯°•.Trả lời nhanh.•°¯)Oº°‘¨</h2></div></div></div>
<div class="tcat_right"><div style="padding: 12px;"></div></div><div style="clear: both;"></div><div class="bleft"><div class="bright"><table align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="930"><tr><td>
 
 
   <tr><td class="c3z" width="100%" align="center">
 
<a name="quickreply"></a><center><span onmouseover="showtip('Xem chủ đề cũ hơn');" onmouseout="hidetip();"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">« Chủ đề cũ</a></span>  : <span onmouseover="showtip('Xem chủ đề mới hơn');" onmouseout="hidetip();"><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">Chủ đề mới »</a></span></center>
                {QUICK_REPLY_FORM}

      </td>
  </tr>
    <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
                  <td class="row1" valign="top" width="25%"><span class="gensmall"><font color="red">  Quyền hành của bạn:</font></span></td>
         <td class="row3" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
    </td></tr></table></div></div><div style="clear: both;"></div><div><div class="tfoot_left"></div><div class="tfoot_bg"></div><div class="tfoot_right"></div></div>
</div>
<div style="clear:both; padding-bottom:18px;"></div>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
 
<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
        <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"><tbody><tr valign="bottom"><td width="100%" valign="top"><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="210"><thead><tr><td class="thead"><a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumrules')"></a>Bạn được quyền </td></tr></thead><tbody id="collapseobj_forumrules" style=""><tr><td class="alt1" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span><br></td></tr></tbody></table></td><td class="smallfont" align="right"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td><div class="smallfont" style="text-align:left; white-space:nowrap"></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script type="text/javascript" src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js"></script>

<script type="text/javascript">
$('.voteTopic').each(function (index) {
  $(this).next().attr('alt', 'vote'+index);
  $(this).before('<iframe name="vote' + index + '" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>');
  $(this).attr('alt', 'vote'+index).prepend('<span alt="vote'+index+'" class="xplusFMvi"></span><span class="cong" alt="vote'+index+'">0</span>    <span alt="vote'+index+'" class="xminusFMvi"></span><span class="tru" alt="vote'+index+'">0</span>');
  var altthis = $(this).attr('alt'); 
  var plink = $(this).find('a[href$="eval=plus"]').attr('href');
    var mlink = $(this).find('a[href$="eval=minus"]').attr('href');
    if ($(this).find('.vote a').length > 0) {
  $('.xplusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a style="display: inline-block" target="' + altthis + '" href="'+plink+'"><span alt="'+altthis+'" class="plusFMvi"></span></a>');
  $('.xminusFMvi[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<a target="' + altthis + '" href="'+mlink+'"><span alt="'+altthis+'" class="minusFMvi"></span></a>');
    };
    if ($(this).find('.vote-bar').length > 0) {
        var z = $(this).find('.vote-bar').attr('title').split(' ');
        var m = parseInt(z[3].replace(/%/, '')) / 100;
        var n = parseInt(z[4].replace(/\(/, ''));
        c = String(Math.round(n * m));
        d = String(n - c);
        $('.cong[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="cong" alt="'+altthis+'">'+c+'</span>');
        $('.tru[alt="'+altthis+'"]').replaceWith('<span class="tru" alt="'+altthis+'">'+d+'</span>');
    }; 
    $('.plusFMvi').click(function () {
        var altcong = $(this).attr('alt');
        var x = Number($('.cong[alt="'+altcong+'"]').text())+1;
        $('.plusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
        $('.minusFMvi[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
        $('.loadFMvi[alt="'+altcong+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
        $('.cong[alt="'+altcong+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+x+'</span>');
        });
    });
    $('.minusFMvi').click(function () {
        var alttru = $(this).attr('alt');
        var y = Number($('.tru[alt="'+alttru+'"]').text())+1;
        $('.plusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xplusFMvi"></span>');
        $('.minusFMvi[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="xminusFMvi"></span>');
        $('.loadFMvi[alt="'+alttru+'"]').show().fadeOut(1000, function(){
          $('.tru[alt="'+alttru+'"]').replaceWith('<span class="cong">'+y+'</span>');
        });
    });
});
</script>

<script>$(document).ready(function(){
$(function() {$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum .cx9x', {limit: 10}, function() {jQuery(this).hide().appendTo('.baiviet').fadeIn(1);});return false;});
$(function() {$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum .tacgia', {limit: 5}, function() {jQuery(this).hide().appendTo('.hi3').fadeIn(1);});return false;});
$(function() {$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum .luotxem', {limit: 5}, function() {jQuery(this).hide().appendTo('.hi4').fadeIn(1);});return false;});
$(function() {$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum .traloi', {limit: 5}, function() {jQuery(this).hide().appendTo('.hi5').fadeIn(1);});return false;});
$(function() {$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum .tabmoi2', {limit: 5}, function() {jQuery(this).hide().appendTo('.hi2').fadeIn(1);});return false;});});</script>
<script type='text/javascript' src='http://camxuc9x.yourme.net/h45-level'></script>
<script type='text/javascript' src='http://camxuc9x.yourme.net/h55-exp'></script>
  Bài viết hay nhất17
Code:
<table width="214" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" id="sell4" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row4">
<!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 111px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row4"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_TOPICS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table>
  Bài viết hay nhất18
Code:
<table width="214px" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214px" style="border: 1px solid #fff;height: 26px;"><tr><th colspan="2" style="border: 0px;height: 26px;padding: 0px 0px;"><center><font color="#ffffff">Chủ đề được trả lời nhiều</font></center></th></tr></table><table class="row4 genmed" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214px" id="sell1"><tr><td style="font-size: 11px;border-top: 0px none; padding: 2px; line-height: 18px;width: 214px;" align="left"><!-- BEGIN TOPIC --><div style="height: 18px;"><a href="{TOPIC.LINK}">▼</a> <a class="lengtht" onmouseover="showtip('<span>{TOPIC.NAME}</span>');" href="{TOPIC.LINK}"onmouseout="hidetip();"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.NAME}</font></a> <span style="float:right;">  -  trả lời</span> <span class="a1view" style="float:right;">{TOPIC.TITLE}</span></div><!-- END TOPIC --></td></tr></table>
  Bài viết hay nhất19
Code:
<script>
$(document).ready(function(){
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .thanhvienmoi', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.t9thanhvien')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .ngaythamgia', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.t9ngaythamgia')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .lancuoi', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.t9lancuoi')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .post', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.t9post')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script>
<script>
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/memberlist?mode=joined&order=DESC&submit=Ok&username .nhom', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.t9nhom')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script>
<td><script type="text/javascript">function showstuff1(value){document.getElementById("k1").style.display = (value == "k1") ? "block" : "none";document.getElementById("k2").style.display = (value == "k2") ? "block" : "none";document.getElementById("k3").style.display = (value == "k3") ? "block" : "none";document.getElementById("k4").style.display = (value == "k4") ? "block" : "none";}</script><div id="k5" style=" overflow:hidden; width:100%; height:212px;"><table width="214px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 1px solid #fff;height: 26px;"><tr><th colspan="2" style="border: 0px;;height: 26px!important;padding: 0px 0px;"><b><center><select id="changer2" name="type" style="width:140px" onchange="showstuff1(this.value);"><option value="k1">Thành Viên Mới</option><option value="k2">Quản Lý Diễn Đàn</option><option value="k3">☻Bang Teen9B☻</option><option value="k4">Tiện Ích</option></select></center></b></th></tr></table><table id="k1" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="border: 0px solid #fff"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="180"><div  class="t9thanhvien"></div>    </td><td style="padding: 0px;" class="row1" style="height: 18px;width: 150px;"><div class="t9ngaythamgia"></div> </td></tr></table><table id="k2" width="214px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="border: 0px solid #fff"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="175"><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u1"><span style="color:#FA0000"><strong>HướngCool</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u2"><span style="color:#00BF00"><strong>jonny.kute96</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u18" class="gensmall"><span style="color:#0015FF"><strong>Trọng Sứt</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u5"><span style="color:#0015FF"><strong>†™√∙î∙þ™†</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> <a href="/u"><span style="color:#FFB700"><strong>Updating...</strong></span></a></font></div></td><td style="padding: 2px;" class="row1" style="width: 100px;"><div style="height: 20px;width: 100px;" align="right">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Administrators</font></div><div style="height: 18px;" align="right">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Super Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Moderators</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Updating...</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Updating...</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Updating...</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Updating...</font></div></td></tr></table><table id="k3" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="border: 0px solid #fff"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="180"><div class="t9nhom"></div>  </td><td style="padding: 2px;" class="row1" style="height: 18px;width: 150px;"><div align="right" class="tachnhom"></div></td></tr></table><table id="k4" width="214px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="border: 0px solid #fff" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;" class="row1" width="146px"><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
 <a class="wb" href="/h10-status"><span onmouseover="showtip('Rất nhiều status đẹp cho nick yahoo của bạn !');" onmouseout="hidetip();">▼ Status độc đáo cho yahoo</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
 <a class="wb" href="/h6-tromavatar"><span onmouseover="showtip('HeHe, chôm avatar bạn chat quá dễ !');" onmouseout="hidetip();">▼ Chôm avatar bạn chat</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="/h8-taochu"><span onmouseover="showtip('Rất nhiều kiểu chữ đẹp đó nha!');" onmouseout="hidetip();">▼ Tạo kiểu chữ đẹp</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="/h7-mouoc"><span onmouseover="showtip('Thử đoán xem những ước mở của bạn na !');" onmouseout="hidetip();">▼ Ước mơ của bạn</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="/h4-truyla"><span onmouseover="showtip('Cùng truy lã những tên tội phạm khép tiếng nào !');" onmouseout="hidetip();">▼ Lệnh truy lã</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="http://pixlr.com/editor/"><span onmouseover="showtip('Bạn mún chỉnh sửa những bức ảnh thật đẹp, zô thôi !');" onmouseout="hidetip();">▼ Photoshop Online</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="http://www.fileden.com/files/2011/4/25/3121936/boi%20tinh%20yeu2.swf"><span onmouseover="showtip('Thử tình duyên của bạn nào !');" onmouseout="hidetip();">▼ Bói tình yêu</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="http://www.fileden.com/files/2011/4/25/3121936/www.teen9b.yourme.net_boitinhyeu1.swf"><span onmouseover="showtip('Bói tình yêu nào chị em !');" onmouseout="hidetip();">▼ Bói tình yêu 2</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="/h54-soso"><span onmouseover="showtip('Cập nhập liên tục và sớm nhất !');" onmouseout="hidetip();">▼ Kết quả sổ số</span></a></font></div><div style="height: 18px; vertical-align:middle;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
<a class="wb" href="/h69-mahoa"><span onmouseover="showtip('Mã hóa code để bảo mật thông tin forum bạn !');" onmouseout="hidetip();">▼ Mã hóa code</span></a></font></div></td><td style="padding: 2px;" class="row1" style="width: 100px;"><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div><div style="height: 18px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Click!!!</font></div></tr></table></div><table width="214" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214" style="border: 1px solid #fff;height: 26px;"><tr><th colspan="2" style="border: 0px;height: 26px;padding: 0px 0px;"><center><font color="#ffffff">Chủ đề được xem nhiều</font></center></th></tr></table>

<table class="row4 genmed" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="214" id="sell1"><tr><td style="font-size: 11px;border-top: 0px none; padding: 2px; line-height: 18px;width: 214px;" align="left"><!-- BEGIN TOPIC --><div style="height: 18px;"><a href="{TOPIC.LINK}">▼</a> <a class="lengtht" onmouseover="showtip('<span>{TOPIC.NAME}</span>');" href="{TOPIC.LINK}"onmouseout="hidetip();"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{TOPIC.TITLE}</font></a> <span style="float:right;"> -  lượt xem</span> <span class="a1view" style="float:right;"> {TOPIC.TITLE}</span></div><!-- END TOPIC --></td></tr></table></td></td></td></tr></table></td>


  Bài viết hay nhất20
Code:
</tr>
<td>
<table style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;" cellpadding="6" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center"><tbody><tr><td nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><span style="cursor: pointer;" onmouseover="showtip('<font size=5>GỬI THÔNG ĐIỆP - CLICK !!</font><br>Chỉ dành cho thành viên có <font color=#FF5F5F>nick màu</font> hoặc <font color=#C2FFAF>trên 20 bài viết</font> ...');" onmouseout="hidetip();" class="c3luvmes cboxElement"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/tdyt210.png"><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/tdyt_s10.png"></span></td><td width="100%" style="background: #fff url(http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/master10.gif);color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px">
  <marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="25" direction="left" truespeed="truespeed"><!-- BEGIN post_row --><span style="margin-left:0px" class="modnew"><span onmouseover="showtip('Thông điệp được gửi vào lúc <font color=red> {post_row.TIME} </font> ...');" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b><span style="color:#102070"><strong><span style="color:#77638F"><img src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/th/1-110.gif"><strong>{post_row.POSTER}</strong></span></strong></span> </b> nhắn với
<span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">: {post_row.TITLE}</span></span> 
<span class="lovemes" style="font-size: 9pt"><font color="blue">: {post_row.TEXT}</font>               </span></span>
<!-- END post_row --></marquee></td></tr></tbody></table>

<div style="display:none;" >
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id='c3_luvmes' style='padding:10px; overflow:hidden'><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td class="thead" height="25"><span class="genmed module-title">Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp</span></td></tr><tr><td><form action="/login" method="post"><table align="center" width="70%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"><tr><td align="center" width="50%"><span class="gen">Tài khoản:</span></td><td align="center" width="50%"><span class="gen">Mật khẩu:</span></td></tr><tr><td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;"><input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;" /></td><td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;"><input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><span class="gen">Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: <input type="checkbox" name="autologin" checked="checked"></span></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><span class="gensmall"><a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">:: Quên mật khẩu</a></span></td></tr></table></form></td></tr></table></div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<div id='c3_luvmes' style='padding:10px; overflow:hidden'>
  <iframe name="tdytreload" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>
<form target="tdytreload" id="tdytmtmy" action="/post" method="post" name="post" onsubmit="zdy_refresh();return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);" enctype="multipart/form-data"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="12%" nowrap="nowrap"><span class="gen"><b>Gửi đến :</b></span></td><td width="88%"><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="60%"><input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text" name="subject" value="» Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='» Tất cả';" onfocus="if(this.value='» Tất cả') this.value='» ';" size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" type="text"></td><td width="40%"><a onmouseover="showtip('Chèn emoticon vào thông điệp');" onmouseout="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px" href="#c3z_emo" onclick="return false"><b>Dùng emoticon</b></a></td><td align="right" width="40"><input id="guibai2" class="tdyt_Send" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» ') class="mainoption gen" style="padding:4px; margin:2px;" type="submit" name="post" value=" Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td valign="top" nowrap="nowrap"><span class="gen"><b>Lời nhắn :</b></span><br></td><td valign="top"><textarea class="gen" id="c3z_lovemess" style="width:100%;height:110px" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></td></tr><tr><td id="security"></td><td align="center"><div id="emo4mes" style="display:none; width:100%; height:auto;margin-top:6px"></div></td></tr></tbody></table><b><input type="hidden" name="lt" value="0"><input type="hidden" name="mode" value="newtopic"><input type="hidden" name="f" value="165"></b></form>
<script type="text/javascript">$("form#tdytmtmy input#guibai2.tdyt_Send").click(function(){$('form#tdytmtmy').submit(function(){var t=setTimeout("mtmytube()",1000);});});function mtmytube(){window.location.reload()}</script>
<script type="text/javascript">jQuery(function(){if (0>0) {jQuery.colorbox({innerHeight:"200px",innerWidth:"333px",inline:true, href:"#c3newmes"});}});</script></div>

  </div>
 
  <table><td>
 
<script type="text/javascript">

  titleluvmes = 'Bạn phải là thành viên có nick màu hoặc có trên 20 bài viết';
jQuery(document).ready(function() {
  jQuery(".c3box a[href*=165]").parent().empty();
  jQuery(".c3zonee:contains('»')").remove();
  jQuery(".c3luvmes").colorbox({
      width: "52%",
      innerHeight: "175px",
      title: titleluvmes,
      inline: true,
      href: "#c3_luvmes",
      onOpen:function(){jQuery("<div />").load("/post?f=165&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("#c3_luvmes form");}
  });
  jQuery("#emoclik").click(function() {
      jQuery(this).hide("slow");
      jQuery("#c3z_lovemess").animate({
         height: "-=50"
      }, 2000);
      jQuery.ajax({
         type: "POST",
         url: "/h77-",
         success: function(emo) {
            jQuery("#emo4mes").html(emo).show("slow");
         }
      });
   });
});
</script>
 <style type="text/css">
@charset "utf-8";
.lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
.lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
.lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
</style>
<script type="text/javascript">
</td>
</tr>
  Bài viết hay nhất21
Code:
<tbody>
<tr><td style="padding: 0px; background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
</tr></tbody></table>
</div>
<div class="Page"><table class="tborder" style="border-bottom-width: 0px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr>
<td>
  Bài viết hay nhất22
http://tinypaste.com/46851b87
  Bài viết hay nhất23
Code:
 <tbody>
<tr><td style="background: rgb(255, 255, 255) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="100%"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="title_small">Web liên kết</td></tr><tr><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left"><img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.skin4fm.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn Skin4FM</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://diendan.chinhphuc.info/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn Chinh Phục </span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.c3zone.net/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn C3zone</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://diendan.4allvn.info/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn 4all VN</span></a><br>  <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.baivong.tk"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Diễn đàn Bãi vòng</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A class="wb" href=http://www.4shared.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Up file miễn phí 1</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A class="wb" href=http://www.mediafire.com/myfiles.php"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Up file lên mediafire</span></a><br>  <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.mixpod.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Tạo list nhạc</span></a><br><img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://y1n9.isgreat.org/Player-1/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Tạo list nhạc 2</span></a><br> <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A class="wb" href=http://www.fileden.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Up file miễn phí 2</span></a><br>  <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" />  <A class="web" href=http://code.google.com/p/teen9b/downloads/list"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Up file lên Code Google</span></a><br>  <img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.youtube.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Xem clip trược tuyến - Youtube</span></a><br>
<img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://www.slide.com/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Tạo slide ảnh độc đáo</span></a><br>
<img src="/users/2211/12/43/96/album/post_n10.gif" /> <A class="wb" href=http://adf.ly/"><span><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">Kiếm tiền Online</span></a><br></td></tr><tr><td class="title_small">Thống kê thành viên</td></tr><tr><td class="row1" style="padding: 8px;"><div class="module main">    <div class="main-content"><span class="gensmall">
        <font style="color: red;">{TOTAL_USERS}</font><br><br><font style="color:#ff8a00;">{NEWEST_USER}</font><br><br>
        {TOTAL_POSTS} {TOTAL_TOPICS}<br></span>
    </div>
</div></td></tr></table></td></tr></tbody></table>
</div>
 <script type="text/javascript">tabview_initialize('TabView');</script><ScrollTop --><style type="text/css">#topbar{  PADDING-TOP: 0px;PADDING-BOTTOM: 0px;PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px;VISIBILITY: hidden;WIDTH: 180px;FONT-FAMILY: Tahoma;POSITION: absolute;}</style><script type="text/javascript">var persistclose = 0<!--
 Vị trí-->var startX = 80var startY = 500var verticalpos = "frombottom"function iecompattest(){return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body}function get_cookie(Name){var search = Name + "="var returnvalue = "";if (document�cookie.length > 0){offset = document�cookie.indexOf(search)if (offset != -1){offset += search.lengthend = document�cookie.indexOf(";", offset);if (end == -1) end = document�cookie.length;returnvalue=unescape(document�cookie.substring(offset, end))}}return returnvalue;}function closebar(){if (persistclose)document�cookie="remainclosed=1"document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"}function staticbar(){barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeightvar ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;var d = document;function ml(id){var el=d.getElementById(id);if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")el.style.visibility="visible"if(d.layers)el.style=el;el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};el.x = startX;if (verticalpos=="fromtop")el.y = startY;else{el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;el.y -= startY;}return el;}window.stayTopLeft=function(){if (verticalpos=="fromtop"){var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;}else{var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;}ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);setTimeout("stayTopLeft()", 10);}ftlObj = ml("topbar");stayTopLeft();}if (window.addEventListener)window.addEventListener("load", staticbar, false)else if (window.attachEvent)window.attachEvent("onload", staticbar)else if (document.getElementById)window.onload=staticbar</script>


</div>
</td>
</tr></thead></table></div>
  Bài viết hay nhất24
Code:
<table width="214" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" id="sell6" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 111px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table>
  Bài viết hay nhất25
Code:
<table width="214" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" id="sell5" style="display: none;"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1">
<!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 111px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;" class="row4"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table>
  Bài viết hay nhất26
Bạn không có quyền trả lời bài viết