[Share] Skin phpBB LTT full mod - đã sửa lỗi

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

Trước khi xem bạn hãy ấn vào hình bên trên góc trái để thu gọn bài viết.

Skin Lời trái tim được phát triển bởi Mr.Why ( admin http://camxuc9x.yourme.net/ )
Khi sử dụng skin này, các bạn có thể chỉnh sửa giao diện nhưng không được phép thay đổi, làm mờ, che giấu... dòng bản quyền :
© CX9X - Edit by Mr.Why

Các mods đi kèm trong skin này được sưu tầm từ nhiều nguồn và có chỉnh sửa nhiều (có danh sách kèm theo), mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa chưa được sự đồng ý trực tiếp từ Mr.Why ( mr.why_9x@yahoo.com ) là vi phạm bản quyền.

CX9X chỉ share skin này tại CamXuc9x.yourme.net
Các trang khác có thể dẫn liên kết đến đây nhưng không được phép sao chép và chia sẽ ở nơi khác.

Demo online: http://camxuc9x2.forumvi.com/

Demo:
http://nl2.upanh.com/b6.s26.d2/70cb4b3c11e6007455ee48a97c262dd6_44066122.camxuc9x223919copy.png
http://nl5.upanh.com/b5.s28.d1/bfee35ef77d106680ad683144796cb65_44066145.onxinlambqt224007copy.png
http://nl7.upanh.com/b2.s27.d2/0c70028b1fa99dc3dd3420c0c68dea93_44066157.guibaimi224225copy.png
http://nl2.upanh.com/b3.s27.d2/827cd3c1a261937ddc60b5de956fe101_44066172.tamsutuoiteen224149copy.png
http://nl1.upanh.com/b3.s26.d1/550c79264dd3c31f32041d695fd1a833_44065971.sharenutchonskin224046copy.700x0.png
http://nl6.upanh.com/b3.s28.d2/73d26f29d323867f723796df5b0951f1_44065966.diendancamxuc9x224111copy.700x0.png
Danh sách mods sử dụng trong skin:

 1. Mod đăng kí
 2. Bộ gõ Tiếng Việt
 3. Ứng dụng colorbox xem ảnh, video, liên kết
 4. Trả lời nhanh không chuyển trang.
 5. Trích dẫn nhanh không chuyển trang.
 6. Đánh giá bài viết ver 2.
 7. Bài viết liên quan ver 3.
 8. Chatbox tự đăng nhập.
 9. Index_box có chức năng đóng mở chuyên mục.
 10. Chuyên mục con chia 2 cột
 11. Last topic ver3.
 12. Mem mới đăng kí
 13. Lazy load
 14. Link nháy 7 màu
 15. Thanh cuộn
 16. Shop avatar - Cái này mình chưa có thời gian để edit, up sau nha!
 17. Level hình người
 18. Level EXP


Hướng dẫn:

Mọi thắc mắc về skin Lời trái tim gửi tại : http://camxuc9x.yourme.net/t1227-topic#4601
  Bài viết hay nhất26
Code:
<script type="text/javascript">function showstuff2(value){document.getElementById("sell3").style.display = (value == "sell3") ? "block" : "none";document.getElementById("sell4").style.display = (value == "sell4") ? "block" : "none";document.getElementById("sell5").style.display = (value == "sell5") ? "block" : "none";document.getElementById("sell6").style.display = (value == "sell6") ? "block" : "none";}</script><table width="214" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: 1px solid #fff;height: 26px;"><tr><th colspan="2" style="border: 0px;height: 26px!important;padding: 0px 0px;"><center><select id="changer2" name="type" style="width:140px" onchange="showstuff2(this.value);"><option value="sell3">Top posters</option><option value="sell4">Top starters</option><option value="sell5">Top posters week</option><option value="sell6">Top posters month</option></select></center></th></tr></table><table width="214" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="184px" style="display: block;" id="sell3"><tr valign="top"><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1">
<!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 111px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="padding: 2px;border-top: 0px #dbdbdb solid;" class="row1"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 18px;width: 95px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr></table>
 
     
  Bài viết hay nhất27
http://tinypaste.com/71292eb04
  Bài viết hay nhất28
Code:
<table class="forumline" width="960" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
   <tr>
      <th class="thHead" height="25">{L_PREVIEW}</th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1"><span class="postdetails"><img src="{MINI_POST_IMG}" alt="{L_POST}" title="{L_POST}" border="0">{L_POST_SUBJECT}:
      {POST_SUBJECT}   <img src="{MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0">{POST_DATE}</span></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
         <tr>
                          <td><div class="postbody"><dl>{MESSAGE}</dl></div></td>
         </tr>
      </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="spaceRow" height="1"><img src="_.gif" height="1" width="1"></td>
   </tr>
</table>
<br clear="all" />
  Bài viết hay nhất29
Code:
<!-- BEGIN switch_inline_mode -->
<table class="forumline" width="955" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="catHead" align="center" height="28"><b><span class="cattitle">{L_TOPIC_REVIEW}</span></b></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1"><!-- END switch_inline_mode -->
      <table class="forumline" width="950" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr>
            <th class="thCornerL" width="22%" height="26">{L_AUTHOR}</th>
            <th class="thCornerR">{L_MESSAGE}</th>
         </tr>
         <!-- BEGIN postrow -->
         <!-- BEGIN displayed -->
         <tr>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" align="left" valign="top" width="22%"><a name="{postrow.displayed.POST_ID}"></a><span class="name"><b>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</b></span></td>
            <td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}" valign="top" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td width="100%">
                     <span class="postdetails"><img src="{ICON_TIME}" alt="" border="0">{postrow.displayed.POST_DATE}   {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span>
                  </td>
               </tr>
               <tr>
                  <td colspan="2">
                  <hr />
                  </td>
               </tr>
               <tr>
                                          <td colspan="2"><div class="postbody"><dl>{postrow.displayed.MESSAGE}</dl></div></td>
               </tr>
            </table>
            </td>
         </tr>
         <tr>
            <td class="spaceRow" colspan="2" height="1"><img src="_.gif" alt="" height="1" width="1"></td>
         </tr>
         <!-- END displayed -->
         <!-- BEGIN hidden -->
         <tr>
                          <td class="postbody {postrow.hidden.ROW_CLASS}" align="center" colspan="2"><dl>{postrow.hidden.MESSAGE}</dl></td>
         </tr>
         <!-- END hidden -->
         <!-- END postrow -->
      </table>
      <!-- BEGIN switch_inline_mode --></td>
   </tr>
</table>
<!-- END switch_inline_mode -->
  Bài viết hay nhất30
Code:
<!-- BEGIN switch_inline_mode -->
<table class="forumline" width="960" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
          <td class="catHead" align="center" height="28"><b><span class="cattitle"><font color="ffffff">{L_TOPIC_REVIEW}</font></span></b></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1">
      <!-- END switch_inline_mode -->
         <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
               <th class="thCornerL" width="15%" height="26">{L_AUTHOR}</th>
               <th class="thCornerR">{L_MESSAGE}</th>
            </tr>
            <!-- BEGIN postrow -->
            <tr>
                                  <td class="{postrow.ROW_CLASS}" valign="top" width="15%"><span class="name"><b>{postrow.POSTER_NAME}</b></span><br /><div class="blog_comment-avatar"><span class="avatar10a6">{postrow.POSTER_AVATAR}</span></div></td>
               <td class="{postrow.ROW_CLASS}" valign="top" height="28">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                     <tr>
                        <td width="100%"><span class="postdetails"><img src="{ICON_TIME}" alt="" border="0" />{postrow.POST_DATE}<span class="gen"> </span>   <img title="{postrow.L_MINI_POST_ALT}" src="{postrow.MINI_POST_IMG}" alt="" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.POST_SUBJECT}</span></td>
                     </tr>
                     <tr>
                        <td colspan="2"><hr /></td>
                     </tr>
                     <tr>
                                                          <td colspan="2"><div class="postbody"><dl>{postrow.MESSAGE}</dl></div></td>
                     </tr>
                  </table>
               </td>
            </tr>
            <tr>
               <td class="spaceRow" colspan="2" height="1"><img src="_.gif" alt="" height="1" width="1" /></td>
            </tr>
            <!-- END postrow -->
         </table>
         <!-- BEGIN switch_inline_mode -->
      </td>
   </tr>
</table><!-- END switch_inline_mode -->
  Bài viết hay nhất31
Code:
<table class="forumline" width="960" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
   <tr>
      <th class="thHead" colspan="2" height="25">{L_PREVIEW}</th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2"><span class="genmed">{L_FROM}:</span></td>
      <td class="row2" width="100%"><span class="genmed">{MESSAGE_FROM}</span></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2"><span class="genmed">{L_TO}:</span></td>
      <td class="row2" width="100%"><span class="genmed">{MESSAGE_TO}</span></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2"><span class="genmed">{L_POSTED}:</span></td>
      <td class="row2" width="100%"><span class="genmed">{POST_DATE}</span></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2"><span class="genmed">{L_SUBJECT}:</span></td>
      <td class="row2" width="100%"><span class="genmed">{POST_SUBJECT}</span></td>
   </tr>
   <tr>
          <td class="row1" colspan="2" valign="top"><div class="postbody"><dl>{MESSAGE}</dl></div></td>
   </tr>
</table>
<br clear="all" />
  Bài viết hay nhất32
Code:
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td valign="middle">{INBOX_IMG}</td>
      <td valign="middle"><span class="cattitle">{INBOX}  </span></td>
      <td valign="middle">{SENTBOX_IMG}</td>
      <td valign="middle"><span class="cattitle">{SENTBOX}  </span></td>
      <td valign="middle">{OUTBOX_IMG}</td>
      <td valign="middle"><span class="cattitle">{OUTBOX}  </span></td>
      <td valign="middle">{SAVEBOX_IMG}</td>
      <td valign="middle"><span class="cattitle">{SAVEBOX}</span></td>
   </tr>
</table>
<br clear="all" />
<form action="{S_PRIVMSGS_ACTION}" method="post">
<!-- BEGIN switch_post_reply -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td valign="middle">{REPLY_PM_IMG}</td>
      <td width="100%"></td>
   </tr>
</table>
<!-- END switch_post_reply -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
   <tr>
      <th class="thHead" colspan="4" nowrap="nowrap">{BOX_NAME} :: {L_MESSAGE}</th>
   </tr>

   <tr>
      <td class="forumline" class="row4" width="10%"><span class="genmed">{L_FROM}:</span></td>
      <td class="forumline" class="row2" colspan="2" width="90%"><span class="genmed">{MESSAGE_FROM}</span></td>
      <td class="forumline" rowspan="4" class="row2">
         <span class="avatar10a6">{AVATAR_FROM}</span>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="forumline" class="row2" width="10%"><span class="genmed">{L_TO}:</span></td>
      <td class="forumline" class="row4" colspan="2" width="90%"><span class="genmed">{MESSAGE_TO}</span></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="forumline" class="row4" width="10%"><span class="genmed">{L_POSTED}:</span></td>
      <td class="forumline" class="row2" colspan="2" width="90%"><span class="genmed">{POST_DATE}</span></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="forumline" class="row2" width="10%"><span class="genmed">{L_SUBJECT}:</span></td>
      <td class="forumline" class="row4" width="90%"><span class="genmed">{POST_SUBJECT}</span></td>
      <td class="forumline" class="row4" align="right" nowrap="nowrap">
         <!-- BEGIN switch_quote -->
         {QUOTE_PM_IMG}
         <!-- END switch_quote -->
         {EDIT_PM_IMG}
      </td>
   </tr>
   <tr>
          <td class="row1" colspan="4" valign="top"><div class="postbody"><dl>{MESSAGE}</dl></div></td>
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_contact -->
   <tr>
      <td class="row1" colspan="4" valign="bottom" width="78%" height="28">
      <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
         <tr>
            <td valign="middle" nowrap="nowrap">{PROFILE_IMG} {PM_IMG} {EMAIL_IMG} {WWW_IMG} {AIM_IMG} {YIM_IMG} {MSN_IMG} {SKYPE_IMG} </td>
            <td> </td>
            <td valign="top" nowrap="nowrap">
            <script type="text/javascript">
//<![CDATA[
if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 && navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 && navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
   document.write('{ICQ_IMG}');
} else {
   document.write('<div style="position:relative"><div style="position:absolute">{ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px">{ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
}
//]]>
            </script>
            <noscript>{ICQ_IMG}</noscript>
            </td>
         </tr>
      </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- END switch_user_contact -->
   <tr>
      <td class="catBottom" colspan="4" align="right" height="28">
         {S_HIDDEN_FIELDS}
         <!-- BEGIN switch_save -->
         <input class="liteoption" type="submit" name="save" value="{L_SAVE_MSG}" />  
         <!-- END switch_save -->
         <!-- BEGIN switch_move_profile -->
         <input class="liteoption" type="submit" name="moveprofile" value="{L_MOVE_PROFILE}" />  
         <!-- END switch_move_profile -->
         <input class="liteoption" type="submit" name="delete" value="{L_DELETE_MSG}" />
      </td>
   </tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td>
         <!-- BEGIN switch_post_reply -->
         {REPLY_PM_IMG}
         <!-- END switch_post_reply -->
      </td>
      <td align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_TIMEZONE}</span></td>
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_review_box -->
   <tr>
      <td colspan="2">{TOPIC_REVIEW_BOX}</td>
   </tr>
   <!-- END switch_review_box -->
</table>
</form>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="right" valign="top"><span class="gensmall">{JUMPBOX}</span></td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
  Bài viết hay nhất33
Code:
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
   <form method="POST" action="{S_ACTION}" name="list_form">{S_HIDDEN_FIELDS}
   <tr>
      <td><span class="nav"><a href="{U_INDEX}" class="nav">{L_INDEX}</a>  {REPORT_NAVARROW} <a href="{U_REPORT_LIST}" class="nav">{L_REPORT_LIST}</a>
      <!-- BEGIN switch_archive -->
       {REPORT_NAVARROW} <a href="{U_REPORT_ARCHIVE}" class="nav">{L_REPORT_ARCHIVE}</a>
      <!-- END switch_archive --></span></td>
      <td><span class="genmed">{L_REPORTS_MARKED}</span></td>
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="genmed">{ORDER_SELECT}</span></td>
   </tr>
</table>
<span class="genmed"><br />
</span>
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1" border="0" class="forumline">
   <tr>
      <th class="thCornerL" width="1%"> </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_REPORT} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_REASON} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_REPORTER} </th>
      <th class="thTop" nowrap="nowrap"> {L_STATUS} </th>
      <th class="thCornerR" nowrap="nowrap"> {L_LAST_EDIT} </th>
   </tr>
   <!-- BEGIN row -->
   <tr>
      <td class="{row.ROW_CLASS}"><input type="checkbox" name="mark[]" value="{row.REPORT_ID}" {row.S_CHECKED} /></td>
      <td class="{row.ROW_CLASS}"><a href="{row.U_REPORT}" class="gen">{row.REPORT}</a></td>
      <td class="{row.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen">{row.REASON}</span></td>
      <td class="{row.ROW_CLASS}" align="center"><span class="genmed">{row.REPORTER}<br />
      {row.TIME}</span></td>
      <td class="{row.ROW_CLASS}" align="center"><span class="gen">{row.STATUS}</span></td>
      <td class="{row.ROW_CLASS}" align="center"><span class="genmed">{row.LAST_EDIT_USER}<br />
      {row.LAST_EDIT_TIME}</span></td>

   </tr>
   <!-- END row -->
   <tr>
      <td class="catSides" colspan="6" align="right">
      <!-- BEGIN switch_view -->
      <input type="submit" onClick="return checkreport();" name="mode[view]" value="{L_VIEW}" class="liteoption" />  
      <!-- END switch_view -->
      <!-- BEGIN switch_edit -->
      <input type="submit" onClick="return checkreport();" name="mode[edit]" value="{L_EDIT}" class="liteoption" />  
      <!-- END switch_edit -->
      <!-- BEGIN switch_status -->
      <input type="submit" onClick="return checkreport();" name="mode[status]" value="{L_STATUS}" class="liteoption" />  
      <!-- END switch_status -->
      <!-- BEGIN switch_delete --><input type="submit" onClick="delete_mode = true; return checkreport();" name="mode[delete]" value="{L_DELETE}" class="liteoption" />
      <input type="hidden" name="confirm" value="0" />  
      <!-- END switch_delete -->
      <input type="submit" name="mode[{MODE}][reset]" value="{L_RESET}" class="liteoption" /></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="catBottom" colspan="6" align="right">
      <!-- BEGIN switch_list -->
      <div class="gen" style="float: left;"> <a href="{U_REPORT_ARCHIVE}" class="gen">{L_REPORT_ARCHIVE}</a></div>
      <!-- END switch_list -->
      {MARK_SELECT}
      <input type="button" class="liteoption" value="{L_GO}" onClick="do_mark(this.form.mark_mode.options[form.mark_mode.selectedIndex].value, this.form.mark_type.options[form.mark_type.selectedIndex].value)" />
      </td>
   </tr>
</table>
<div align="right" class="genmed">{PAGINATION}</div>
</form>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
special_mark_modes = new Array(7);
special_mark_modes[0] = '{JS_MARK_MODE_0}'.split(',');
special_mark_modes[1] = '{JS_MARK_MODE_1}'.split(',');
special_mark_modes[2] = '{JS_MARK_MODE_2}'.split(',');
special_mark_modes[3] = '{JS_MARK_MODE_3}'.split(',');
special_mark_modes[4] = '{JS_MARK_MODE_4}'.split(',');
special_mark_modes[5] = '{JS_MARK_MODE_5}'.split(',');
special_mark_modes[6] = '{JS_MARK_MODE_6}'.split(',');
form = window.document.list_form;
delete_mode = false;
//]]>
</script>
  Bài viết hay nhất34
Code:
<span class="nav"><a href="{U_INDEX}" class="nav">{L_INDEX}</a>  {REPORT_NAVARROW} <a href="{U_REPORT_LIST}" class="nav">{L_REPORT_LIST}</a>
<!-- BEGIN switch_report_archive -->
 {REPORT_NAVARROW} <a href="{U_REPORT_ARCHIVE}" class="nav">{L_REPORT_ARCHIVE}</a>
<!-- END switch_report_archive -->
 {REPORT_NAVARROW} <a href="{U_REPORT_VIEW}" class="nav">{L_REPORT_VIEW}</a> <br />
</span>
<!-- BEGIN row -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <th nowrap="nowrap" width="150" height="26">{L_STATUS}: {row.STATUS}</th>
      <th nowrap="nowrap" align=left>{L_REASON} : {row.REASON}</th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2" align="left" valign="top" width="150">
      <div class="name">{L_REPORTER}:<br />
      {row.REPORTER}<br />
      {row.TIME}<br />
      <br />
      {L_LAST_EDIT}:<br />
      {row.LAST_EDIT_USER}<br />
      {row.LAST_EDIT_TIME}<br />
      <br />
      {L_POST}:<br />
      <a href="{row.U_POST}" class="gen">{row.POST}</a><br />
      <br />
      {L_AUTHOR}:<br />
      {row.AUTHOR}</div>
      <br />
      </td>
      <td class="row1" valign="top" width="100%" height="28">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
         <td class="genmed">
            <!-- BEGIN switch_status -->
            <form method="post" action="{S_ACTION}" style="margin: 0; padding: 0">{S_HIDDEN_FIELDS}
            <input type="hidden" name="id" value="{row.REPORT_ID}" /> {row.STATUS_SELECT} <input type="submit" name="submit" value="{L_UPDATE_STATUS}" class="mainoption" />
            </form>
            <!-- END switch_status -->
         </td>
         <td class="genmed" align=right>
            <!-- BEGIN switch_edit -->
            <a href="{row.U_EDIT}" class="gen">{L_REPORT_EDIT}</a>
            <!-- END switch_edit -->
         </td>
         <tr>
            <td colspan="2">
            <hr />
            <span class="postbody">{row.TEXT}</span></td>
         </tr>
      </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
</table>
<br />
<!-- END row -->
  Bài viết hay nhất35
Code:
<script type="text/javascript" src="{JSPWD}"></script>
<div style="width: 960px;" align="center"><div><div class="tcat_left" style="float: left;"></div><div class="tcat_bg" style="float: left;"><div class="tcat2">¨‘°ºO(¯°•.Video Hot.•°¯)Oº°‘¨</div></div></div><div class="tcat_right"><div style="padding: 12px;"><div style="padding-top: 12px;"><span class="tcat_alt_collapse" style="float: right;"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/collap13.png" alt="" border="0"><img style="display: none;" src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/98/54/42/collap10.png" alt="" border="0"></img></img></span></div></div></div><div style="clear: both;"></div><div class="bleft"><div class="bright">
 
 <table class="tborder" width="930" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
      <tr valign="top">
        <td width="25%" valign="top"><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" valign="top"><tr><th colspan="forumline"><b> Hồ sơ</b></td></tr></table><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr align="left"><td  colspan="3" height="2" valign="top"> <table width="100%"><tr><td align="left" width="80%" valign="top"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/26916010.png" width="15" height="15"> <A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Sửa thông tin của bạn</b></span> </a><br/><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/26916010.png" width="15" height="15"> <A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences "><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Tùy chọn thông tin</b></span> </a><br/><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/26916010.png" width="15" height="15"> <A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Ðổi ảnh cá nhân</b></span> </a><br/></td></tr></table></table><br/><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" valign="top"><tr><th colspan="forumline"><b> Mạng</b></td></tr></table><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr align="left"><td  colspan="3" height="2" valign="top"> <table width="100%"><tr><td align="left" width="80%" valign="top"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/profil10.png" width="15" height="15"> <A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Liên lạc & Bạn bè</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/profil10.png" width="15" height="15"> <A href="/groups "><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Nhóm</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/profil10.png" width="15" height="15"> <A href="/gallery"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Hình ảnh & Albums</b></span> </a><br/></td></tr></table></table><br/><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" valign="top"><tr><th colspan="forumline"><b> Cài đặt & Tùy chọn</b></td></tr></table><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr align="left"><td  colspan="3" height="2" valign="top"> <table width="100%"><tr><td align="left" width="80%" valign="top"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/26916010.png" width="15" height="15"> <A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Thay Ðổi Avatar</b></span> </a><br/><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/26916010.png" width="15" height="15"> <A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Sửa chữ ký</b></span> </a><br/><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/26916010.png" width="15" height="15"> <A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Thay Ðổi Tùy Chọn</b></span> </a><br/><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/26916010.png" width="15" height="15"> <A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Sửa danh sách lờ đi</b></span> </a><br/></td></tr></table></table><br/><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" valign="top"><tr><th colspan="forumline"><b> Tin nhắn riêng</b></td></tr></table><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr align="left"><td  colspan="3" height="2" valign="top"> <table width="100%"><tr><td align="left" width="80%" valign="top"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"> <A href="/privmsg?folder=inbox"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Hộp tin</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"> <A href="/privmsg?folder=outbox"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Mục đã gửi</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"> <A href="/privmsg?folder=inbox"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Danh sách tin nhắn</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"> <A href="/privmsg?mode=post"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Gởi tin mới</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"> <A href="/privmsg?folder=sentbox"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Tin đã gửi</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" width="15" height="15"> <A href="/privmsg?folder=savebox"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Tin nháp</b></span> </a><br/></td></tr></table></table><br/><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" valign="top"><tr><th colspan="forumline"><b> Chủ đề được theo dõi</b></td></tr></table><table class="alt1" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr align="left"><td  colspan="3" height="2" valign="top"> <table width="100%"><tr><td align="left" width="80%" valign="top"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/forum10.png" width="15" height="15"> <A href="/search?search_id=watchsearch"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Bài đang theo dõi</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/forum10.png" width="15" height="15"> <A href="/search?search_id=favouritesearch"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Chuyên mục yêu thích</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/forum10.png" width="15" height="15"> <A href="/search?search_id=draftsearch"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Dự thảo</b></span> </a><br/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/forum10.png" width="15" height="15"> <A href="/profile?mode=editprofile&page_profil=attachments"><span style="font-size: 12px; line-height: normal"><b>Đính kèm</b></span> </a><br/></td></tr></table></table><br/></td>
<td>
{ERROR_BOX}
<form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post" id="register" name="register">

<!-- BEGIN switch_modif_08_07_2010 -->
<input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" />
<!-- END switch_modif_08_07_2010 -->
<table class="forumline" cellpadding="5" cellspacing="3" border="0" style="width: 100%;"><style type="text/css">div.test {display: none;}</style>
<!-- BEGIN switch_informations_menu -->
  <tr>
      <th class="thHead" colspan="3" valign="middle" height="25">{L_REGISTRATION_INFO}{L_MY_PROFILE}</th>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2"><span class="gensmall">{L_ITEMS_REQUIRED}</span></td>
  </tr>

  <!-- BEGIN switch_namechange_disallowed -->
  <tr>
      <td class="forumline" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME} : *</span></td>
      <td class="row2"><input type="hidden" name="username" value="{USERNAME}" /><span class="gen"><b>{USERNAME}</b></span></td>
  </tr>
  <!-- END switch_namechange_disallowed -->
  <!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
  <tr>
      <td class="forumline" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME} : *</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="username" value="{USERNAME}" size="25" maxlength="25" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_namechange_allowed -->

  <!-- BEGIN switch_emailchange_disallowed -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_EMAIL_ADDRESS} : *</span></td>
      <td class="row2"><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" /><span class="gen"><b>{EMAIL}</b></span></td>
  </tr>
  <!-- END switch_emailchange_disallowed -->
  <!-- BEGIN switch_emailchange_allowed -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_EMAIL_ADDRESS} : *</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="email" value="{EMAIL}" size="25" maxlength="64" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_emailchange_allowed -->

  <!-- BEGIN switch_edit_profile -->
  <tr>
      <td class="forumline">
        <span class="gen">{L_CURRENT_PASSWORD} : *</span>

          <span class="gensmall">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span>
      </td>
      <td class="row2"><input class="post" type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" size="25" maxlength="25" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_edit_profile -->

  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_NEW_PASSWORD} : *</span>
<span class="gensmall">{L_PASSWORD_IF_CHANGED}</span></td>
      <td class="row2">
        <input class="post left" type="password" name="new_password" value="{NEW_PASSWORD}" size="25" maxlength="25" />
        <div id="cont_pwd">
            <div class="pwd_img" id="pwd_bad" >{BAD_LEVEL_PWD}</div>
            <div class="pwd_img" id="pwd_middle" >{GOOD_LEVEL_PWD}</div>
            <div class="pwd_img" id="pwd_good" >{STRONG_LEVEL_PWD}</div>
        </div>
      </td>
  </tr>

  <!-- BEGIN switch_confirm_password -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_CONFIRM_PASSWORD} : *</span>
<span class="gensmall">{L_PASSWORD_CONFIRM_IF_CHANGED}</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="password" name="password_confirm" value="{PASSWORD_CONFIRM}" size="25" maxlength="25" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_confirm_password -->

  <!-- BEGIN switch_profile_fields -->
      <tr>
        <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="25">{switch_informations_menu.switch_profile_fields.L_PROFILE_FIELDS}</th>
      </tr>
      <!-- BEGIN field -->
      <tr>
        <td class="forumline" align="left">
            <span>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.NAME}</span>
        </td>
        <td class="gensmall row2"><span class="forumline"><span class="gensmall">{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.DESCRIPTION}</span></span><br>
            {switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.OBJECT}
         

                    </td>
      </tr>
      <!-- END field -->
  <!-- END switch_profile_fields -->

  <!-- BEGIN switch_confirm -->
  <tr>
      <td class="forumline" colspan="2" align="center"><span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_IMPAIRED}</span>

     

      {CONFIRM_IMG}

     

      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_CONFIRM_CODE} : *</span>
<span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="confirm_code" value="" size="6" maxlength="6" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_confirm -->

  <!-- BEGIN switch_register_not_display -->
      <!-- BEGIN switch_unsubscribe_allowed -->
      <tr>
        <td class="forumline"><span class="gen">{L_DELETE}</span></td>
        <td class="row2"><input type="checkbox" name="delete_user"><span class="gensmall" />{L_DELETE_EXPLAIN}</span></td>
      </tr>
      <!-- END switch_unsubscribe_allowed -->
  <!-- END switch_register_not_display -->
<!-- END switch_informations_menu -->

<!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
  <tr>
      <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="25">{L_PREFERENCES}</th>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_PUBLIC_VIEW_EMAIL} :</span></td>
      <td class="row2" width="400">
        <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="gen">{L_FORM}</span></label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="1" {VIEW_EMAIL_MAILTO} />{L_MAILTO}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="0" {VIEW_EMAIL_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_view_pm -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_PUBLIC_VIEW_MP} :</span></td>
      <td class="row2" width="400">
        <label class="gen"><input type="radio" name="view_pm" value="1" {VIEW_MP_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="view_pm" value="0" {VIEW_MP_NO} />{L_NO}</label> 
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_view_pm -->
  <!-- BEGIN switch_profile_advanced -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.L_ALLOW_PROFILE_MSGS} :</span></td>
      <td class="row2" width="400">
        <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="2" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_ALL} />{L_ALL_USERS}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_FRIENDS} />{L_MY_FRIENDS}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="0" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_NONE} />{L_NO_ONE}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="-1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_HIDE} />{L_HIDE_TAB}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_profile_advanced -->
  <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.L_FB_LINK_ACCOUNT} :</span></td>
      <td class="row2 fb" width="400">
        <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
        <span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_FB_ACCOUNT_LINKED}</span>
        <!-- END switch_fb_account_linked -->
        <!-- BEGIN switch_fb_account_not_linked -->
        <fb:login-button size="medium" onlogin="facebook_link()" v="2">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_not_linked.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_account_not_linked -->
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_fb_connect -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_NEWSLETTER_ACCEPT} :</span>
<span class="gensmall">{L_NEWSLETTER_ACCEPT_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2" width="400">
        <label class="gen"><input type="radio" name="newsletter" value="1" {NEWSLETTER_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="newsletter" value="0" {NEWSLETTER_NO} />{L_NO}</label> 
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_HIDE_USER} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="hideonline" value="1" {HIDE_USER_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="hideonline" value="0" {HIDE_USER_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_REPLY} :</span>
<span class="gensmall">{L_NOTIFY_ON_REPLY_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="notifyreply" value="1" {NOTIFY_REPLY_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="notifyreply" value="0" {NOTIFY_REPLY_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_PRIVMSG} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="notifypm" value="1" {NOTIFY_PM_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="notifypm" value="0" {NOTIFY_PM_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_can_disable_mass_pm -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_ENABLE_MASS_PM} :</span>
<span class="gensmall">{L_ENABLE_MASS_PM_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="4" {ALLOW_MASS_PM_NOTIFY_CHECKED} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="2" {ALLOW_MASS_PM_CHECKED} /><span class="gen">{L_NO}</span></label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="0" {DISABLE_MASS_PM_CHECKED} /><span class="gen">{L_NO_MASS_PM}</span></label>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_can_disable_mass_pm -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_POPUP_ON_PRIVMSG} :</span>
<span class="gensmall">{L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="popup_pm" value="1" {POPUP_PM_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="popup_pm" value="0" {POPUP_PM_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline">
        <span class="gen">{L_NOTIFY_POST_PREVENT} :</span>

        <span class="gensmall">{L_NOTIFY_POST_PREVENT_EXPLAIN}</span>
      </td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="post_prevent" value="1" {POST_PREVENT_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="post_prevent" value="0" {POST_PREVENT_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_report -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_POPUP} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_popup" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_popup" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_MAIL} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_mail" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_mail" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_report -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="attachsig" value="1" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="attachsig" value="0" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowbbcode" value="1" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowbbcode" value="0" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_HTML} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowhtml" value="1" {ALWAYS_ALLOW_HTML_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowhtml" value="0" {ALWAYS_ALLOW_HTML_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowsmilies" value="1" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowsmilies" value="0" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_BOARD_LANGUAGE} :</span></td>
      <td class="row2"><span class="gensmall">{LANGUAGE_SELECT}</span></td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_TIMEZONE} :</span></td>
      <td class="row2"><span class="gensmall">{TIMEZONE_SELECT}</span></td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_DATE_FORMAT} :</span></td>
      <td class="row2">{DATE_FORMAT}</td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_number_format -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_NUMBER_FORMAT} :</span></td>
      <td class="row2">{NUMBER_FORMAT}</td>
  </tr>
  <!-- END switch_number_format -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_AUTO_CORRECT_DST} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="auto_dst" value="1"{AUTO_CORRECT_DST_YES} />{L_YES}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="auto_dst" value="0"{AUTO_CORRECT_DST_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline">
        <span class="gen">{L_DAYLIGHT_SAVING_TIME} :</span>

        <span class="gensmall">{CURRENT_TIME}</span>
      </td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="summer_time" value="0"{WINTER_TIME_CHECKED} />{L_WINTER_TIME}</label> 
        <label class="gen"><input type="radio" name="summer_time" value="1"{SUMMER_TIME_CHECKED} />{L_SUMMER_TIME}</label>
      </td>
  </tr>
<!-- END switch_preferences_menu -->
<!-- BEGIN switch_avatar_block -->
  <tr>
      <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="12">{L_AVATAR_PANEL}</th>
  </tr>
  <tr>
      <td class="forumline" colspan="2">
        <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="65%"><span class="gensmall">{L_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
              <td align="center">
                  <span class="gensmall">{L_CURRENT_IMAGE}</span>

                  {AVATAR}

                  <input type="checkbox" name="avatardel"> <span class="gensmall">{L_DELETE_AVATAR}</span>
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>

  <!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_FILE} :</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="file" name="avatar"></td>
  </tr>
  <!-- END switch_avatar_local_upload -->
  <!-- BEGIN switch_avatar_remote_upload -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_URL} :</span>
<span class="gensmall">{L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="avatarurl" size="40" maxlength="100" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_avatar_remote_upload -->
  <!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_LINK_REMOTE_AVATAR} :</span>
<span class="gensmall">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="avatarremoteurl" size="40" maxlength="100" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_avatar_remote_link -->
  <!-- BEGIN switch_avatar_local_gallery -->
  <tr>
      <td class="forumline"><span class="gen">{L_AVATAR_GALLERY} :</span></td>
      <td class="row2"><input class="liteoption" type="submit" name="avatargallery" value="{L_SHOW_GALLERY}" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_avatar_local_gallery -->
<!-- END switch_avatar_block -->

  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="3" align="center" height="28">{HIDDEN_FIELDS}{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /> <input class="liteoption" type="reset" name="reset" value="{L_RESET}" /></td>
  </tr>
</table>
</form>


</td>
</tr></tbody></table>

</div></div><div style="clear: both;"></div><div><div class="tfoot_left"></div><div class="tfoot_bg"></div><div class="tfoot_right"></div></div></div>

<script type="text/javascript">
$('input[name=reset]').click(function(){
  $("#pwd_good,#pwd_middle,#pwd_bad").hide();

});

$('input[name=new_password],input[name=username]').keyup(function() {

  if ( $('input[name=new_password]').val() != "" )
  {
      var level = passwordStrength($('input[name=new_password]').val(),$('input[name=username]').val());

      switch(level)
      {
        case 'bad' :
        $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
        $("#pwd_bad").show();
        break;

        case 'good' :
        $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
        $("#pwd_middle").show();
        break;

        case 'strong' :
        $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide();
        $("#pwd_good").show();
        break;
      }
  }
  else
  {
      $("#pwd_middle,#pwd_good,#pwd_bad").hide();
  }
});
</script>
<!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
<!-- BEGIN switch_fb_connect -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.FACEBOOK_APP_ID}',
  status: true,
  cookie: true,
  xfbml: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_connect -->
<!-- END switch_preferences_menu -->
  Bài viết hay nhất36
Code:
<!-- BEGIN switch_post_error -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
   <tr>
      <td>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
         <tr>
            <td class="row1"> </td>
         </tr>
         <tr>
            <td align="center" class="row1"><span class="gen">{ERROR_MESSAGE}</span></td>
         </tr>
         <tr>
            <td class="row1"> </td>
         </tr>
      </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<br clear="all" />
<!-- END switch_post_error -->
{UCP_TABS}

<div class="tren"> <div class="tren_trai"> <div class="tren_phai"> </div></div></div> <div class="doc_trai"> <div class="doc_phai"> <div class="doc_duoi"> <div style="padding-left:8px; padding-right:8px;"> <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td class="catHead" height="28"><span class="cattitle"><font color="#ffffff">Xem trước chữ ký</font></span></td></tr><div class="gensmall">
<table class="tborder" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
<tr><th colspan="2"></th>
<tr>
   
   <td class="row2" width="100%" valign="top"><span class="postbody"><div class="signature_div">{SIGNATURE_PREVIEW}</div></span></td>
</tr>


</div>
</table></div></div></div></div> <div class="duoi"> <div class="duoi_trai"> <div class="duoi_phai"> </div></div></div> </div>
<br />

<div style="width: 960px;" align="center"><div><div class="tcat_left" style="float: left;"></div><div class="tcat_bg" style="float: left;"><div class="tcat2">¨‘°ºO(¯°•.Bảng thông báo.•°¯)Oº°‘¨</div></div></div><div class="tcat_right"><div style="padding: 12px;"><div style="padding-top: 12px;"><span class="tcat_alt_collapse" style="float: right;"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/collap13.png" alt="" border="0"><img style="display: none;" src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/98/54/42/collap10.png" alt="" border="0"></img></img></span></div></div></div><div style="clear: both;"></div><div class="bleft"><div class="bright">
 

{SIGNATURE_EDIT}
 
</div></div><div style="clear: both;"></div><div><div class="tfoot_left"></div><div class="tfoot_bg"></div><div class="tfoot_right"></div></div></div>
<script type="text/javascript">$(function(){$("textarea#text_editor_textarea").attr("maxlength","1000");})</script>
  Bài viết hay nhất37
Code:
<table width="930" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a></span></td>
</tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <th class="thHead" colspan="2" nowrap="nowrap" height="25">{L_VIEWING_PROFILE}</th>
   </tr>
   <tr>
      <td class="catLeft" align="center" width="40%" height="28"><b><span class="gen">{L_USER_PRESENCE}</span></b></td>
      <td class="catRight" width="60%" align="center"><b><span class="gen">{L_ABOUT_USER}</span></b></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1" align="center" valign="top" height="120">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="middle" nowrap="nowrap" align="right" width="20%"><span class="gen">{L_AVATAR_IMG} </span></td>
               <td width="80%"><b><span class="gen">{AVATAR_IMG}</span></b></td>
            </tr>
            <tr>
               <td valign="middle" nowrap="nowrap" align="right"><span class="gen">{L_RANK}: </span></td>
               <td><b><span class="gen">{POSTER_RANK}</span></b></td>
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_show_status -->
            <tr>
               <td valign="middle" nowrap="nowrap" align="right"><span class="gen">{L_STATUT}: </span></td>
               <td><b><span class="gen">{USER_ONLINE}</span></b></td>
            </tr>
            <!-- END switch_show_status -->
            <!-- BEGIN switch_allow_friendsfoes -->
            <tr>
               <td valign="middle" nowrap="nowrap" align="right"><span class="gen">{L_FRIENDS_AND_FOES}: </span></td>
               <td><span class="gen"><strong>{FRIENDSFOES}</strong></span></td>
            </tr>
            <!-- END switch_allow_friendsfoes -->
            <!-- BEGIN switch_auth_user -->
            <tr>
               <td valign="middle" nowrap="nowrap" align="right"><br /><span class="gen">{L_ADMINISTRATE_USER}: </span></td>
               <td><br /><strong><span class="gen">{ADMINISTRATE_USER}{BAN_USER}</span></strong></td>
            </tr>
            <!-- END switch_auth_user -->
         </table>
      </td>
      <td class="row1" rowspan="3" valign="top">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr>
            <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap"><span class="gen">{L_LAST_VISITED}:  </span></td>
            <td><b><span class="gen">{LAST_VISIT_TIME}</span></b></td>
         </tr>
         <!-- BEGIN switch_dhow_mp -->
         <tr>
            <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="gen">{L_PRIVATE_MSG}:  </span></td>
            <td><b><span class="gen">{PRIVATE_MSG}</span></b></td>
         </tr>
         <!-- END switch_dhow_mp -->
         <!-- BEGIN profile_field -->
         <tr id="field_id{profile_field.ID}">
            <td width="40%" align="right" valign="top" nowrap="nowrap"><span class="gen">{profile_field.LABEL}  </span></td>
            <td width="60%" width="100%"><b><span class="gen">{profile_field.CONTENT}</span></b><!-- BEGIN profil_type_user_posts --><br /><span class="genmed">[{POST_PERCENT_STATS} / {POST_DAY_STATS}]</span> <br />
            <span class="genmed"><a rel="nofollow" class="genmed" href="/st/{PUSERNAME}">{L_SEARCH_USER_POSTS} :</a><br />
               - <a rel="nofollow" class="genmed" href="/sta/{PUSERNAME}">{L_TOPICS}</a><br />
               - <a rel="nofollow" class="genmed" href="/spa/{PUSERNAME}">{L_POSTS}</a></span><!-- END profil_type_user_posts --></td>
         </tr>
         <!-- END profile_field -->
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="catLeft" align="center" height="28"><b><span class="gen">{L_CONTACT} {USERNAME}</span></b></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1" valign="top" height="{S_CONTACT_HEIGHT}">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <!-- BEGIN contact_field -->
            <tr id="field_id{contact_field.ID}">
               <td width="40%" align="right" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="gen">{contact_field.LABEL}  </span></td>
               <td width="60%" valign="middle"><b><span class="gen">{contact_field.CONTENT}</span></b></td>
            </tr>
            <!-- END contact_field -->
            <!-- BEGIN switch_admin_user_comment_active -->
            <tr>
               <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap" width="50%">
                  <span class="gen">{L_COMMENTS} :</span><br /><span class="gensmall">{L_MODS_AND_ADMINS}</span>
               </td>
               <td class="row1" valign="middle">
                  <table align="center">
                     <tr>
                        <td>
                           {ADMIN_USER_COMMENT}
                        </td>
                     </tr>
                  </table>
               </td>
            </tr>
            <!-- END switch_admin_user_comment_active -->
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_rpg -->
   <tr>
      <td colspan="2" class="catLeft" align="center"><b><span class="gen">{L_VIEWING_RPG}</span></b></td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row1" align="center" valign="top" height="6">
         {RPG_IMAGE}<br /><br />
         <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <!-- BEGIN rpg_fields_left -->
            <tr>
               <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap">
               <span class="gen">{switch_rpg.rpg_fields_left.F_NAME} : </span>
               </td>
               <td width="100%" valign="middle" nowrap="nowrap">
               <b><span class="gen">{switch_rpg.rpg_fields_left.F_VALUE_NEW}</b></span>
               </td>
            </tr>
            <!-- END rpg_fields_left -->
         </table>
      </td>
      <td class="row1" align="center" valign="top" height="6">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <!-- BEGIN rpg_fields -->
            <tr>
               <td align="right" valign="middle" nowrap="nowrap">
                  <span class="gen">{switch_rpg.rpg_fields.F_NAME} : </span>
               </td>
               <td width="100%" valign="baseline">
                  <b><span class="gen">{switch_rpg.rpg_fields.F_VALUE_NEW}</b></span>
               </td>
            </tr>
            <!-- END rpg_fields -->
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="2" align="center" class="row1">
         {U_ADMIN_RPG}
      </td>
   </tr>
   <!-- END switch_rpg -->
</table>
<br />
<script src="{JS_DIR}jquery/json/jquery.json-1.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      $('[id^=field_id]').each(function(){
         if ( $(this).find('.field_editable').is('span') )
         {
            $(this).hover(function()
            {
               if( $(this).find('.field_editable.invisible').is('span') )
               {
                  $(this).find('.field_editable').prev().addClass('ajax-profil_hover').parent().addClass('ajax-profil_parent').append('<div class="ajax-profil_edit"><img src="{AJAX_EDIT_IMG}" /></div>');
                  $(this).find('.ajax-profil_edit').attr({
                        alt: "{L_FIELD_EDIT_VALUE}",
                        title: "{L_FIELD_EDIT_VALUE}"
                     }).click(function(){
                     $(this).prev().prev().removeClass('ajax-profil_hover').addClass('invisible').next().removeClass('invisible').append('<img src="{AJAX_VALID_IMG}" class="ajax-profil_valid" />').find('input,select');
                     $(this).prev().find('.ajax-profil_valid').attr({
                        alt: "{L_VALIDATE}",
                        title: "{L_VALIDATE}"
                     }).click(function(){
                        var content = new Array();
                        $(this).parent().find('[name]').each(function(){
                           var type_special = $(this).is('input[type=radio],input[type=checkbox]');
                           if ( (type_special && $(this).is(':checked')) || !type_special )
                           {
                              content.push(new Array($(this).attr('name'), $(this).attr('value')));
                           }
                        });
                        var id_name = $(this).parents('[id^=field_id]').attr('id');
                        var id = id_name.substring(8, id_name.length);
                        $.post(
                           "{U_AJAX_PROFILE}",
                           {id:id,user:"{CUR_USER_ID}",active:"{CUR_USER_ACTIVE}",content:$.toJSON(content),tid:"{TID}"},
                           function(data){
                              $.each(data, function(i, item){
                                 $('[id=field_id' + i + ']').find('.field_uneditable').html(item).end().find('.ajax-profil_valid').remove().end().find('.field_editable').addClass('invisible').end().find('.field_uneditable').removeClass('invisible');
                              });
                           },
                           "json"
                        );
                     });
                     $(this).remove();
                  });
               }
            },function()
            {
               if( $(this).find('.field_editable.invisible').is('span') )
               {
                  $(this).find('.field_editable').prev().removeClass('ajax-profil_hover');
                  $(this).find('.ajax-profil_edit').remove();
               }
            });
         }
      });
   });
//]]>
</script>
  Bài viết hay nhất38
Title * : rep ko chuyển trang
Placement : In the topics
Javascript Code * :
Code:
$(function(){$("form#quick_reply input[name='post']").click(function(){$('<iframe name="replyreload" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>').insertBefore('form#quick_reply');$('form#quick_reply').attr('target','replyreload');$('form#quick_reply').submit(function(){var t=setTimeout("fmreply()",1000);});});});function fmreply(){window.location.reload()}$(function(){$('<div id="baxambalap"></div>').insertBefore('#text_editor_textarea');$("img.i_icon_quote").click(function(){$("#text_edit").show();$("#html_edit").hide();$('#text_editor_textarea, #text_editor_iframe').remove();var ttytu=$(this).parent().attr("href");var xhets=ttytu+' '+'#text_editor_textarea';$("#baxambalap").load(xhets);$(this).parent().attr("href","#quickreply");$('#text_editor_textarea:gt(0)').remove()});});
  Bài viết hay nhất39
Title * : tooltip BBcode viết bài
Placement : In all the pages
Javascript Code * :

Code:
function helpline(help) {
  if (help.length < 5)
      showtip(eval(help + "_help"));
  else
      showtip(help);
  if (this.addEventListener) {
      this.addEventListener("mouseout", function () {
        hidetip();
      }, false);
  }
}
  Bài viết hay nhất40
Title * : lazyload
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
(function($){$.fn.lazyload=function(options){var settings={threshold:0,failurelimit:0,event:"scroll",effect:"show",container:window};if(options){$.extend(settings,options)}var elements=this;if("scroll"==settings.event){$(settings.container).bind("scroll",function(event){var counter=0;elements.each(function(){if($.abovethetop(this,settings)||$.leftofbegin(this,settings)){}else if(!$.belowthefold(this,settings)&&!$.rightoffold(this,settings)){$(this).trigger("appear")}else{if(counter++>settings.failurelimit){return false}}});var temp=$.grep(elements,function(element){return!element.loaded});elements=$(temp)})}this.each(function(){var self=this;if(undefined==$(self).attr("original")){$(self).attr("original",$(self).attr("src"))}if("scroll"!=settings.event||undefined==$(self).attr("src")||settings.placeholder==$(self).attr("src")||($.abovethetop(self,settings)||$.leftofbegin(self,settings)||$.belowthefold(self,settings)||$.rightoffold(self,settings))){if(settings.placeholder){$(self).attr("src",settings.placeholder)}else{$(self).removeAttr("src")}self.loaded=false}else{self.loaded=true}$(self).one("appear",function(){if(!this.loaded){$("<img />").bind("load",function(){$(self).hide().attr("src",$(self).attr("original"))[settings.effect](settings.effectspeed);self.loaded=true}).attr("src",$(self).attr("original"))}});if("scroll"!=settings.event){$(self).bind(settings.event,function(event){if(!self.loaded){$(self).trigger("appear")}})}});$(settings.container).trigger(settings.event);return this};$.belowthefold=function(element,settings){if(settings.container===undefined||settings.container===window){var fold=$(window).height()+$(window).scrollTop()}else{var fold=$(settings.container).offset().top+$(settings.container).height()}return fold<=$(element).offset().top-settings.threshold};$.rightoffold=function(element,settings){if(settings.container===undefined||settings.container===window){var fold=$(window).width()+$(window).scrollLeft()}else{var fold=$(settings.container).offset().left+$(settings.container).width()}return fold<=$(element).offset().left-settings.threshold};$.abovethetop=function(element,settings){if(settings.container===undefined||settings.container===window){var fold=$(window).scrollTop()}else{var fold=$(settings.container).offset().top}return fold>=$(element).offset().top+settings.threshold+$(element).height()};$.leftofbegin=function(element,settings){if(settings.container===undefined||settings.container===window){var fold=$(window).scrollLeft()}else{var fold=$(settings.container).offset().left}return fold>=$(element).offset().left+settings.threshold+$(element).width()};$.extend($.expr[':'],{"below-the-fold":"$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","above-the-fold":"!$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","right-of-fold":"$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})","left-of-fold":"!$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})"})})(jQuery);
  Bài viết hay nhất41
Title * : Chọn code
Placement : In the topics
Javascript Code * :
Code:
function selectCode(a)
        {
        // Get ID of code block
        var e = jQuery(a).closest('tr').next().find('.cont_code')[0];

        // Not IE
        if (window.getSelection)
        {
        var s = window.getSelection();
        // Safari
        if (s.setBaseAndExtent)
        {
        s.setBaseAndExtent(e, 0, e, e.innerText.length - 1);
        }
        // Firefox and Opera
        else
        {
        // workaround for bug # 42885
        if (window.opera && e.innerHTML.substring(e.innerHTML.length - 4) == '<BR>')
        {
        e.innerHTML = e.innerHTML + ' ';
        }

        var r = document.createRange();
        r.selectNodeContents(e);
        s.removeAllRanges();
        s.addRange(r);
        }
        }
        // Some older browsers
        else if (document.getSelection)
        {
        var s = document.getSelection();
        var r = document.createRange();
        r.selectNodeContents(e);
        s.removeAllRanges();
        s.addRange(r);
        }
        // IE
        else if (document.selection)
        {
        var r = document.body.createTextRange();
        r.moveToElementText(e);
        r.select();
        }
        }
        jQuery(function(){

        jQuery('div.postbody td.code').parent().prev().find('b').html('Code:<span class="clicktogglecode" style="float:right;"><img style="display:none;" src="http://i28.servimg.com/u/f28/16/48/23/13/collap11.gif" alt="show" border="0" /><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/16/48/23/13/collap10.gif" alt="hide" border="0" /></span><a onmouseover="showtip(notecode);" onmouseout="hidetip();" href="javascript:void()" style="float:right;" onClick="selectCode(this)"><font face="verdana" color="red"><strong>CHỌN TOÀN BỘ </strong></font></a>');

        notecode='Click để chọn nội dung trong CODE';

        jQuery("span.clicktogglecode").click(function() {
                jQuery(this).parent().parent().parent().parent().next().children().toggle();
                jQuery(this).children().toggle()
        });

        jQuery(".cont_code").wrapInner('<pre class="prettyprint linenums" />');

        jQuery(".code").css({
                'font-family': 'Courier',
                'width' : '500px',
                'display': 'block',
                'font-size':'1em',
                'color':'green',
                'background':'#FFFFFF',
                'margin': '1em 0',
                'overflow':'auto',
                'text-align':'left',
                'border':'1 solid #99cc66',
                'padding':'0 0 0 15px',
                'line-height':'17px',
                'overflow': 'auto'
        });

        jQuery("td.code").parent().prev().css({
                'background':'#FFF',
                'font':'bold 11px tahoma',
                'color':'#FFF',
                'text-align':'left',
                'text-shadow':'green 0.1em 0.1em 0.2em',
                'padding':'0px',
                'align':'left',
                'vertical-align':'middle',
                'height':'16px',
                'width':'100%'
        });

        jQuery("td.code").parent().parent().parent().css({
                'width':'545px',
                'background':'#FFF',
                'align':'justify',
                'padding': '5px 5px 5px 5px',
                'align':'center',
                'border-radius': '5px 5px 5px 5px',
                'border-color': '#000000 #ABABAB #ABABAB #000000'
        });

        jQuery("body").attr('onload','prettyPrint()');

});
  Bài viết hay nhất42
Title * : BBcode note 2
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
$(function(){$("<div style=\"display:inline!important\" id=\"text_editor_select_controls\"><div style=\"visibility:hidden\" class=\"select\" id=\"notes\"><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteclassic][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/note10.png\">Classic note</button><br /><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notetip][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/tip10.png\">Tip note</button><br /><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notewarning][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/warn10.png\">Warning note</button><br /><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=noteimportant][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/imp10.png\">Important note</button><br /><button onclick=\"bbfontstyle('[table class=notehelp][tr][td]','[/td][/tr][/table]');selectWysiwyg(this,'notes');return false\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/help10.png\">Help note</button></div></div><button class=\"button2\" onclick=\"selectWysiwyg(this,'notes')\" onmouseover=\"helpline('BBcode notes')\" type=\"button\"><img src=\"/users/2611/10/63/87/album/inote10.gif\" /></button> <img src=\"http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png\" style=\"vertical-align: middle;\"> ").insertBefore("span#text_edit input.button2[value='Others']");$(".noteclassic, .noteimportant, .notewarning, .notetip, .notehelp").css({"width":"95%","border-radius":"10px 10px","-moz-border-radius":"10px 10px","-webkit-border-radius":"10px 10px","padding":"25px 20px 15px 80px","margin":"10px 0px 15px 5px","-webkit-box-shadow":"2px 2px 3px #999","-moz-box-shadow":"2px 2px 3px #999","min-height":"40px","height":"auto !important","height":"40px","overflow":"visible","position":"relative","top":"6px","left":"5px","border":"1px solid #999999","background-position":"20px 50%","background-repeat":"no-repeat","text-align":"justify"});$(".noteclassic").css({"background-color":"#EEF","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/note10.png)"});$(".noteimportant").css({"background-color":"#FFC","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/import10.png)"});$(".notewarning").css({"background-color":"#FDD","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/warnin10.png)"});$(".notetip").css({"background-color":"#E4F6F8","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/tip10.png)"});$(".notehelp").css({"background-color":"#D8F3C9","background-image":"url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/help10.png)"})});$(function(){if(document.getElementById('color')){var colors=new Array('00','33','66','99','CC','FF');var x='<div id="colorpickers"><table id="grid">';var y=x;for(i=5;i>=0;i--){x=x+'<tr>';y=y+'<tr>';for(j=5;j>=0;j--){for(k=5;k>=0;k--){var col=colors[j]+colors[i]+colors[k];x=x+'<td style="background: #'+col+';"><button style="background:#'+col+';" title="#'+col+'" onmouseover="this.className=\'selectHover\';" onmouseout="this.className=\'\';" onclick="bbfontstyle(\'[color=#'+col+']\', \'[/color]\');selectWysiwyg(this, \'color\');return false;"></button></td>';y=y+'<td style="background: #'+col+';"><button style="background:#'+col+';" id="text_editor_cmd_constructBBcode_select_color_#'+col+'"></button></td>'}}x=x+'</tr>';y=y+'</tr>'}document.getElementById('color').innerHTML=x+'</table></div>';document.getElementById('wcolor').innerHTML=y+'</table></div>'}});jQuery(document).ready(function(){jQuery('button img').each(function(){if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_bold.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/bold10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_italic.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/italic10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_underline.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/underl10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_strikethrough.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/strike10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_align_center.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/align_10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_align_left.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/align_11.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_align_right.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/align_12.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/page_white_code.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/code10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/emotic10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/color_swatch.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/font_c11.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/help.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/help10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/link.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/link10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_list_numbers.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/ordere10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/picture.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/pictur10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/comments.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/quote10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/i/switch_wysiwyg.gif')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/remove12.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_list_bullets.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/unorde10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_align_justify.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/align_13.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/text_horizontalrule.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/text_h10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/table.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/table10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/picture_save.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/pictur11.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/page_white_flash.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/page_w10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/style.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/size10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/font.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/fon10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/separa10.png');if(jQuery(this).attr('src')=='http://illiweb.com/fa/wysiwyg/font_delete.png')jQuery(this).attr('src','http://i26.servimg.com/u/f26/12/56/56/12/remove10.png')})});
  Bài viết hay nhất43
Bạn không có quyền trả lời bài viết