5 đjều anh Hồ dạy

  Bài viết hay nhất1
Hút Thuốc Bổ Phổi,
Uống Rượu Bổ Gan,
Đánh Bài Mở Mang Trí Óc,
Ăn Cắp Nâng Cao Tay Nghề,
Chửi Thề Nhấn Mạnh Câu Văn
  Bài viết hay nhất2
:Popo lớn21: Bác hồ mà đọc được cái này chắc chết đi sống lại quá. :Popo lớn45:
  Bài viết hay nhất3
ớ... đây là anh Hồ bảo mà. Có phải cụ hồ đâu... keke
  Bài viết hay nhất4
Ẹc pó tay rồi đấy.
  Bài viết hay nhất5
Bạn không có quyền trả lời bài viết