Tuyển bang chủ cho hội Hội ♂£ừa ♠¯¶¯¥nh♀

  Bài viết hay nhất1
Hội ♂£ừa ♠¯¶¯¥nh♀ Cần tuyển bang chủ, ai muốn làm bang chủ thì hãy đăng kí nhanh với Admin để biết thêm chi tiết về cách làm bang chủ.
  Bài viết hay nhất2
tao đăg ký 1 suốt
  Bài viết hay nhất3
@cua đã viết:tao đăg ký 1 suốt
Nhận lời, từ nay Cua sẽ là bang chủ, nêu ai muốn vào bang thì sẽ phải hỏi ý kiến của Cua, có gì Admin sẽ giúp đỡ cho cua hiểu hơn về Bang hội này nha. Làm tốt trức vụ bang chủ đó. :Popo lớn10:
  Bài viết hay nhất4
Admin đã viết:
@cua đã viết:tao đăg ký 1 suốt
Nhận lời, từ nay Cua sẽ là bang chủ, nêu ai muốn vào bang thì sẽ phải hỏi ý kiến của Cua, có gì Admin sẽ giúp đỡ cho cua hiểu hơn về Bang hội này nha. Làm tốt trức vụ bang chủ đó. :Popo lớn10:
bầy đặt
  Bài viết hay nhất5
Cho tui zào zới ná :Popo lớn4:
  Bài viết hay nhất6
@mÚp đã viết:Cho tui zào zới ná :Popo lớn4:
ô tê ủa màk nàg nào đây sao nkìn mặt lạ goá
  Bài viết hay nhất7
dân đâu thế nhỉ
  Bài viết hay nhất8
ừa nkìn cý mẹt lạ hoắc
  Bài viết hay nhất9
@mÚp đã viết:Cho tui zào zới ná :Popo lớn4:
ê kưh ơy zô nkóm đk đy đã
  Bài viết hay nhất10
@mÚp đã viết:Cho tui zào zới ná :Popo lớn4:
Bạn mún vào phải đăng kí với bang chủ đó, bang chủ đồng ý thì mới được vào nha. :Popo lớn9:
  Bài viết hay nhất11
Bạn không có quyền trả lời bài viết