• Khách viếng thăm

 • You are not connected. Please login or register

  Chia sẻ

    

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  Buồn chứ sao nữa
  :
  Post Post :
  1899
  :
  Point Point :
  146282
  :
  Được thích Được thích :
  335
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  20/07/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: [FM] Trang chủ ứng dụng trượt 23/6/2011, 11:43 am1  Code:

  <head>
      <title>Cộng Đồng Teen9B Forum's</title>
      <meta name="keywords" content="Tập Thể A3 Thân Yêu">
      <meta name="description" content="www.www.teen9b.tk">
   
   
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><style type="text/css">
  <!--
  a:link {
     text-decoration: none;
  }
  a:visited {
     text-decoration: none;
  }
  a:hover {
     text-decoration: none;
  }
  a:active {
     text-decoration: none;
  }
  -->
  </style><td>
  </table>
   
      <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
   
      <style type="text/css">
          html {
              overflow: hidden;
          }
          body {
              margin: 0px;
              padding: 0px;
              background: #000;
              width: 100%;
              height: 100%;
          }
          #imageFlow {
              position: absolute;
              width: 100%;
              height: 80%;
              left: 0%;
              top: 10%;
              background: #000;
          }
          #imageFlow .diapo {
              position: absolute;
              left: -1000px;
              cursor: pointer;
              -ms-interpolation-mode: nearest-neighbor;
          }
          #imageFlow .link {
              border: dotted #fff 1px;
              margin-left: -1px;
              margin-bottom: -1px;
          }
          #imageFlow .bank {
              visibility: hidden;
          }
          #imageFlow .top {
              position: absolute;
              width: 100%;
              height: 40%;
              background: #181818;
          }
          #imageFlow .text {
              position: absolute;
              left: 0px;
              width: 100%;
              bottom: 16%;
              text-align: center;
              color: #FFF;
              font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif;
              z-index: 1000;
          }
          #imageFlow .title {
              font-size: 0.9em;
              font-weight: bold;
          }
          #imageFlow .legend {
              font-size: 0.8em;
          }
          #imageFlow .scrollbar {
              position: absolute;
              left: 10%;
              bottom: 10%;
              width: 80%;
              height: 16px;
              z-index: 1000;
          }
          #imageFlow .track {
              position: absolute;
              left: 1%;
              width: 98%;
              height: 16px;
              filter: alpha(opacity=30);
              opacity: 0.3;
          }
          #imageFlow .arrow-left {
              position: absolute;
          }
          #imageFlow .arrow-right {
              position: absolute;
              right: 0px;
          }
          #imageFlow .bar {
              position: absolute;
              height: 16px;
              left: 25px;
          }
      </style>
  <script language="JavaScript">
  msg = new Array(); //strings written in screen
   
   
  msg[0] = " <font face='Tahoma' color='#ff00ff'><center><b>Chào Mừng Những Người Con Xa Xứ Trở  Về</center></b></font><br><center>Nơi để bạn có thể cảm nhận được niềm vui,sự thân thiện của bạn bè, người thân,cùng nhau chia sẻ kiến thức!</center> ";
  msg[1] = "<center>Hãy cùng nhau xây dựng ngôi nhà này ngày càng thêm lớn mạnh nhé !</center>";
  msg[2] = "<center><font face='Tahoma' color='#FF0000' size='6'><b>http://www.www.teen9b.tk/</b></font><center> ";
  msg[3] = " <font face='Tahoma' color='#0066ff' size='2'><img src=http://matcuoi.com/smilies/yahoo_6.gif>.:: Tập Thể A3 Thân Yêu - We are one ::. <img src=http://matcuoi.com/smilies/yahoo_6.gif>.";
   
   
  text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted
  text2 = ""; //current string, which will be written
  count = 0; //char index in string text
  count2 = 0; //number of strings
   
  text = msg[0].split(""); //text - string written
   
  function writetext() { //show strings above on screen
  text1 = text2 + "<font color='#ffffff'>" + text[count] + "</font>";
  text2 += text[count];
  document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write
   
  if (count < text.length-1){
  count++;
  setTimeout('writetext()', 25);
  }
  else { //if this string is written, get the new string
  count = 0;
   
  if (count2 != 4) { //write 4 strings
  count2++;
  text2 += "<p>"; //a new line
  text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text
  setTimeout('writetext()', 25);
  }
  }
  }
  </script>
      <script type="text/javascript">
   
      var imf = function () {
          var lf = 0;
          var instances = [];
          function getElementsByClass (object, tag, className) {
              var o = object.getElementsByTagName(tag);
              for ( var i = 0, n = o.length, ret = []; i < n; i++)
                  if (o[i].className == className) ret.push(o[i]);
              if (ret.length == 1) ret = ret[0];
              return ret;
          }
          function addEvent (o, e, f) {
              if (window.addEventListener) o.addEventListener(e, f, false);
              else if (window.attachEvent) r = o.attachEvent('on' + e, f);
          }
          function createReflexion (cont, img) {
              var flx = false;
              if (document.createElement("canvas").getContext) {
                  flx = document.createElement("canvas");
                  flx.width = img.width;
                  flx.height = img.height;
                  var context = flx.getContext("2d");
                  context.translate(0, img.height);
                  context.scale(1, -1);
                  context.drawImage(img, 0, 0, img.width, img.height);
                  context.globalCompositeOperation = "destination-out";
                  var gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 0, img.height * 2);
                  gradient.addColorStop(1, "rgba(255, 255, 255, 0)");
                  gradient.addColorStop(0, "rgba(255, 255, 255, 1)");
                  context.fillStyle = gradient;
                  context.fillRect(0, 0, img.width, img.height * 2);
              } else {
                  /* ---- DXImageTransform ---- */
                  flx    = document.createElement('img');
                  flx.src = img.src;
                  flx.style.filter = 'flipv progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(' +
                                    'opacity=50, style=1, finishOpacity=0, startx=0, starty=0, finishx=0, finishy=' +
                                    (img.height * .25) + ')';
              }
              /* ---- insert Reflexion ---- */
              flx.style.position = 'absolute';
              flx.style.left    = '-1000px';
              cont.appendChild(flx);
              return flx;
          }
          /* //////////// ==== ImageFlow Constructor ==== //////////// */
          function ImageFlow(oCont, size, zoom, border) {
              this.diapos    = [];
              this.scr        = false;
              this.size      = size;
              this.zoom      = zoom;
              this.bdw        = border;
              this.oCont      = oCont;
              this.oc        = document.getElementById(oCont);
              this.scrollbar  = getElementsByClass(this.oc,  'div', 'scrollbar');
              this.text      = getElementsByClass(this.oc,  'div', 'text');
              this.title      = getElementsByClass(this.text, 'div', 'title');
              this.legend    = getElementsByClass(this.text, 'div', 'legend');
              this.bar        = getElementsByClass(this.oc,  'img', 'bar');
              this.arL        = getElementsByClass(this.oc,  'img', 'arrow-left');
              this.arR        = getElementsByClass(this.oc,  'img', 'arrow-right');
              this.bw        = this.bar.width;
              this.alw        = this.arL.width - 5;
              this.arw        = this.arR.width - 5;
              this.bar.parent = this.oc.parent  = this;
              this.arL.parent = this.arR.parent = this;
              this.view      = this.back      = -1;
              this.resize();
              this.oc.onselectstart = function () { return false; }
              /* ---- create images ---- */
              var img  = getElementsByClass(this.oc, 'div', 'bank').getElementsByTagName('a');
              this.NF = img.length;
              for (var i = 0, o; o = img[i]; i++) {
                  this.diapos[i] = new Diapo(this, i,
                                              o.rel,
                                              o.title || '- ' + i + ' -',
                                              o.innerHTML || o.rel,
                                              o.href || '',
                                              o.target || '_self'
                  );
              }
              /* ==== add mouse wheel events ==== */
              if (window.addEventListener)
                  this.oc.addEventListener('DOMMouseScroll', function(e) {
                      this.parent.scroll(-e.detail);
                  }, false);
              else this.oc.onmousewheel = function () {
                  this.parent.scroll(event.wheelDelta);
              }
              /* ==== scrollbar drag N drop ==== */
              this.bar.onmousedown = function (e) {
                  if (!e) e = window.event;
                  var scl = e.screenX - this.offsetLeft;
                  var self = this.parent;
                  /* ---- move bar ---- */
                  this.parent.oc.onmousemove = function (e) {
                      if (!e) e = window.event;
                      self.bar.style.left = Math.round(Math.min((self.ws - self.arw - self.bw), Math.max(self.alw, e.screenX - scl))) + 'px';
                      self.view = Math.round(((e.screenX - scl) ) / (self.ws - self.alw - self.arw - self.bw) * self.NF);
                      if (self.view != self.back) self.calc();
                      return false;
                  }
                  /* ---- release scrollbar ---- */
                  this.parent.oc.onmouseup = function (e) {
                      self.oc.onmousemove = null;
                      return false;
                  }
                  return false;
              }
              /* ==== right arrow ==== */
              this.arR.onclick = this.arR.ondblclick = function () {
                  if (this.parent.view < this.parent.NF - 1)
                      this.parent.calc(1);
              }
              /* ==== Left arrow ==== */
              this.arL.onclick = this.arL.ondblclick = function () {
                  if (this.parent.view > 0)
                      this.parent.calc(-1);
              }
          }
          /* //////////// ==== ImageFlow prototype ==== //////////// */
          ImageFlow.prototype = {
              /* ==== targets ==== */
              calc : function (inc) {
                  if (inc) this.view += inc;
                  var tw = 0;
                  var lw = 0;
                  var o = this.diapos[this.view];
                  if (o && o.loaded) {
                      /* ---- reset ---- */
                      var ob = this.diapos[this.back];
                      if (ob && ob != o) {
                          ob.img.className = 'diapo';
                          ob.z1 = 1;
                      }
                      /* ---- update legend ---- */
                      this.title.replaceChild(document.createTextNode(o.title), this.title.firstChild);
                      this.legend.replaceChild(document.createTextNode(o.text), this.legend.firstChild);
                      /* ---- update hyperlink ---- */
                      if (o.url) {
                          o.img.className = 'diapo link';
                          window.status = 'hyperlink: ' + o.url;
                      } else {
                          o.img.className = 'diapo';
                          window.status = '';
                      }
                      /* ---- calculate target sizes & positions ---- */
                      o.w1 = Math.min(o.iw, this.wh * .5) * o.z1;
                      var x0 = o.x1 = (this.wh * .5) - (o.w1 * .5);
                      var x = x0 + o.w1 + this.bdw;
                      for (var i = this.view + 1, o; o = this.diapos[i]; i++) {
                          if (o.loaded) {
                              o.x1 = x;
                              o.w1 = (this.ht / o.r) * this.size;
                              x  += o.w1 + this.bdw;
                              tw  += o.w1 + this.bdw;
                          }
                      }
                      x = x0 - this.bdw;
                      for (var i = this.view - 1, o; o = this.diapos[i]; i--) {
                          if (o.loaded) {
                              o.w1 = (this.ht / o.r) * this.size;
                              o.x1 = x - o.w1;
                              x  -= o.w1 + this.bdw;
                              tw  += o.w1 + this.bdw;
                              lw  += o.w1 + this.bdw;
                          }
                      }
  /* ---- move scrollbar ---- */
                  if (!this.scr && tw) {
                      var r = (this.ws - this.alw - this.arw - this.bw) / tw;
                      this.bar.style.left = Math.round(this.alw + lw * r) + 'px';
                  }
                  /* ---- save preview view ---- */
                  this.back = this.view;
              }
          },
          /* ==== mousewheel scrolling ==== */
          scroll : function (sc) {
              if (sc < 0) {
                  if (this.view < this.NF - 1) this.calc(1);
              } else {
                  if (this.view > 0) this.calc(-1);
              }
          },
          /* ==== resize  ==== */
          resize : function () {
              this.wh = this.oc.clientWidth;
              this.ht = this.oc.clientHeight;
              this.ws = this.scrollbar.offsetWidth;
              this.calc();
              this.run(true);
          },
          /* ==== move all images  ==== */
          run : function (res) {
              var i = this.NF;
              while (i--) this.diapos[i].move(res);
          }
      }
      /* //////////// ==== Diapo Constructor ==== //////////// */
      Diapo = function (parent, N, src, title, text, url, target) {
          this.parent        = parent;
          this.loaded        = false;
          this.title        = title;
          this.text          = text;
          this.url          = url;
          this.target        = target;
          this.N            = N;
          this.img          = document.createElement('img');
          this.img.src      = src;
          this.img.parent    = this;
          this.img.className = 'diapo';
          this.x0            = this.parent.oc.clientWidth;
          this.x1            = this.x0;
          this.w0            = 0;
          this.w1            = 0;
          this.z1            = 1;
          this.img.parent    = this;
          this.img.onclick  = function() { this.parent.click(); }
          this.parent.oc.appendChild(this.img);
          /* ---- display external link ---- */
          if (url) {
              this.img.onmouseover = function () { this.className = 'diapo link';    }
              this.img.onmouseout  = function () { this.className = 'diapo'; }
          }
      }
      /* //////////// ==== Diapo prototype ==== //////////// */
      Diapo.prototype = {
          /* ==== HTML rendering ==== */
          move : function (res) {
              if (this.loaded) {
                  var sx = this.x1 - this.x0;
                  var sw = this.w1 - this.w0;
                  if (Math.abs(sx) > 2 || Math.abs(sw) > 2 || res) {
                      /* ---- paint only when moving ---- */
                      this.x0 += sx * .1;
                      this.w0 += sw * .1;
                      if (this.x0 < this.parent.wh && this.x0 + this.w0 > 0) {
                          /* ---- paint only visible images ---- */
                          this.visible = true;
                          var o = this.img.style;
                          var h = this.w0 * this.r;
                          /* ---- diapo ---- */
                          o.left  = Math.round(this.x0) + 'px';
                          o.bottom = Math.floor(this.parent.ht * .25) + 'px';
                          o.width  = Math.round(this.w0) + 'px';
                          o.height = Math.round(h) + 'px';
                          /* ---- reflexion ---- */
                          if (this.flx) {
                              var o = this.flx.style;
                              o.left  = Math.round(this.x0) + 'px';
                              o.top    = Math.ceil(this.parent.ht * .75 + 1) + 'px';
                              o.width  = Math.round(this.w0) + 'px';
                              o.height = Math.round(h) + 'px';
                          }
                      } else {
                          /* ---- disable invisible images ---- */
                          if (this.visible) {
                              this.visible = false;
                              this.img.style.width = '0px';
                              if (this.flx) this.flx.style.width = '0px';
                          }
                      }
                  }
              } else {
                  /* ==== image onload ==== */
                  if (this.img.complete && this.img.width) {
                      /* ---- get size image ---- */
                      this.iw    = this.img.width;
                      this.ih    = this.img.height;
                      this.r      = this.ih / this.iw;
                      this.loaded = true;
                      /* ---- create reflexion ---- */
                      this.flx    = createReflexion(this.parent.oc, this.img);
                      if (this.parent.view < 0) this.parent.view = this.N;
                      this.parent.calc();
                  }
              }
          },
          /* ==== diapo onclick ==== */
          click : function () {
              if (this.parent.view == this.N) {
                  /* ---- click on zoomed diapo ---- */
                  if (this.url) {
                      /* ---- open hyperlink ---- */
                      window.open(this.url, this.target);
                  } else {
                      /* ---- zoom in/out ---- */
                      this.z1 = this.z1 == 1 ? this.parent.zoom : 1;
                      this.parent.calc();
                  }
              } else {
                  /* ---- select diapo ---- */
                  this.parent.view = this.N;
                  this.parent.calc();
              }
              return false;
          }
      }
      /* //////////// ==== public methods ==== //////////// */
      return {
          /* ==== initialize script ==== */
          create : function (div, size, zoom, border) {
              /* ---- instanciate imageFlow ---- */
              var load = function () {
                  var loaded = false;
                  var i = instances.length;
                  while (i--) if (instances[i].oCont == div) loaded = true;
                  if (!loaded) {
                      /* ---- push new imageFlow instance ---- */
                      instances.push(
                          new ImageFlow(div, size, zoom, border)
                      );
                      /* ---- init script (once) ---- */
                      if (!imf.initialized) {
                          imf.initialized = true;
                          /* ---- window resize event ---- */
                          addEvent(window, 'resize', function () {
                              var i = instances.length;
                              while (i--) instances[i].resize();
                          });
                          /* ---- stop drag N drop ---- */
                          addEvent(document.getElementById(div), 'mouseout', function (e) {
                              if (!e) e = window.event;
                              var tg = e.relatedTarget || e.toElement;
                              if (tg && tg.tagName == 'HTML') {
                                  var i = instances.length;
                                  while (i--) instances[i].oc.onmousemove = null;
                              }
                              return false;
                          });
                          /* ---- set interval loop ---- */
                          setInterval(function () {
                              var i = instances.length;
                              while (i--) instances[i].run();
                          }, 16);
                      }
                  }
              }
              /* ---- window onload event ---- */
              addEvent(window, 'load', function () { load(); });
          }
      }
  }();
   
  /* ==== create imageFlow ==== */
  //          div ID    , size, zoom, border
  imf.create("imageFlow", 0.15, 1.5, 10);
   
   
  </script>
   
  </head>
   
  <body bgcolor="#009966">
   
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td>
   
  </table>
    <div id="imageFlow">
      <div class="top" align="center">
  <script language="JavaScript">
  msg = new Array(); //strings written in screen
   
  msg[0] = " <font face='Tahoma' color='#ff00ff'><center><b>Chào Mừng Các Bạn Đã Đến Với Diễn Đàn Teen9B</center></b></font><br><center>Nơi để bạn có thể cảm nhận được niềm vui,sự thân thiện của bạn bè, người thân, chia sẻ trao đổi kiến thức, giao lưu kết bạn, .....</center> ";
  msg[1] = "<center><font face='Tahoma' color='#00ff00' size='3'>Hãy đăng ký làm thành viên ngay bây giờ để cùng nhau xây dựng ngôi nhà này ngày càng thêm lớn mạnh nhé !</font></center>";
  msg[2] = "<center><font face='Tahoma' color='#FF0000' size='6'><b>http://www.www.teen9b.tk.net/</b></font><center> ";
  msg[3] = " <font face='Tahoma' color='#0066ff' size='2'><img src=http://matcuoi.com/smilies/yahoo_6.gif>.::Nơi trở về của những người con xa xứ::. <img src=http://matcuoi.com/smilies/yahoo_6.gif>.";
  text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted
  text2 = ""; //current string, which will be written
  count = 0; //char index in string text
  count2 = 0; //number of strings
   
  text = msg[0].split(""); //text - string written
   
  function writetext() { //show strings above on screen
  text1 = text2 + "<font color='#ffffff'>" + text[count] + "</font>";
  text2 += text[count];
  document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write
   
  if (count < text.length-1){
  count++;
  setTimeout('writetext()', 25);
  }
  else { //if this string is written, get the new string
  count = 0;
   
  if (count2 != 4) { //write 4 strings
  count2++;
  text2 += "<p>"; //a new line
  text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text
  setTimeout('writetext()', 25);
  }
  }
  }
  </script>
  </HEAD>
   
  <BODY text="#ffffff" bgColor="#000000" onLoad="writetext()">
   
   
  <table align="center">
  <div id="nothing" style="width:'800px'; height:'300px'; font-family:'courier new'; font-weight:'bold'"></div>
  </table>
  <script language="JavaScript">
  if (document.all){
  Cols = 9; //number of falldown binary string
  Cl = 50; //maximum length of binary string
  Cs = 100; //number of pixels between binary strings
  Ts = 10; //font-size of binary string
  Tc = '#008800'; //color of binary string
  Tc1 = '#00ff00'; //color of 1st bit in binary string
  MnS = 22; //minimum speed of binary string
  MxS = 25; //maximum spees of binary string
  I = Cs;
   
  Sp = new Array(); //array speed of binary strings
  S = new Array(); //the position of binary string
  Y = new Array(); //array of position of binary strings
  C = new Array(); //array save bits of string
  M = new Array(); //binary string
  B = new Array(); //temp for creating binary string
  RC = new Array(); //length of binary strings
  E = new Array(); //array of head-bit in written strings
  Tcc = new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); //array of head-bit in binary strings
   
  document.write("<div id='Container' style='position:absolute; top:0; left+Cs+"'>");
   
  for (i=0; i < Cols; i++){ //area to show binary strings
  S[i] = I += Cs; //calculate the position of binary string
  document.write("<div id='A' style='position:absolute; top:0; font-family:Arial;" +
  "font-size:" + Ts + "px; left:" + S[i] + "; width:" + Ts + "px;" +
  "height:0px; color:" + Tc + "; visibility:hidden'></div>");
  }
  document.write("</div>");
  }
   
  for(j = 0; j < Cols; j++){
  RC[j] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl); //random length of the binary strings
  for(i=0; i < RC[j]; i++){
  B[i] = ""; //sign of ending of string
  C[i] = Math.round(Math.random())+' '; //get bit in binary strings
  B[0] += C[i];
  }
  M[j] = B[0]; //binary string
  Y[j] = 0; //1st position of strings are 0
  Sp[j] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings
  }
   
  function Cycle(){
  Container.style.top = window.document.body.scrollTop;
  for (i=0; i < Cols; i++){
  var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length); //get a position in table Tcc
  E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>'; //get the head-bit
  Y[i]+=Sp[i]; //the position of current string
  if (Y[i] > window.document.body.clientHeight) { //if at the end of window, calculate again
  i2 = 1 + Math.round(Math.random()*Cols);
  RC[i2] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl);
  for(i3 = 0; i3 < RC[i2]; i3++){ //get bit in binary strings
  B[i3] = "";
  C[i3] = Math.round(Math.random())+' ';
  B[0] += C[i3];
  }
  M[i] = B[0];
  Y[i] = -Ts*M[i].length/1.5; //hide 2/3 string at beginning
  Sp[i] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings
  A[i].style.visibility = 'visible';
  }
  A[i].style.top=Y[i]; //the i-th in tag div A
  A[i].innerHTML=M[i] + ' ' + E[i]; //show the binary string in tag A
  }
  setTimeout('Cycle()',100)
  }
   
  Cycle();
   
   
   
  </script>
  </BODY>
   
  </div>
          <div class="bank">
   
   
                    <a rel="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/folder10.png" title="Vào Diễn Đàn" href="/h60-">Khuyên dùng Firefox để truy cập diễn đàn tốt nhất</a>
              <a rel="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/dangky10.gif" title="Đăng ký thành viên" href="/profile.forum?mode=register&agreed=true&step=2">Bấm Vào Hình Để Vào Mục Đăng ký</a>
  <a rel="http://i64.servimg.com/u/f64/15/44/78/93/firefo10.jpg" title="Tải về Firefox" href="http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.6.12&os=win&lang=vi">Bấm Vào Hình Để Tải Về</a>
  <a rel="http://i64.servimg.com/u/f64/15/44/78/93/chanel11.jpg" title="Khuyến cáo" href="/forum">Dùng Firefox để xem diễn đàn tốt nhất.</a>
   
  <a rel="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/3936610.jpg" title="Thế giới của yêu thương" href="/h44-">Click để xem ngay nhé !</a>
   
  <a rel="http://ca7.upanh.com/17.324.21703531.yRs0/thpet36.gif" title="Shop cá nhân" href="/h25-">Click  Hình Để Vào Trang Mua Sắm</a>
          </div>
   
          <div class="text">
              <div class="title">Đang tải trang [Lưu ý: dùng Firefox để truy cập diễn đàn]</div>
              <div class="legend">Bạn vui lòng chờ vài giây...</div>
          </div>
   
          <div class="scrollbar">
              <img class="track" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/sb10.gif" alt="">
              <img class="arrow-left" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/sl10.gif" alt="">
   
              <img class="arrow-right" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/sr10.gif" alt="">
   
              <img class="bar" src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/sc10.gif" alt="">
          </div>
  </div>
  </body>
   
  <script type="text/javascript">
  var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
  document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
  </script>
  <script type="text/javascript">
  var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3261873-3");
  pageTracker._trackPageview();
  </script>
  <embed src="http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW7WFDOD||1&songID=0&_mp3=&autoplay=false&shuffle=true&wmode=transparent" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="1" height="1">
   
  <style type="text/css">
  #outerCircleText {
  font-weight: bold;
  font-family: 'times new roman';
  color: red;
  position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
  #outerCircleText div {position: relative;}
  #outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
  </style>
  <script type="text/javascript">
  ;(function(){
  var msg = "wWw.teen9B.Net";
  var size = 18;
  var circleY = 0.75; var circleX = 2;
  var letter_spacing = 5;
  var diameter = 10;
  var rotation = 0.7;
  var speed = 0.5;
   
  ////////////////////// Stop Editing //////////////////////
   
  if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;
   
  msg = msg.split('');
  var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
  ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
  o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
  b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,
   
  mouse = function(e){
  e = e || window.event;
  ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
  xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
  },
   
  makecircle = function(){ // rotation/positioning
  if(init.nopy){
  o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
  o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
  };
  currStep -= rotation;
  for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
  d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
  d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
  d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
  };
  },
   
  drag = function(){ // makes the resistance
  y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
  x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
  for (var i = n; i > 0; --i){
  y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
  x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
  };
  makecircle();
  },
   
  init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
  if(!isNaN(window.pageYOffset)){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
  } else init.nopy = true;
  for (var d, i = n; i > -1; --i){
  d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
  d.style.height = d.style.width = a + 'px';
  d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
  oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
  };
  o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
  setInterval(drag, 25);
  },
   
  ascroll = function(){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
  window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
  };
   
  o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';
   
  if (window.addEventListener){
  window.addEventListener('load', init, false);
  document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
  document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
  if (/Apple/.test(navigator.vendor))
  window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
  }
  else if (window.attachEvent){
  window.attachEvent('onload', init);
  document.attachEvent('onmousemove', mouse);
  };
   
  })();
   
  </script>


  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

    

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết