Đời tao như vậy đấy

  Bài viết hay nhất1
Xã hội bất công nuôi ta lớn
Đàn bà phụ bạc dạy ta khôn
Không đấm không chém đời không lể
Không xe không tiền gái không theo
Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn
Cuộc đời này ai khốn nạn hơn tao.
  Bài viết hay nhất2
ai đây
viết rì đây
hấp
Bạn không có quyền trả lời bài viết