[Code] posting_body 4-8-2012

  Bài viết hay nhất1
Demo:
http://i34.servimg.com/u/f34/16/54/92/12/untitl10.jpg

Đã được việt hóa một số phần.

Code:
Code:
http://tinypaste.com/83fc3dde

ẩn bài
  Bài viết hay nhất2
tks admin vui vẻ
  Bài viết hay nhất3
xem cái nào !!!
  Bài viết hay nhất4
đồng ý hai tay
  Bài viết hay nhất5
không nghe nữa đâu
  Bài viết hay nhất6
thanks
  Bài viết hay nhất7
tks ad
  Bài viết hay nhất8
thank's
  Bài viết hay nhất9
aaaa
  Bài viết hay nhất10
xem
  Bài viết hay nhất11
123
  Bài viết hay nhất12
vãi rapper tên Hoàng
  Bài viết hay nhất13
thank's
  Bài viết hay nhất14
Code] posting_body
  Bài viết hay nhất15
222222
  Bài viết hay nhất16
22222222
  Bài viết hay nhất17
Bạn không có quyền trả lời bài viết