[Code] Làm bóng LINK màu hồng(có thể thay màu khác)

  Bài viết hay nhất1
Code:
a{text-decoration:none}
a:hover{
color:#ffffff!important;text-shadow:0 0 5px #FF0080!important;}
a:hover{text-decoration:none!important;}
a:hover{text-shadow:0 0 2px;}

Chèn vào Css nha mấy bồ, cái này admin tìm được bên S4U, dù có lâu rồi :Popo lớn48:
Bạn không có quyền trả lời bài viết