Việt Nam vô đối

  Bài viết hay nhất1
Bốn nước ngồi lại spam với nhau tại một cuộc thi chém gió đc mang tên : "slashing wind world" gồm 4 nước : Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, và Hà Lan .
Đầu tiên Nhật spam trước : nước tui có hoa Anh Đào đẹp nhất thế giới ..............!!!
Việt Nam thì chê: xì`````` cũng chỉ đáng lót đít ngồi mà thui 2 nước kia cũng adua theo : uhm đúng đúng cũng chỉ đáng lót đít ngồi mà thui
Đến nước Mỹ spam : nước tui thì có hoa TuLip là đẹp nhất thế giới àk .... !!!
Việt Nam lại chê xì````` cũng chỉ đáng lót đít ngồi mà thui 2 nước kia cũng adua theo : uhm đúng đúng cũng chỉ đáng lót đít ngồi mà thui
Đến Hà Lan spam : còn nước tui thì có hoa hồng đẹp nhất thế giới nà ...!!!
Việt Nam lại chê xì````` cũng chỉ đáng lót đít ngồi mà thui Mỹ và Nhật Bản cũng adua theo : uhm đúng đúng cũng chỉ đáng lót đít ngồi mà thui
Thế rồi Mỹ ,Nhật ,Hà Lan 3 nước cùng đồng thanh nói thế Việt Nam có gì đẹp mà chê chúng tui thế ?
Có đấy "Cây Xương Rồng" ngon thì tụi bây lót đít ngồi coi
hihihihihi pó chân bó cẳng àk ............!!!

:Popo lớn48: :Popo lớn48: :Popo lớn48:
Bạn không có quyền trả lời bài viết