Bay lắc phải được thể hiện bằng phong cách như thế này.

  Bài viết hay nhất1


Còn nữa.
:panda 43: :panda 43: :panda 43: :panda 43: :panda 43: :panda 43:
Ấn THANK để cùng bay nào.
  Bài viết hay nhất2
cứ phải gọi là tung chảo đy em
rước mình vô cái p` này thì bốc bik bao
  Bài viết hay nhất3
Các bạn để ý mà xem, đoạn đầu của video có đoạn thằng đấy nhảy tụt cả quần, xong lại phải kéo lên hahahaha, buồn cười hết chỗ nói. :Popo lớn77:
  Bài viết hay nhất4
Ngay những giây đầu tiên
anh ta đã gây ấn tượng = pha nhảy tụt ka? quần(Calvin Klein)
trông mà buồn cười wa
ko đỡ nổi :panda 22: :panda 22: :panda 22: :panda 22:
  Bài viết hay nhất5
Đỡ thì đỡ đk, nhưng đk 1 giây thì đổ, haha, ảo đê anh em. :Popo lớn20:
  Bài viết hay nhất6
nhìn cái đèn ảo trông thích nhỉ ad
ước j mình đc như anh ấy :Popo lớn48: :Popo lớn48:
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết