• Khách viếng thăm

 • You are not connected. Please login or register

  Chia sẻ

    

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  Buồn chứ sao nữa
  :
  Post Post :
  1899
  :
  Point Point :
  146282
  :
  Được thích Được thích :
  335
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  20/07/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: [Share] Video hot tự cập nhập 25/1/2012, 10:53 pm1


  B1: Cho code sau vào index_body
  Code:
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tbody><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><tr><td id="chixem" class="thead">Click Vô Hình youtube bên cạnh để gửi video<input  id="nhapurlyoutube" title="Bấm vào đây để gửi bài hát" style="height: 20px;float: center;text-align: center;cursor: pointer;border: 0px!important;font-weight: bold;margin: 0 10px;display:inline !important;width: 64px;color: #FFF;background: #FFF url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/youtub10.png) no-repeat 0 0;" type="button"></td><td id="khungnhapurl" class="thead" style="display:none";><div id="sendvideoFMvi" style="padding: 0 10px;" align="center"><iframe name="videoreload" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe><form target="videoreload" id="sendtube" class="clearfix" action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><label class="grey" for="subject">Tiêu đề:</label><input id="titlevideo" width="100px" type="text" class="post" name="subject" value="" maxlength="26" tabindex="2" title="Tiêu đề từ 3 - 26 ký tự" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" size="23"/>  <label class="grey" for="password">Liên kết Youtube:</label><input style="width:230px!important" id="text_editor_textarea" class="post" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" title="Liên kết video Youtube trên thanh địa chỉ của trình duyệt" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" value="" size="23"/><input type="hidden" name="lt" value="0"><input type="hidden" name="mode" value="newtopic"><input type="hidden" name="f" value="78">  <input id="guibai" class="bt_Send" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» ')" class="mainoption" type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s"></form><script type="text/javascript">$("form#sendtube input#guibai.bt_Send").click(function(){$('form#sendtube').submit(function(){var t=setTimeout("fmtube()",1000);});});function fmtube(){window.location.reload()}</script></div></td></tr><!-- END switch_user_logged_in --><tr><td class="alt1"><table style="background:#FFF url('http://www.wonderbackgrounds.com/abstract/abstract_background_04.gif') repeat; border: 0px solid black; border-radius: 5px 5px 5px 5px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;" width="100%" id="hotvideYoutube" class="stylewhite"><tbody><tr><td width="25%"><fieldset style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-color: rgb(255, 82, 82); border-right-color: rgb(255, 82, 82); border-bottom-color: rgb(255, 82, 82); border-left-color: rgb(255, 82, 82); padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; width: auto; display: block; "><legend style="border: 1px solid white; padding: 4px; color: white; background-color: #ff5252;"><div class="cd3"><b><blink>• <a class="topictitle"></a><span id="tenbaihot1" class="videoten"></span> •</blink></b></div></legend><center><b><span id="noidunghot1" class="avatar9x2"></span></b></center></fieldset></td><td width="25%"><fieldset style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-color: rgb(102, 102, 255); border-right-color: rgb(102, 102, 255); border-bottom-color: rgb(102, 102, 255); border-left-color: rgb(102, 102, 255); padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; width: auto; display: block; "><legend style="border: 1px solid rgb(5, 255, 255); padding: 4px; color: white; background-color: #6666FF;"><div class="cd3"> <b><blink>• <a class="topictitle"></a><span id="tenbaihot2" class="videoten"></span> •</blink></b></div></legend><center><b><span id="noidunghot2" class="avatar9x2"></span></b></center></fieldset></td><td width="25%"><fieldset style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-color: rgb(102, 204, 255); border-right-color: rgb(102, 204, 255); border-bottom-color: rgb(102, 204, 255); border-left-color: rgb(102, 204, 255); padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; width: auto; display: block; "><legend style="border: 1px solid white; padding: 4px; color: white; background-color: #66CCFF;"><div class="cd3"><b><blink>• <a class="topictitle"></a><span id="tenbaihot3" class="videoten"></span> •</blink></b></div></legend><center><b><span id="noidunghot3" class="avatar9x2"></span></b></center></fieldset></td><td width="25%"><fieldset style="border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-color: rgb(255, 102, 153); border-right-color: rgb(255, 102, 153); border-bottom-color: rgb(255, 102, 153); border-left-color: rgb(255, 102, 153); padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; width: auto; display: block; "><legend style="border: 1px solid rgb(5, 255, 255); padding: 4px; color: white; background-color: #FF6699;"><div class="cd3"><b><blink>• <a class="topictitle"></a><span id="tenbaihot4" class="videoten"></span> •</blink></b></div></legend><center><b><span id="noidunghot4" class="avatar9x2"></span></b></center></fieldset></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
   
  Tìm
  Code:
  <input type="hidden" name="f" value="78">
  thay số 78 là chuyện mục gửi video

  B2:
  Tạo một Script mới
  Title * : Video youtube
  Placement : In all the pages
  Javascript Code * :
  Code:
  $(document).ready(function(){$("#hotvideYoutube td fieldset").hide().after('<p class="fmloadingvideo" align="center"><img border="0" alt="Loading" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/13x13p10.gif" title="Loading"> Đang tải dữ liệu...</p>');$("#chixem #nhapurlyoutube").click(function(){jQuery("<div />").load("/post?f=78&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("form#sendtube");$("#chixem").hide();$("#khungnhapurl").fadeIn(1500);my_setcookie('youtubePanel',0,0,1)});if(my_getcookie('youtubePanel')==0){$("#chixem").hide();$("#khungnhapurl").show()};$("form#sendtube").submit(function(){if(Number($("input#titlevideo").val().length)>3&&Number($("input#text_editor_textarea").val().indexOf("http://www.youtube.com/"))==0){alert('Video của bạn đã được chuyển đi, sẽ Cập nhật Ngay Sau khi bạn nhấn OK!');return true}$("input#titlevideo").val("Tiểu đề dài từ 3 - 26 ký tự");$("input#text_editor_textarea").val("Liên kết Youtube trên thanh địa chỉ trình duyệt");alert('Sai cú pháp hoặc tiêu đề và liên kết video Youtube chưa được nhập vào!');return false});$('<span/>').load('/f78-hot-video-youtube .blog_message:eq(0) a',{limit:25},function(){jQuery(this).hide().appendTo('#noidunghot1').fadeIn(1);$('<span id="titletube1"/>').load('/f78-hot-video-youtube .topic-title:eq(0) a',{limit:25},function(){$(this).hide().appendTo('#tenbaihot1').fadeIn(1);var b=$("#tenbaihot1 #titletube1").text();$('#tenbaihot1').text(b);$("#noidunghot1 a[href^='http://www.youtube.com']").each(function(){var a=this.href.slice(this.href.indexOf("v=")+2,this.href.indexOf("v=")+13);$('<a rel="videoYoutube" title="'+b+'" href="http://www.youtube.com/embed/'+a+'"><img src="http://img.youtube.com/vi/'+a+'/1.jpg"/></a>').insertAfter(this);$("a[rel='videoYoutube']").colorbox({iframe:true,innerWidth:853,innerHeight:510,current:"video {current} of {total}"});$(this).remove();$("#hotvideYoutube td fieldset:eq(0)").show();$("p.fmloadingvideo:eq(0)").hide()})})});$('<span/>').load('/f78-hot-video-youtube .blog_message:eq(1) a',{limit:25},function(){jQuery(this).hide().appendTo('#noidunghot2').fadeIn(1);$('<span id="titletube2"/>').load('/f78-hot-video-youtube .topic-title:eq(1) a',{limit:25},function(){$(this).hide().appendTo('#tenbaihot2').fadeIn(1);var b=$("#tenbaihot2 #titletube2").text();$('#tenbaihot2').text(b);$("#noidunghot2 a[href^='http://www.youtube.com']").each(function(){var a=this.href.slice(this.href.indexOf("v=")+2,this.href.indexOf("v=")+13);$('<a rel="videoYoutube" title="'+b+'" href="http://www.youtube.com/embed/'+a+'"><img src="http://img.youtube.com/vi/'+a+'/1.jpg"/></a>').insertAfter(this);$("a[rel='videoYoutube']").colorbox({iframe:true,innerWidth:853,innerHeight:510,current:"video {current} of {total}"});$(this).remove();$("#hotvideYoutube td fieldset:eq(1)").show();$("p.fmloadingvideo:eq(1)").hide()})})});$('<span/>').load('/f78-hot-video-youtube .blog_message:eq(2) a',{limit:25},function(){jQuery(this).hide().appendTo('#noidunghot3').fadeIn(1);$('<span id="titletube3"/>').load('/f78-hot-video-youtube .topic-title:eq(2) a',{limit:25},function(){$(this).hide().appendTo('#tenbaihot3').fadeIn(1);var b=$("#tenbaihot3 #titletube3").text();$('#tenbaihot3').text(b);$("#noidunghot3 a[href^='http://www.youtube.com']").each(function(){var a=this.href.slice(this.href.indexOf("v=")+2,this.href.indexOf("v=")+13);$('<a rel="videoYoutube" title="'+b+'" href="http://www.youtube.com/embed/'+a+'"><img src="http://img.youtube.com/vi/'+a+'/1.jpg"/></a>').insertAfter(this);$("a[rel='videoYoutube']").colorbox({iframe:true,innerWidth:853,innerHeight:510,current:"video {current} of {total}"});$(this).remove();$("#hotvideYoutube td fieldset:eq(2)").show();$("p.fmloadingvideo:eq(2)").hide()})})});$('<span/>').load('/f78-hot-video-youtube .blog_message:eq(3) a',{limit:25},function(){jQuery(this).hide().appendTo('#noidunghot4').fadeIn(1);$('<span id="titletube4"/>').load('/f78-hot-video-youtube .topic-title:eq(3) a',{limit:25},function(){$(this).hide().appendTo('#tenbaihot4').fadeIn(1);var b=$("#tenbaihot4 #titletube4").text();$('#tenbaihot4').text(b);$("#noidunghot4 a[href^='http://www.youtube.com']").each(function(){var a=this.href.slice(this.href.indexOf("v=")+2,this.href.indexOf("v=")+13);$('<a rel="videoYoutube" title="'+b+'" href="http://www.youtube.com/embed/'+a+'"><img src="http://img.youtube.com/vi/'+a+'/1.jpg"/></a>').insertAfter(this);$("a[rel='videoYoutube']").colorbox({iframe:true,innerWidth:853,innerHeight:510,current:"video {current} of {total}"});$(this).remove();$("#hotvideYoutube td fieldset:eq(3)").show();$("p.fmloadingvideo:eq(3)").hide()})})})});

  Tìm tất cả các số 78 thay bằng số chuyên mục gửi video

  The end!


  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
  :
  Post Post :
  18
  :
  Point Point :
  7194
  :
  Được thích Được thích :
  5
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  19/11/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Video hot tự cập nhập 1/2/2012, 7:17 pm2


  admin ơi

  ko click vào cái hình để gửi video dk

  demo

  http://a1-annhon3.forumvi.com/forum


  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  Buồn chứ sao nữa
  :
  Post Post :
  1899
  :
  Point Point :
  146282
  :
  Được thích Được thích :
  335
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  20/07/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Video hot tự cập nhập 1/2/2012, 7:43 pm3


  Bật javascript lên thì mới ấn được chứ cậu, kiểm tra lại đi :...:


  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
  :
  Post Post :
  18
  :
  Point Point :
  7194
  :
  Được thích Được thích :
  5
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  19/11/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Video hot tự cập nhập 1/2/2012, 8:20 pm4


  Bật rùi admin

  mà ko thấy mới tuk


  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  Buồn chứ sao nữa
  :
  Post Post :
  1899
  :
  Point Point :
  146282
  :
  Được thích Được thích :
  335
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  20/07/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Video hot tự cập nhập 2/2/2012, 11:58 am5


  cập nhập temple chưa, phần thêm host js ấy
  không gửi nick pass admin bên cậu vào tin nhắn cho mình, mình kiểm tra cho


  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
  :
  Post Post :
  18
  :
  Point Point :
  7194
  :
  Được thích Được thích :
  5
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  19/11/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Video hot tự cập nhập 2/2/2012, 7:34 pm6


  rùi đó pạn

  coi giúp mình đi


  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
  :
  Post Post :
  18
  :
  Point Point :
  7194
  :
  Được thích Được thích :
  5
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  19/11/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Video hot tự cập nhập 4/2/2012, 11:33 am7


  Admin ơi,, giúp mình đi


  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  Buồn chứ sao nữa
  :
  Post Post :
  1899
  :
  Point Point :
  146282
  :
  Được thích Được thích :
  335
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  20/07/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Video hot tự cập nhập 4/2/2012, 7:14 pm8


  Ukm! tối nay dảnh mình coi thử cho


  Giới tính Giới tính :
  Nam
  :
  Status Status :
  http://a1-annhon3.forumvi.com/forum
  :
  Post Post :
  18
  :
  Point Point :
  7194
  :
  Được thích Được thích :
  5
  :
  Sinh nhật Sinh nhật :
  19/11/1996
  :
  Tuổi Tuổi :
  20
  :
  avatar

  Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Video hot tự cập nhập 4/2/2012, 10:57 pm9


  vẫn chưa ak admin?


  Sponsored content

  Bài gửiTiêu đề: Re: [Share] Video hot tự cập nhập 10  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

    

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết